PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | 53 | 1 |
Tytuł artykułu

Wdrażanie oceny stanu hydromorfologicznego rzek w Czechach i Słowacji

Warianty tytułu
EN
Implementation of hydromorphological valorisation of rivers in Czech Republic and Slovakia
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W artykule podjęto problematykę waloryzacji hydromorfologicznej cieków wodnych, której wykonania do roku 2015 wymaga Ramowa Dyrektywa Wodna (RD\W). Celem artykułu jest przybliżenie inżynierowi melioracji i gospodarki wodnej problematyki waloryzacji hydromorfologicznej cieków na przykładzie prac wykonanych w Czechach i na Słowacji. Hydromorfologia rzek oznacza ocenę wpływu warunków hydrologicznych i morfologii koryta cieku, budowli wodnych oraz doliny rzecznej na procesy ekologiczne związane ze zbiorowiskami fitoplanktonu, bezkręgowców, fitobentosu, makrofitów i ichtiofauny. Ocena ma charakter interdyscyplinarny. Monitoring hydromorfologiczny rzek wymaga zebrania bardzo licznych informacji, z których część jest bardzo trudna do uzyskania. Wynika to w znacznej mierze z braku aktualnego katastru wodnego obejmującego zarówno cieki administrowane przez zarządy gospodarki wodnej jak i zarządy melioracji.
EN
In the paper problematic of, which performance to 2015 require Water Framework Directive. The aim of paper is making closer for reclamation and water manager engineers problematic of hydro morphological valorisation of watercourses on examples works done in Czech Republic and Slovakia. Hydro morphology of river mean an assessment of effect of hydrology conditions and morphology of course trough, water construction and river valley on ecological processes connected with communities of phytoplankton, invertebrates, phytobentos, macrophytes and ichtiofauna. Thus assessment has character interdisciplinary. Hydro morphological assessment of rivers requires collecting a lot of in- formation, from which part is very difficult to obtain. It resulted in significant measure from lack of actual water register covering both courses administrated by water management board and reclamation boards.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
53
Numer
1
Opis fizyczny
s.2,26-30,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
  • Katedra Ochrony Środowiska Przyrodniczego, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Poznań
Bibliografia
  • 1.BLASKOVICOVA L., MAGULOVA R., VELCICKA, DOBIASOVA, CHRIASTEL, CHYNORADSKY, ADAMKOVA J.: 2004: Establishment of the Protocol on Monitoring and Assesment of the Hydromorphological Elements. Final report (4 annexes). Twinning light Project Slovak Republic-Denmark No TLP 01-29 SR 011001010009.
  • 2.DEMEK J., VATOLIKOVA Z., MACKOVCIN P.: 2006: Manual pro sledowíni hydromorfologickych slożek ekologického stavu tekoucich vod. AOPK. Üsek ekologie a lesa. Brno, p. 18.
  • 3.ILNICKI P., LEWANDOWSKI P.: 2009: Hydromorfologiczna ocena rzek wyżynnych i górskich wAustrii. Gospodarka Wodna, 10: 414-418.
  • 4.ILNICKI i in.: 2008-2009: Opracowanie metodyk monitoringu i klasyfikacji hydromorfologicznych elementów jakości jednolitych cześci wód rzecznych i jeziornych, zgodnie z wymogami Ramowej Dyrektywy Wodnej, zadania 1-3. maszynopis.
  • 5.LANGHAMMER J.: 2007: HEM Hydroekologický monitoring. Metodika pro monitoring hydromorfilogických ukazatelü ekologické kvality vodnich tokü (www.ochranavod.cz).
  • 6.LANGHAMMER J.: 2008: HEM Hydroekologicky monitoring. Hodnoceni ukazatelú: Metodika pro monitoring hydromorfologických ukazatelú ekologieké kvality vodnich tokü (www.ochranavod.cz).
  • 7.MATOUŠKOVÂ M.: 2008: Assessment of the river habitat quality within European water framework directive: Application to diffrent catchments in Czechia. Geografie-Sbornik Ceske Geograficke Spolecnosti: 3, 113, 19-32.
  • 8.ŠPORKA F., MAKOVINSKÅ J., HLŰBIKOVÅ D., TÓTHOVÅ L., MUZIK V., MAGULOVÅ R., KUČÅROVÅ K., PEKÅROVÅ P., MRATKOVÅ L.: 2007: Metodika pre odvodenie referenčných podmienok a klasyfikačných schém pre hodnøtenie ekologichego stavu vod C. Hydromorfologicke prvky kvality: 350-396. VÜVH Bratislava, SHMÜ Bratislava, UZ SAV Bratislava, SAŹP Banská Bystrica.
  • 9.VALUCHOVA M., KUCAROVA K.: 2009: Hodnatenie stavu povrchovych vod SR (podla RSW. Slovensko-polska komisa pre hranicne vody, Skawina 23-27.03.2009, referat.
Uwagi
PL
Rekord w opracowaniu
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-88541781-fc8e-4eb9-91e6-16f298d3757d
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.