PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | 54[2] |
Tytuł artykułu

Comparison of the results of rearing the suckling piglets, receiving different iron preparations

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL
Porównanie wyników odchowu prosiąt otrzymujących różne preparaty żelaza
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Comparison of the results of rearing the suckling piglets, receiving different Fe preparations. The aim of the studies was determine the results of rearing the piglets which received three different preparations of iron (Fe) by injection. The sows, the progeny of which was covered with the observations, were at random assigned before parturition, to one from three experimental groups – E1, E2 and E3 (5 sows in each group). The rate of growth, feed utilization and health state of the piglets from birth until weaning (35 day of life) was controlled. The highest body weight of 5-week old piglets was recorded in group E3; the difference in relation to body weight of the piglets from group E1 and 2 was equal to 3.47% and 13.15%, respectively (p>0.05). The best equalization of body weight of 5-week old piglets was found in groups E3 and E1. The piglets from group E3 consumed the greatest quantity of fixed feed until weaning; in the mentioned group, the body weight gain in total was the highest one (8.44 kg/head). The mean daily gains of the piglets from group E3 were equal to 241 g and they were higher as compared to group E1 and E2 by 5.24% and 12.62%, respectively. Consumption of solid feed per gain of 1kg of body weight of the litter amounted in groups E1, E2 and E3 to 4.80, 3.49 and 4.65 kg, respectively. The mentioned index was low what indicates a good milk performance of the sows. All three employed preparations fulfilled their prophylactic function and prevented incidence of anaemia symptoms.
PL
Porównanie wyników odchowu prosiąt otrzymujących różne preparaty żelaza. Celem badań było określenie wyników odchowu prosiąt otrzymujących iniekcyjnie trzy różne preparaty żelaza. Lochy których potomstwo objęto obserwacjami, przed porodem przydzielono losowo do jednej z trzech grup doświadczalnych - E1, E2 i E3 (każda po 5 loch). Kontrolowano tempo wzrostu, wykorzystanie paszy i stan zdrowia prosiąt od urodzenia do odsadzenia (35. dzień). Największą masę ciała 5. tygodniowych prosiąt stwierdzono w grupie E3; różnica w stosunku do masy prosiąt z grupy E1 i E2 wyniosła odpowiednio 3,47% i 13,15% (p>0,05). Najlepsze wyrównanie masy ciała 5. tygodniowych prosiąt stwierdzono w grupach E3 i E1. Prosięta z grupy E3 pobrały najwięcej paszy stałej do odsadzenia i w tej grupie przyrost masy ogółem był największy (8,44 kg/szt.). Średnie dobowe przyrosty prosiąt z grupy E3 wyniosły 241 g, i były większe vs grupy E1 i E2 o: 5,24% i 12,62%. Zużycie paszy stałej na przyrost 1 kg masy miotu wyniosło w grupach E1, E2, E3 odpowiednio: 4,80, 3,49 i 4,65 kg. Wskaźnik ten był niski co wskazuje na dobrą mleczność loch. Wszystkie trzy stosowane preparaty spełniły swoją profilaktyczną funkcję i zapobiegły wystąpieniu symptomów niedokrwistości.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
Opis fizyczny
p.119-127,ref.
Twórcy
autor
 • Department of Animal Breeding and Production, Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Ciszewskiego 8, 02-786 Warsaw, Poland
autor
 • Department of Animal Breeding and Production, Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Ciszewskiego 8, 02-786 Warsaw, Poland
autor
 • Department of Animal Breeding and Production, Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Ciszewskiego 8, 02-786 Warsaw, Poland
Bibliografia
 • ANDREWS N. 2002: Metal transporters and disease. Curr. Opin. Chem. Biol. 6: 181-186.
 • ARTYM J. 2008: Udział laktoferryny w gospodarce żelazem w organizmie. Część I. Wpływ laktoferryny na wchłanianie, transport i magazynowanie żelaza. Postepy Hig. Med. Dosw. 62: 599-611.
 • CHUNG J., WESSLING-RESNICK M. 2003: Molecular mechanisms and regulation of iron transport. Crit. Rev. Clin. Lab. Sci. 40: 151-182.
 • CZECH A., ORLICKI Ł., KRASUCKI W., TRUCHLIŃSKI J., MATRAS J., GRELA E.R. 2003: Efektywność stosowania doustnego i iniekcyjnego preparatu żelazowego w odchowie prosiąt. Ann. UMCS 21: 207-213.
 • DOVE C.R., HAYDON K.D. 1991: The effect of copper addition to diets with various iron levels on the performance and hematology of weanling swine. J. Anim. Sci. 69: 2013-2019.
 • FLORIAŃCZYK B., SIDOROWSKA W. 1995: Białka uczestniczące w metabolizmie żelaza. Wszechświat 96 (11): 284-288.
 • GANZ T. 2003: Hepcidin, a key regulator of iron metabolizm and mediator of anemia of inflammation. Blood 102 (3): 783-788.
