PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 15 | 1 |
Tytuł artykułu

Wybrane parametry mieszanek iniekcyjnych z cementu i popiołu lotnego do renowacji rurociągów metodą reliningu

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Some parameters of injects based on cement and fly ash for renovation of pipelines by relining method
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Podjęto próbę ustalenia optymalnych receptur mieszanek iniekcyjnych na bazie cementu i popiołu lotnego oraz dwóch superplastyfikatorów nowej generacji, umożliwiających dokładne wypełnienie przestrzeni międzyrurowej podczas renowacji rurociągów metodą reliningu. Receptury wytypowano pod względem najkorzystniejszych właściwości reologicznych kompozytów iniekcyjnych, badając czas wypływu z wiskozymetru, czas rozpływu na odległość 100 cm, maksymalną długość rozpływu oraz czas potrzebny do osiągnięcia maksymalnego rozpływu. Ponadto określono początek czasu wiązania mieszanek iniekcyjnych, wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach oraz skurcz. Stwierdzono wpływ rodzaju i ilości superplastyfikatora oraz stosunku cementu do popiołu na właściwości reologiczne kompozytów iniekcyjnych. Za pomocą stosunkowo łatwych w realizacji metod laboratoryjnych pomiaru cech reologicznych wybrano receptury mieszanek iniekcyjnych, które w warunkach technicznych skutecznie wypełniają przestrzeń międzyrurową.
EN
The study attemps to determine the optimal recipes based on cement, fly ash and two superplasticisers of new generation which would be able to fulfill space between the pipes in renovation of pipelines by relining. Inject recipes were selected taking into account the most favourable rheological properties of injects. There were flow time from the viscometer, time of spread at the distance of 100 cm, time needed to achieve the maximum spread. Moreover, initial setting time, shrinkage and compressive strength after 28 days were determined. It was found that the type and amount of superplasticiser and cementto-fly ash ratio affect the rheological properties of the injects. Relatively easy laboratory methods used for measurements of rheological properties made it possible to select optimal recipes of injects which in technical scale fulfill space between the pipes successfully.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
15
Numer
1
Opis fizyczny
s.55-67,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Instytut Budownictwa i Geoinżynierii, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul.Piątkowska 94E, 60-649 Poznań
 • ZRUG Sp. z o.o., Poznań
Bibliografia
 • Abel, T. (2006). Maxi-trolining w Polsce. Inżynieria Bezwykopowa, 1, 58-60. Abel, T. (2009). Trolining - bezwykopowa technologia naprawy rurociągów. Materiały Budowlane, 12, 24-25.
 • Barczyński, A., Podziemski, T. (2006). Sieci gazowe polietylenowe. Projektowanie, budowa, użytkowanie. SITPNiG, Warszawa.
 • Brandt, S. Szymanowski, L. (1998). Analiza danych: metody statystyczne i obliczeniowe. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Buczkowski, W. (2007). Badania zmierzające do określenia stopnia zużycia betonowych kolektorów kanalizacyjnych. Gaz, Woda i Technika Sanitarna, 5, 6-8.
 • Chady, A. (2007). Zastosowanie pianobetonu przy realizacji systemów komunalnych (www.muratorplus.pl; data publikacji: 30/05/2007).
 • Demski, M., Abel, T. (2005). Bezodkrywkowa regeneracja rurociągów. Inwestycje Komunalne - Przegląd Zamówień Publicznych 2.
 • Gołaszewski, J. (2003). Kształtowanie urabialności mieszanki betonowej superplastyfikatorami. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice.
 • Gołaszewski, J. (2009). Influence of viscosity enhancing agent on rheological and compressive strength of superplasticized mortars. Journal of Civil Engineering and Management, 15 (2), 181-188.
 • Grabiec, A.M. (2011). Skuteczność działania superplastyfikatorów z uwzględnieniem różnych rodzajów cementu. Wydawnictwo Uniwersytetu Pryrodniczego, Poznań.
 • Grabiec, A.M. (2012). Influence of viscosity modifying agent on some rheological properties, segregation resistance and compressive strength of self-compacting concrete. Journal of Civil Engineering and Management, 19 (1), 1-8.
