PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 18 | 5 |
Tytuł artykułu

Przyczyny zmian wielkości inwestycji w przemyśle spożywczym w latach 2007-2014

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Reasons of changes of investments value in food industry between 2007 and 2014
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Celem artykułu jest przedstawienie nakładów inwestycyjnych przemysłu spożywczego w Polsce w latach 2007-2014. Określono przyczyny i rezultaty inwestycji, wpływ światowego kryzysu i spowolnienia gospodarczego w Polsce oraz innych czynników na działalność inwestycyjną przemysłu spożywczego. W tym celu wykorzystano dane GUS, EUROSTAT oraz literaturę przedmiotu. Z badań wynika, że nakłady inwestycyjne przemysłu spożywczego wykazywały zmienną tendencję, tj. w latach 2008-2009 mocno się obniżyły, a w latach 2010-2014 wzrosły. W strukturze inwestycji dominowały maszyny i urządzenia. Początkowe ograniczenie inwestycji było skutkiem światowego kryzysu gospodarczego. Później znaczenia nabrały rosnący eksport produktów żywnościowych i popyt krajowy, a także procesy zmierzające do dalszej modernizacji przemysłu spożywczego i poprawy jego konkurencyjności. Przyczyniło się to do sukcesu polskiego przemysłu spożywczego w UE. Dowodem na to jest 6. pozycja Polski wśród producentów żywności w UE, a także wyniki tego przemysłu w latach 2007-2014, np. wzrost: wielkości i wartości produkcji sprzedanej, wydajności pracy, technicznego uzbrojenia pracy i wartości eksportu.
EN
The aim of the paper was to present investment outlays of food industry in Poland between 2007 and 2014. The causes and results of the investments, the impact of the global crisis and economic slowdown in Poland and other factors on the investment activity of food industry were examined. For this purpose the data of CSO, Eurostat and literature were used. While working on the article the authoress used following methods: literature study and comparative analysis. Research shows that in the analyzed period the investment outlays of food industry showed a variable tendency – between 2008 and 2009 strongly decreased, and between 2010 and 2014 increased. The investment structure was dominated by machinery and equipment. The initial reduction of investments was the result of the global economic crisis. Later, growing export of food products and domestic demand, as well as processes aimed at further modernization of food industry and improvement of its competitiveness became important. This contributed to the success of Polish food industry in the EU. The proof of this is the 6th position of Poland among food producers in the European Union, as well as the results of this industry between 2007 and 2014, eg. an increase of volume and value of sold production, the growth of labor productivity, the growth of technical devices improvement, an increase of export value.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
18
Numer
5
Opis fizyczny
s.136-142,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Katedra Ekonomii, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, ul.Żołnierska 47, 71-210 Szczecin
Bibliografia
 • Beba Patrycja, Walenty Poczta. 2014. „Rozwój i rola polskiego przemysłu spożywczego w warunkach akcesji do Unii Europejskiej”. Polityki Europejskie. Finanse i Marketing 11 (60): 7-18.
 • EEC. 2015. Polski rynek spożywczy – druga faza inwestycji. 2015. European Economic Community. http://www.dlahandlu.pl/handel-wielkopowierzchniowy/wiadomosci/eec-2015-polski-rynek-spozywczydruga-fala-inwestycji,42439.html, dostęp 25.06.2016.
 • EUROSTAT. 2004-2014. Real GDP growth. http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/File:Real_GDP_growth,2004%E2%80%9314_(%25_change_compared_with_the_previous_year;_average_2004%E2%80%9314)_YB15.png, dostęp 25.07.2016.
 • Florek Joanna. 2013. „Nakłady inwestycyjne w polskim przemyśle spożywczym w latach 2000-2011”. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej. Zeszyty Naukowe SGGW (104): 29-39.
 • GUS. 2009. Rocznik statystyczny rolnictwa. Warszawa.
 • GUS. 2010. Środki trwałe w gospodarce narodowej w 2009 r. Warszawa.
 • GUS. 2011. Rocznik statystyczny rolnictwa. Warszawa.
 • GUS. 2011, ..., 2015. Rocznik statystyczny przemysłu. Warszawa.
 • GUS. 2012. Środki trwałe w gospodarce narodowej w 2011 r. Warszawa.
 • GUS. 2013. Środki trwałe w gospodarce narodowej w 2012 r. Warszawa.
 • GUS. 2014. Środki trwałe w gospodarce narodowej w 2013 r. Warszawa.
 • GUS. 2015. Środki trwałe w gospodarce narodowej w 2014 r. Warszawa.
 • Koleśnikow Michał. 2015. Polski przemysł spożywczy. http://www.paiz.gov.pl/files/?id_plik=24054, dostęp 25.07.2016.
 • Maszczyk Piotr. 2015. Inwestycje w polskiej gospodarce w okresie 2007-2014. [W] Polska. Raport o konkurencyjności 2015. red. M.A Weresa, 177-188. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 • Mroczek Robert (red.). 2013. Procesy dostosowawcze polskiego przemysłu spożywczego do zmieniającego się otoczenia rynkowego (3). Warszawa: IERiGŻ-PIB.
 • Mroczek Robert (red.). 2014. Polski przemysł spożywczy w latach 2008-2013. Warszawa: IERiDŻ-PIB.
 • Mroczek Robert (red.). 2015. Przemiany strukturalne przemysłu spożywczego w Polsce i UE na tle wybranych elementów otoczenia zewnętrznego. Warszawa: IERiGŻ-PIB.
 • PAIZ. 2015. Motor polskiej gospodarki – branża spożywcza. Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych. http://www.paiz.gov.pl/20150112/motor_polskiej_gospodarki_sektor_spozywczy, dostęp 25.07.2016.
 • Szczepaniak Iwona (red.). 2013. Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (3). Potencjał konkurencyjny – wybrane elementy. Warszawa: IERiGŻ-PIB.
 • Szczepaniak Iwona. 2015. „Ocena zmian wydajności pracy, produktywności majątku i efektywności zasobów kapitałowych polskiego przemysłu mleczarskiego”. Roczniki Naukowe SERiA XVII (6): 272-276.
 • Szczepaniak Iwona, Krzysztof Firlej (red.). 2015. Przemysł spożywczy – makrootoczenie, inwestycje, ekspansja zagraniczna. Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-8e018977-1be6-4f6e-8e79-78bbfb09938f
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.