PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 19 | 1 |
Tytuł artykułu

Effect of fertilisation technique on some indices of nutritional value of spring triticale grain

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL
Wpływ techniki nawożenia na wybrane wskaźniki wartości odżywczej ziarna pszenżyta jarego
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Triticale is a cereal which may compete with other species of crop plants in terms of the nutritional value. This grain crop enjoys an increasing popularity among farmers as well as food and animal feed manufacturers, hence there is a growing interest in foliar fertilisation with micronutrients in order to ensure fast and effective nutrition. This study discusses the effect of soil fertilisation or soil and foliar fertilisation with nitrogen (with or without multi-component fertilisers) on the content of macronutrients (nitrogen, phosphorus, potassium, magnesium and calcium), total protein and protein fractions in the grain of spring triticale of the Andrus cultivar grown in north-eastern Poland. The fertilisation of cv. Andrus spring triticale involved a pre-sowing application of ammonium nitrate, an application of 46% urea in the period of tillering, (with and without the fertiliser Azofoska) and an application of ammonium nitrate as well as a soil and the foliar application of urea (10% solution, with and without an addition of Ekolist Z) in the period of stem shooting. Differentiation of the experimental results on the content of the analysed macronutrients as well as the protein composition was caused by differences of habitat conditions in the two experimental seasons. Higher nitrogen doses applied as a split urea dose resulted in a higher concentration of phosphorus, calcium and magnesium in grain from cv. Andrus spring triticale. The dose of 120 kg N ha-1 in ammonia nitrate and urea applied to soil or as foliar spray resulted in an increase of total protein. The accumulation of glutenins in triticale grain usually increased in response to the higher dose of nitrogen (120 kg ha-1) applied both with and without the multi-component fertilisers. The foliar supplementation with urea and micronutrients in multi-component fertilisers contributed to a reduced accumulation of alpha/beta-type gliadins, regardless of the nitrogen dose.
PL
Pszenżyto uznawane jest za zboże, które może konkurować pod względem wartości odżywczej z innymi gatunkami zbóż i cieszy się coraz większym zainteresowaniem rolników, przetwórców żywności i paszy. Obserwuje się wzrost zainteresowania nawożeniem dolistnym mikroelementami, które zapewnia efektywne i szybkie dostarczenie potrzebnych składników pokarmowych. W pracy omówiono wpływ nawożenia azotem doglebowo lub doglebowo i dolistnie, bez i z udziałem nawozów wieloskładnikowych, na zawartość makroskładników (azotu, fosforu, potasu, magnezu, wapnia), białka ogółem i frakcji białka w ziarnie pszenżyta jarego odmiany Andrus uprawianego w warunkach północno-wschodniej Polski. W nawożeniu pszenżyta jarego odmiany Andrus zastosowano przedsiewnie saletrę amonową oraz w okresie krzewienia mocznik 46% bez azofoski lub z azofoską, a w okresie strzelania w źdźbło saletrę amonową, mocznik doglebowo i dolistnie (roztwór 10%) bez dodatku lub z dodatkiem ekolistu Z. Na zróżnicowanie wyników badań, zarówno zawartości makroelementów, jak i białka, w dużym stopniu wpłynęły warunki siedliskowe w latach realizowanego doświadczenia. Wyższy poziom nawożenia azotem z zastosowaniem części dawki mocznika w formie oprysku wpłynął na większą zawartość fosforu, wapnia i magnezu w ziarnie pszenżyta jarego odmiany Andrus. Dawka 120 kg ha-1 N w formie saletry amonowej i mocznika wprowadzona doglebowo i dolistnie wpłynęła na zwiększenie zawartości białka ogółem. Pod wpływem większych dawek azotu (120 kg ha-1) zastosowanych bez dodatku i z dodatkiem nawozów wieloskładnikowych zwiększało się przeważnie nagromadzenie glutenin w ziarnie pszenżyta. Dolistne dokarmianie mocznikiem oraz mikroelementami w nawozach wieloskładnikowych, niezależnie od dawki azotu, przyczyniło się do zmniejszenia nagromadzenia gliadyn a i b.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
19
Numer
1
Opis fizyczny
p.229-242,fig.,ref.