 • GRELA E., CZECH A., KAŃCZUGOWSKA B., ZERRAHN JENS E. 2005: Efficacy of iron additive in sulphate or chelate form in piglet diet. Ann. Anim. Sci. 5: 357-364.
 • KOŁACZ R., BODAK E., DOLIŃSKA B., DOBRZYCKI Z., RYSZKA F. 2001: Wskaźniki gospodarki żelazowej w surowicy krwi prosiąt ssących po doustnej aplikacji fumaranu żelaza. Medycyna Wet. 57: 680-686.
 • KOSTRO K., KRASUCKI W., BEDNAREK D., WOJCICKA-LORENOWICZ K., ORLICKI Ł., PIECH T., MAD ANY J. 2004: Wpływ stosowania wybranych preparatów żelazowych na wskaźniki odporności swoistej oraz poziom białek ostrej fazy u prosiąt osesków. Medycyna Wet. 60: 1236-1243.
 • KRASUCKI W., ORLICKI Ł. 2008: Efektywność różnych form preparatów żelazowych w odchowie prosiąt. Medycyna Wet. 64: 1034-1042.
 • KU P.K., MILLER E.R., ULLREY D.E. 1983: Effect of prenatal iron on serum electrolytes of the baby pig. J. Anim. Sci. 57 (3): 638-644.
 • KUJAWIAK R. (Ed.) 1996: Racjonalne żywienie zwierząt. Wyd. Sano, Poznań.
 • LIPIŃSKI P, STARZYŃSKI R.R. 2006: Rola białek IRPs (iron regulatory proteins) w regulacji ogólnoustrojowej homeostazy żelaza: lekcje płynące z badań na myszach z nokautem genów Irp1 i Irp2. Postepy Hig. Med. Dosw. 60: 322-330.
 • MADEJ E., GRZĘDA M., RIHA T., MILCZAK A., 2005: Skuteczność preparatów żelazo­wych produkcji Biowet Puławy w oddziaływaniu na wzrost i zapobieganie niedokrwistości prosiąt. Medycyna Wet. 61: 1094-1097.
 • MADEJ E., ZIEGLER J., BLAMOWSKA M. 2000: Ocena skuteczności preparatu Suiferrin pasta w zapobieganiu niedokrwistości prosiąt. Medycyna Wet. 56: 653-656.
 • MAES D., STEYAERT M., VANDERHAEGHE C., LOPEZ RODRIGUEZ A., De JONG E., DeL POZO SACRISTAN R., VANGROEN- WEGHE F., DEWULF J. 2011: Comparison of oral versus parenteral iron supplementa­tion on the health and productivity of piglets. Vet. Record 168 (7): 188.
 • REKIEL A. 2013: Żelazo - pierwiastek ważny dla prosiąt. Farmer 12: 110-113.
 • RINCKER M.J., CKARKE S.L., EISENSTEIN R.S., LINK J.E., HILL G.M. 2005: Effects of iron supplementation on binding activity of iron regulatory proteins and the subsequent effect on growth performance and indices of haematological and mineral status of young pigs. J. Anim. Sci. 83: 2137-2145.
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej. Dz.U. z 2010 r. nr 56, poz. 344.
 • SALLE E., AUVIGNE V. 2006: Comparative study of the efficacy gleptoferron and iron dextran in anemia prevention in piglets. Proceedings of 19th IPVS Congress, Copenhagen, Denmark, 2, P37-04.
 • SCHOLLENBERGER A. 1984: Stan odporności swoistej i nieswoistej prosiąt po zastosowaniu nadmiernych dawek żelaza. Wyd. SGGW-AR, Warszawa.
 • SOKOŁOWSKA E., KLIMEK J. 2007: Hepcydyna - hormon uczestniczący w regulacji metabolizmu żelaza w organizmie. Post. Biol. Kom. 34 (1): 15-30.
 • SVETINA A., VRABAC L.J., BELIĆ M., TURK R. 2006: Relation between erythrocyte parameters and stillbirth in piglets. Vet. Arhiv. 76 (4): 297-303.
 • SVOBODA M., DRABEK J. 2005: Iron deficiency in suckling piglets: etiology, clinical aspects and diagnosis. Folia Vet. 48: 104-111. WASIŃSKI B., RUŁKA J., PAWŁOWSKI R., GOŁĘBIEWKI Z. 1995: Porównanie skuteczności doustnego i iniekcyjnego preparatu żelazowego w zapobieganiu anemii prosiąt. Medycyna Wet. 51: 354-356.
 • WINNICKA O., WIĘCEK J., REKIEL A., BARTOSIK J., KORDYASZ M., TOKARSKA G. 2012: Wpływ zróżnicowanych programów odchowu prosiąt na zawartość żelaza we krwi i masę ciała. Roczn. Nauk. PTZ 8 (4): 45-53.
 • YIP R., REEVES J.D., LONNERDAL B., KEEN C.L., DALLMAN P.R. 1985: Does iron supplementation compromise zinc nutrition in healthy infants. Am. J. Ciln. Nutr. 42: 683-687.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-8d58f266-0f26-4f69-a4cc-7318e3bf71c8
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.