PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | 17 | 2 |
Tytuł artykułu

Znaczenie rolnictwa ekologicznego w Polsce

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Importance of organig farming in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Rozwój obszarów wiejskich wiąże się przede wszystkim z rozszerzaniem wiejskiego rynku pracy. Jednak trudna sytuacja na rynku pracy w Polsce, zwłaszcza na obszarach wiejskich, wymusza pozostanie w rolnictwie nadmiaru siły roboczej. Rozwój rynku żywności ekologicznej, zwłaszcza w krajach zamożnych, stwarza możliwości rozwoju produkcji rolniczej wytwarzanej metodami ekologicznymi, m.in. w Polsce, w tym pracochłonnych upraw owoców i warzyw, których krajowe rozmiary mają już znaczący udział w światowej produkcji ekologicznych owoców i warzyw. Stwarza to zarazem możliwość poprawy wykorzystania zasobów siły roboczej ulokowanej w rolnictwie oraz rozwoju mniejszych gospodarstw rolnych. Rozwój rolnictwa ekologicznego stwarza także perspektywę aktywizacji ludności wiejskiej z otoczenia gospodarstw ekologicznych i rozwoju innych działalności gospodarczych.
EN
Rural development is mainly connected with the expansion of the rural labour market. However, the difficult situation in the labour force market in Poland, especially in rural areas, forces surplus labour to remain in agriculture sector. The development of the organic food market, especially in rich countries, provides opportunities for the development of organically produced agricultural production, among othhers in our country, including labor-intensive fruit and vegetable crops, the size of which already have a significant share in the world production of organic fruits and vegetables. It is possible to improve the utilization of the labor force in agriculture and the inherent growth prospects for some farms, especially smaller-area and lower quality soil.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
17
Numer
2
Opis fizyczny
s.119-126,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Bibliografia
 • Adamowicz M. 2000: Rola polityki agrarnej w zrównoważonym rozwoju obszarów wiejskich, Rocz. Nauk. SERiA, t. 2, z. 1, 11-16.
 • Charakterystyka gospodarstw rolnych w 2013 r. 2014: GUS, Warszawa.
 • Handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi. 2014: Stan i perspektywy, nr 39, IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 • Komorowska D. 2011a: Porównanie gospodarstw ekologicznych z gospodarstwami konwencjonalnymi w obrębie grup obszarowych, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Polityka Ekonomiczna, nr 166, Wrocław,312-322.
 • Komorowska D. 2011b: Wyniki produkcyjne i ekonomiczne gospodarstw ekologicznych na tle konwencjonalnych, Wieś i Rolnictwo, nr 1(150), Warszawa, 124-133.
 • Komorowska D. 2012: Organizacja produkcji i wyniki ekonomiczne gospodarstw ekologicznych o różnej wielkości, Zeszyty Naukowe SGGW: Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, nr 95, Warszawa, 41-52.
 • Kuś J. 2008: Badania dotyczące rolnictwa ekologicznego prowadzone w IUNG, Wieś Jutra, nr 6/7, Warszawa, 19-21.
 • Kuś J. 2010: Rolnictwo ekologiczne i perspektywy jego rozwoju, [w:] A. Harasim (red.), Stan obecny i perspektywy rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce, Studia i Raporty IUNG-PIB, nr 26, 23-36.
 • Kuś J. 2013: Specjalizacja gospodarstw rolnych a zrównoważony rozwój rolnictwa, [w:] J. Zegar (red.), Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym (19), Program wieloletni 2011-2014, nr 68, IERiGŻ-PIB, Warszawa, 95-127.
 • Kuś J, Stalenga J. 2007: Rolnictwo ekologiczne w Europie i Polsce, [w:] Możliwości rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce, Studia i Raporty IUNG-PIB, nr 6, 9-19.
 • Krasowicz S. 2009: W Polsce powinno dominować rolnictwo zrównoważone, [w:] A. Harasim (red.), Przyszłość sektora rolno-spożywczego i obszarów wiejskich, I Kongres Nauk Rolniczych, Nauka – Praktyce, IUNG-PIB Puławy, 21-38.
 • Ludność. Stan i struktura w przekroju terytorialnym, stan w dniu 30 VI 2014 r. 2014: GUS, Warszawa.