Twórcy
 • Chair of Safety Foundations, University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Heweliusza 10, 10-718 Olsztyn, Poland
autor
 • Chair of Agricultural Systems, University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Olsztyn, Poland
 • Chair of Safety Foundations, University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Heweliusza 10, 10-718 Olsztyn, Poland
autor
 • Chair of Food Plant Chemistry and Processing, University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Olsztyn, Poland
autor
 • Chair of Agricultural Chemistry and Environment Protection, University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Olsztyn, Poland
Bibliografia
 • Amiour N., Bouguennec A., Marcoz C., Sourdille P., Bourgoin M., Khelifi D., Branlard G. 2002. Diversity of seven glutenin and secalin loci within triticale cultivars grown in Europe. Euphytica, 123: 295-305.
 • Barczak B., Knapowski T. 2008. Protein fractional composition in ripening grains of winter barley cultivated under intense fertilization with nitrogen. Acta Sci. Pol., Agricultura 7(2), 3-10.
 • Domska D., Koc J., Wojtkowiak K., Warechowska M. 2002. Effect of fertilisation technique on yield and grain quality of winter triticale. Zesz. Prob. Post. Nauk Rol., 538: 49-54. (in Polish)
 • Domska D., Warechowska M., Wojtkowiak K., Raczkowski M. 2009. Effect of microelement foliar application technique on the yield. protein content and quality of wheat and triticale. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 538: 49-54. (in Polish)
 • Domska D., Raczkowski M. 2009. The influence of microelement fertilisation technique on the triticale yield and grain quality. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 541: 105-112. (in Polish)
 • Harmoney K. R., Thompson C. A. 2005. Fertilizer rate and placement alters triticale forage yield and quality. Online. Forage and Grazinglands doi:10.1094/FG-2005-0512-01-RS. Available at www.plantmanagementnetwork.org/pub/fg/research/2005/fertilizer/.
 • Erekul O., Köhn W. 2006. Effect of weather and soil conditions on yield components and bread-making quality of winter wheat (Triticum aestivum L.) and winter triticale (Triticosecale Wittm.) varieties in North-East Germany. J. Agron. Crop Sci., 192: 452-464.
 • IZ PIB – INRA. 2009. Ruminant Nutrition Standards. Nutritive value of French and Polish fodder for ruminants. IZ PIB. Kraków, pp. 234. (in Polish)
 • Jarecki W., Bobrecka-Jamro D., Buczek J. 2012. Influence of diversified amount of seeding and urea leaf application on field and field quality of spring wheat. Fragm. Agron., 29(1): 34-40. (in Polish)
 • Jaskulski D., Jaskulska I., Woźniak M., Osiński G. 2011. Assessment of variability of cereal grain quality as a component of fodder mixtures. Acta Sci. Pol., Agricultura, 10(4): 87-95.
 • Johansson E., Prieto-Linde M. L., Jonsson J. O. 2001. Effects of wheat cultivar and nitrogen application on storage protein composition and bread making quality. Cereal Chem., 78.19-25.
 • Johansson E., Prieto-Linde M. L., Svensson G. 2004. Influence of nitrogen application rate and timing on grain protein composition and gluten strength in Swedish wheat cultivars. J. Plant Nutr. Soil Sci., 167: 345-350.
 • Kamyab M., Hassani H. S., Tohidinejad E. 2012. Agronomic behavior of a new cereal (primary 6x tritipyrum: AABBEbEb) in comparison with modern triticale and Iranian bread wheat cultivars. J. Agric. Sci. Technol. B, 2: 38-51
 • Knapowski T., Kozera., Majcherczak E., Barczak B. 2010. Effect of nitrogen and zinc fertilisation on chemical composition and protein field of spring triticale grain. Fragm. Agron., 27(4): 45-55. (in Polish)
 • Knapowski T., Ralcewicz M., Spychaj-Fabisiak E., Murawska B. 2012. Effect of the rate of nitrogen and zinc on the zinc and copper accumulation in grain of spring triticale cultivar Kargo. J. Elem., 17(3): 421-429. DOI: 10.5601/jelem.2012.17.3.05
 • Konopka I., Tańska M., Faron A., Stępień A., Wojtkowiak K. 2012. Comparison of the phenolic compounds, carotenoids and tocochromanols content in wheat grain under organic and mineral fertilization regimes. Molecules, 17: 12341-12356. DOI:10.3390/molecules171012341
 • Konopka I., Tańska M., Pszczółkowska A., Fordoński G., Kozirok W., Olszewski J. 2007. The effect of water stress on wheat kernel size. color and protein composition. Pol. J. Nat. Sci., 2: 157-171.
