PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 18 | 5 |
Tytuł artykułu

Realizacja koncepcji zrównoważonego rozwoju na przykładzie gminy Lubraniec - wybrane aspekty

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Realization of the concept of sustainable development on the example of the Commune Lubraniec - selected aspects
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Celem badań była identyfikacja wybranych aspektów (wdrażania) koncepcji zrównoważonego rozwoju w gminie Lubraniec. Wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego, w ramach której zastosowano badania ankietowe. Ze względu na wieloaspektowość i złożoność omawianej koncepcji zdecydowano się na przeanalizowanie jedynie jej wybranych aspektów. Zaprezentowane wyniki badań wykazały, że gmina rozwijała się w zgodzie z głównymi założeniami teorii zrównoważonego rozwoju dotyczącymi realizacji wybranych celów środowiskowych i społecznych.
EN
The aim of the paper was to determine the state of realization of the concept of sustainable development in the Lubraniec Commune. There was used a diagnostic survey method within which there was used a questionnaire survey. Due to complexity of the concept it was decided to examine only some of its aspects. The presented results of the study showed that the commune was developing in line with the main objectives of the concept of sustainable development.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
18
Numer
5
Opis fizyczny
s.212-217,wykr.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Zakład Ekonomiki i Doradztwa w Agrobiznesie, Wydział Rolnictwa i Biotechnologii, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im.Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, ul.Ks.Kordeckiego 20, 85-225 Bydgoszcz
autor
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im.Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, Bydgoszcz
Bibliografia
 • Bojar Waldemar, Marek Sikora, Grzegorz Dzieża, Katarzyna Woźnicka, Michał Baran, Katarzyna Goralewska. 2013. „Regionalna i krajowa infrastruktura drogowa jako czynnik rozwoju gospodarczego i współpracy przedsiębiorstw”. Logistyka 6: 797-804.
 • Brelik Agnieszka. 2010. „Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy a rozwój agroturystyki”. Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy 3: 153-162.
 • Czubak Wawrzyniec, Pawlak Karolina. 2008. Rozdysponowanie środków finansowych wynikających z mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej na rozwój modelu rolnictwa industrialnego i zrównoważonego w Polsce. [W] Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym (6), Raport PW nr 102, 51-86. Warszawa: IERiGŻ-PIB.
 • Czubak Wawrzyniec, Karolina Pawlak. 2011. Efekty Wspólnej Polityki Rolnej w realizacji założeń rolnictwa zrównoważonego w Polsce. Papers of Wrocław University of Economics 231: 99-112.
 • Dziekański Paweł. 2013. Wskaźnik syntetyczny w ocenie środowiska naturalnego gmin województwa świętokrzyskiego. [W] Miasta polski na początku XXI wieku. Społeczeństwo – gospodarka – rozwój, red. T. Dziechciarz, A. Krawczyk-Sawicka, 331-354. Stalowa Wola: Wydawnictwo KUL.
 • Kalinowski Sławomir. 2015. Poziom życia ludności wiejskiej w Polsce. Warszawa: PWN: 164-168.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Tekst uchwalony w dniu 2 kwietnia 1997 r. przez Zgromadzenie Narodowe. Dz.U. 1997, nr 78, poz. 483.
 • Koreleska Ewa. 2010. „Produkcja i rynek żywności ekologicznej w Polsce i w Austrii”. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering 55 (3): 183-186.
 • Koreleska Ewa, Agnieszka Łętkowska. 2010. „Rynek żywności ekologicznej w Niemczech”. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering 55 (3): 187-190.
 • Kowalska Magdalena, Wioletta Knapik, Małgorzata Bogusz. 2016. „Farm Education as a Component of Sustainable Development in Selected Countries of the European Union”. Problemy Ekorozwoju. Problems of Sustainable Development 11 (2): 81-88.
 • MŚ. 1999. Strategia Zrównoważonego Rozwoju Polski do 2025 roku. Wytyczne dla resortów opracowujących strategie sektorowe. Warszawa: Ministerstwo Środowiska.
 • Roman Michał. 2015. „Demand for agritourism as a factor in the development of Suwałki region”. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 379: 95-101.
 • Roszkowska-Mądra Barbara, Michał Roman. 2015. „Znaczenie turystyki wiejskiej w zrównoważonym rozwoju terenów peryferyjnych (na przykładzie gminy Płaska)”. Roczniki Naukowe SERiA XVII (4): 261-266.
 • Satoła Łukasz. 2013. „Zróżnicowanie wykorzystania funduszy Unii Europejskiej w układzie centrum – peryferia”. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 320: 176-185.
 • UN. 1992a. The Rio Declaration on Environment and Development. Rio de Janerio:United Nations. http://www.sustainable-environment.org.uk/Action/Rio_Declaration.php, dostęp lipiec 2016.
 • UN. 1992b. Agenda 21. United Nations Conference on Environment & Development. Rio de Janerio: United Nations Department of Economic and Social Affairs (DESA). https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/Agenda21.pdf, dostęp lipiec 2016.
 • Wielewska Izabela. 2012. Kanalizacja podciśnieniowa i jej znaczenie dla ochrony środowiska na obszarach wiejskich w świetle koncepcji zrównoważonego rozwoju. [W] Problematyka zrównoważonego rozwoju w systemach małych zlewni rzecznych. Rozwój zrównoważony na przykładzie zlewni Noteci, red. M. Lewandowska-Robak, 140-153. Warszawa: Wyższa Szkoła Środowiska.
 • Zawisza Sławomir. 2004. Uwarunkowania zrównoważonego rozwoju wsi i rolnictwa. [W] Zarządzanie zrównoważonym rozwojem obszarów wiejskich, red. S. Zawisza, 9-16. Bydgoszcz: Wydawnictwo ATR.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-893c505e-bee0-4f49-80f1-467c2a94744b
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.