 • Łuczka-Bakuła W. 2007: Rynek żywności ekologicznej. Wyznaczniki i uwarunkowania rozwoju, PWE, Warszawa.
 • Nachtman G. 2013: Dochodowość gospodarstw ekologicznych a wielkość użytków rolnych, Rocz. Nauk. Ekonomii
 • Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, t. 100, z. 1, Warszawa, 182-196.
 • Nachtman G. 2010: Dochodowość i opłacalność produkcji w gospodarstwach ekologicznych specjalizujących się w uprawach polowych na podstawie danych Polskiego FADN, [w:] A. Harasim (red.), Stan obecny i perspektywy rozwojurolnictwa ekologicznego w Polsce, Studia i Raporty IUNG-PIB, nr 26, 63-79.
 • Nachtman G., Żekało M. 2006: Efektywność ekonomiczna gospodarstw ekologicznych na tle konwencjonalnych w 2004 r., Zag. Ekon. Rol., nr 2, IERiGŻ-PIB, Warszawa, 91-106.
 • Obszary wiejskie, Powszechny Spis Rolny 2010, GUS i US w Olsztynie, Warszawa, Olsztyn, 2013.
 • Poczta W., Sadowski A., Baer-Nawrocka A. 2013: Gospodarstwa rolne w Polsce na tle gospodarstw Unii Europejskiej – wpływ WPR, GUS, Warszawa.
 • Pracujący w gospodarstwach rolnych, Powszechny Spis Rolny 2010. 2012: GUS, Warszawa.
 • Raport o stanie rolnictwa ekologicznego w Polsce w latach 2011-2012. 2013: Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Warszawa, [online] http://www.ijhar-s.gov.pl/index.php/raporty-i-analizy.html.
 • Raport z wyników, Powszechny Spis Rolny 2010. 2011: GUS, Warszawa.
 • Rosner A. 2005: Zróżnicowanie przestrzenne obszarów wiejskich w Polsce, [w:] A. Rosner (red.), Uwarunkowania i kierunki przemian społeczno-gospodarczych na obszarach wiejskich, IRWiR PAN, Warszawa, 284-290.
 • Runowski H. 2012: Rolnictwo ekologiczne w Polsce – stan i perspektywa, [w:] J. Zegar (red.), Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym (15), Program wieloletni 2011-2014, nr 50, IERiGŻ-PIB, Warszawa, 38-78.
 • Stalenga J. 2010: Efektywność ekonomiczna gospodarstw ekologicznych w rejonie Brodnicy, [w:] A. Harasim (red.), Stan obecny i perspektywy rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce, Studia i Raporty IUNG-PIB, nr 26, 37-50.
 • The World of Organic Agriculture – Statistics and Emerging Trends. 2000, 2014: Research Institute of Organic Agriculture (FiBL), Frick, Switzerland i International Federation of Organic Agriculture Movements (IFOAM), Bonn, Germany.
 • Willer H., Lernoud J., Schaack D. 2013: The European Market for Organic Food 2011, Research Institute of Organic Agriculture (FiBL), Frick, Switzerland i Foundation Ecology and Agricultural Informatio Company (AMI), Bonn,Germany.
 • Willer H., Yussefi M. 2007: The current status of organic farming in the world – focus on developing countries, Research Institute of Organic Agriculture (FiBL), Frick, Switzerland i Foundation Ecology and Agriculture (SOEL), BadDuerkheim, Germany.
 • Wrzaszcz W., Zegar S. 2014: Gospodarstwa ekologiczne w latach 2005-2010, Zag. Ekon. Rol., nr 2, IERiGŻ-PIB, Warszawa, 39-58.
 • Zegar S. 2009: Struktura polskiego rolnictwa rodzinnego pod koniec pierwszej dekady XXI wieku, IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 • Żakowska-Biemans S., 2011a: Bariery zakupu żywności ekologicznej w kontekście rozwoju rynku żywności ekologicznej, J. Res. Appl. Agri. Eng., nr 56(4), 216-220.
 • Żakowska-Biemans S. 2011b: Bezpieczeństwo żywności jako czynnik determinujący zachowania konsumentów na rynku żywności, Problemy Higieny i Epidemiologii, nr 92(3), 621-624.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-88180912-8f3e-4e06-9a98-711f0cc70f06
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.