 • Lestingi A., Bovera F., De Giorgio D., Ventrell ac D., Tateoa A. 2010. Effects of tillage and nitrogen fertilization on triticale grain yield chemical composition and nutritive value. J. Sci. Food Agric., 90: 2440-2446.
 • Makarewicz A., Gąsiorowska B., Cybulska A. 2012. The effect of foliar nitrogen fertilization on the selected quality parameters of winter wheat grain. Fragm. Agron., 29(1): 105-113. (in Polish)
 • Makarska E., Ciołek A., Kociuba W. 2010. Influence of parental forms on changes in the content of mineral elements in grain of new winter triticale hybrid strains. J. Elementol., 15(1): 131-140.
 • Nogalska A., Czapla J., Skwierawska M. 2012. The effect of multi-component fertilisers on spring triticale yield. the content and uptake of macronutrients. J. Elem., 17(1): 95-104. DOI: 10.5601/jelem.2012.17.1.09
 • Orlik T., Wesołowska-Janczarek M., Marzec M. 2005. Comparison of influence of foliar and soil fertilization on yielding of cereals in eroded areas. Acta Agroph., 5(2): 367-375. (in Polish)
 • Petkov K., Kowieska A., Jaskowska I. 2000. Nutrition value of the structural easy hydrolising carbohydrates in some cultivars triticale. Fol. Univ. Agric. Stetin., Agricultura, 206(82): 215-218. (in Polish)
 • Pisulewska E., Ścigalska B., Szymczyk B. 2000. Comparison of nutritive value of Polish cultivars of spring triticale. Fol. Univ. Agric. Stetin., Agricultura, 206(82): 219-224.
 • Rachoń L., Pałys E., Szumiło G. 2012. Comparison of the chemical composition of spring durum wheat grain (Triticum durum) and common wheat grain (Triticum aestivum ssp. vulgare). J. Elem., 17(1): 105-114. DOI: 10.5601/jelen.2012.17.1.
 • Rachoń L., Szumiło G. 2009. Comparison of chemical composition of selected winter wheat species. J. Elementol., 14(1): 135 - 146.
 • Rakowski D. 2003. The effect of sprinkling and mineral fertilisation on the yield of selected cultivars of spring wheat and triticale cultivated on light soil. Part III. Biological value of protein and technological value of grain. Acta Sci. Pol. Agricultura, 2(2): 43-50. (in Polish)
 • Ścigalska B., Pisulewska E., Kołodziejczyk M. 2000. Content of macro- and microelements in grain of spring triticale cultivars. Fol. Univ. Agric. Stetin., Agricultura, 206(82): 287-292.(in Polish)
 • Szpunar-Krok E., Bobrecka-Jamro D., Kubit P. 2006. Influence of faba bean as component of mixtures on chemical content of spring tritricale grain. Fol. Univ. Agric. Stetin., Agricultura, 247(100): 201-206. (in Polish)
 • Tohver M., Kann A., Täht R., Mihhalevski A., Hakman J. 2005. Quality of triticale cultivars suitable for growing and bread-making in northern conditions. Food Chem., 89(1): 125-132.
 • Wieser H. 2007. Chemistry of gluten proteins. Food Microbiol., 24:115-119.
 • Wieser H., Antes S., Seilmeier W. 1998. Quantitative determination of gluten protein types in wheat flour by reversed-phase high-performance liquid chromatography. Cereal Chem., 75(5): 544-650.
 • Wojtkowiak K., Domska D. 2009. Influence of fertilisation technique on triticale yield and quality of spring triticale grain. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 538: 357-363. (in. Polish)
Uwagi
PL
Rekord w opracowaniu
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-88687635-b34b-455a-9ddf-1c892df2ab65
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.