 • Grabiec, A.M., Chutek, R. (2008). Cement type and properties of self-compacting concrete. Acta Sci. Pol. Architectura, 7 (4), 3-14.
 • Grabiec, A.M., Kosiński, T. (2005). Wpływ rodzaju mikrowypełniacza na właściwosci betonu sa-mozagęszczalnego. Acta Sci. Pol. Architectura, 4 (2), 81-94.
 • Grzeszczyk, S., Janowska-Renkas, E., Skaliński, B. (2006). Właściwości reologiczne mieszanek samozagęszczalnych - wpływ mikrowypełniaczy. Cemenet Wapno Beton, 6, 337-342.
 • Instrukcja ITB 194/98. Badania cech mechanicznych betonu na próbkach wykonanych w formach.
 • Jamroży, Z. (2005). Beton i jego technologie. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Jasiczak, J., Mikołajczyk P. (2003). Technologia betonu modyfikowanego domieszkami i dodatkami. Alma Mater. Politechnika Poznańska, Poznań.
 • Kempa, E.S. (1995). Ryzyko w procesach i obiektach inżynierii sanitarnej. Ochrona Środowiska, 2 (8), 43-48.
 • Knothe, S. (2003). Pierwszy doktorat w Akademii Górniczej. Biuletyn Informacyjny AGH, 118/119, 20.
 • Kostrzewski, W. (2005). Projektowanie analityczno-empiryczne mieszanek betonów samozagęszczalnych w oparciu o właściwości reologiczne zapraw. Praca magisterska. Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań.
 • Kuliczkowski, A. (2005). Przyczyny występowania katastrof kanalizacyjnych. Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne, 5, 20-25.
 • Kuliczkowski, A. (2009). Technologie bezwykopowe budowy i odnowy sieci podziemnych. Rynek Instalacyjny, 11, 6-7.
 • Kurdowski, W. (2010). Chemia cementu i betonu. Polski Cement, Kraków.
 • Lach, J. (2010). Opracowanie technologii parametrów iniektów na bazie cementów i popiołów lotnych do renowacji rurociągów metodą reliningu. Praca magisterska. Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań.
 • Łukowski, P. (2003). Domieszki do zapraw i betonów. Polski Cement, Kraków.
 • Madryas, C. (2007). Beton w infrastrukturze podziemniej miast przyszłości. Geoinżynieria. Drogi, Mosty, Tunele, 4, 28-35.
 • Madryas, C., Kolonko, A., Wysocki, L. (2002). Konstrukcje przewodów kanalizacyjnych. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.
 • Nepomuceno, M.C.S., Oliveira, L., Lopes, S.M.R. (2012). Methodology for mix design of the mortar phase of self-compacting concrete using different mineral additions in binary blends of powders. Construction and Building Materials, 26 (1), 317-326.
 • Neville, A.M. (2012). Właściwości betonu. Arkady, Warszawa.
 • PN-EN 196-3:2006 Metody badania cementu. Część 3: Oznaczenie czasów wiązania i stałości objętości.
 • PN-EN 197-1:2012 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku.
 • PN-EN 450-1:2009 Popiół lotny do betonu. Definicje, specyfikacja i kryteria zgodności.
 • PN-EN 12390-3:2002 Badania betonu. Część 3: Wytrzymałość na ściskanie próbek do badania.
 • Spiratos, N., Page, M., Mailvaganam, N.P., Malhotra, V.M., Jolicoeur, C. (2006). Superplasticizers or Concrete. Fundamentals, Technology and Practice. Marquis, Quebec.
 • Szwabowski, J., Gołaszewski, J. (2010). Technologia betonu samozagęszczalnego. Stowarzyszenie Producentów Cementu, Kraków.
 • Woyciechowski, P. (2006). Domieszki modyfikujące lepkość samozagęszczalnych mieszanek betonowych. Konferencja „Dni betonu", Wisła, 623-633.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-889daffd-6c55-46a3-b7f5-298c288c858b
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.