PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 1/II |
Tytuł artykułu

Wpływ sposobu nawadniania ziemniaka na porażenie bulw przez patogeny

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Effect of different methods of potato irrigation on tubers infection by pathogens
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Celem przeprowadzonych badań było określenie wpływu nawadniania kroplowego i mikrozraszania na porażenie bulw ziemniaka odmian: Barycz, Mors i Triada przez najgroźniejsze patogeny. Doświadczenie założono jako dwuczynnikowe w układzie losowanych podbloków split-plot, w czterech powtórzeniach, na glebie lekkiej. Czynnikami były odmiany i następujące warianty nawadniania: WO – bez nawadniania, W1 – nawadnianie kroplowe, W2 – mikrozraszanie. W każdym roku badań oceniano zdrowotność bulw po zbiorach. Określano procent powierzchni z objawami parcha zwykłego i ospowatości bulw. Wykorzystano 9-cio stopniową skalę (0-8o), w której 0o oznaczało brak objawów porażenia - bulwy zdrowe, natomiast 8o - powyżej 50% powierzchni bulwy z objawami chorobowymi. W stosunku do pozostałych chorób określono procent bulw z objawami porażenia. We wszystkich latach badań obserwowano występujące na bulwach ziemniaka objawy chorobowe parcha zwykłego oraz ospowatości. Badane odmiany różniły się podatnością na Streptomyces sp. i Rhizoctonia solani. Najbardziej odporną odmianą na porażenie przez pierwszego patogena była Triada, natomiast na drugiego Barycz. Porażenie powodowane przez inne patogeny ziemniaka odnotowywano sporadycznie, na poziomie nie przekraczającym 1%. Nie zaobserwowano istotnego wpływu wariantu nawadniania na występowanie parcha zwykłego i ospowatości bulw ziemniaka.
EN
The aim of the study was to determine the impact of microirrigation of Barycz, Mors and Triada potato cultivars on the infection of tubers by the most dangerous pathogens. The experiment was carried out on light soil as a two-factor split-plot design with four replications. The factors were cultivars and the following variants of irrigation: WO - without irrigation, W1 - drip irrigation, W2 – micro-sprinkler irrigation. The health status of tubers was evaluated after harvest in each year of the study. The percentage of an area of the tubers with symptoms of common scab and black scurf was determined following nine-degree (0-8) scale were: 0 = lack of disease symptoms, healthy tubers and 8 = above 50% of a tuber surface with disease symptoms. The percentage of tubers with symptoms of infestation was estimated for other detected diseases. Symptoms of common scab and black scurf were observed on the tubers in all years of the study. Studied cultivars differed in susceptibility to Streptomyces sp. and Rhizoctonia solani. The most resistant cultivar to the first pathogen was Triada and to the second pathogen was Barycz. Symptoms of other diseases were noted sporadically and did not exceed 1% of infected tubers. There was no significant effect of the microirrigation on the occurrence of common scab and black scurf of the tubers.
Wydawca
-
Rocznik
Numer
Opis fizyczny
s.5-11,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Zakład Fitopatologii Molekularnej, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, ul.Ks.A.Kordeckiego 20, 85-225 Bydgoszcz
autor
 • Katedra Melioracji i Agrometeorologii, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, ul.Bernardyńska 6, 85-029 Bydgoszcz
autor
 • Zakład Fitopatologii Molekularnej, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, ul.Ks.A.Kordeckiego 20, 85-225 Bydgoszcz
autor
 • Katedra Melioracji i Agrometeorologii, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, ul.Bernardyńska 6, 85-029 Bydgoszcz
Bibliografia
 • COBORU - Lista Odmian Roślin Rolniczych 2003.
 • Gładysiak S., Czajka M. Sprinkling influence on potato cultivars infestation by diseases. Nowe Kierunki w Fitopatologii, Materiały z Sympozjum, Kraków, 1996, s. 217-221.
 • Kurzawińska H. Wpływ zróżnicowanego nawożenia azotowego oraz trzech terminów sadzenia wybranych odmian ziemniaka na występowanie parcha zwykłego (Streptomyces scabies(Thaxt) Waksman et Henrici). Zesz. Nauk. AR Kraków 267, 1992, s. 149-158.
 • Lenc L. Wpływ podkiełkowywania sadzeniaków wybranych odmian ziemniaka uprawianego w systemie ekologicznym na występowanie parcha zwykłego (Sreptomyces scabies). Prog.Plant Prot./Post. Ochr. Roślin, 49 (2), 2009, s. 913-917.
 • Pańka D., Pińska M. Influence of potassium fertilization on health status of Barycz and Triada potato cultivars. Prace Komisji Nauk Rolniczych i Biologicznych, BTN, 39, Seria B, 52,2004, s. 261-269.
 • Pańka D., Sadowski Cz., Rolbiecki S. Influence of microirrigation on health status of chosen potato cultivars grown in very light soil., Acta Hort. 729, 2007, s. 357-360.
 • Sadowski Cz., Grabarczyk S., Rzekanowski Cz. Wpływ nawadniania na występowanie Streptomyces scabies (Taxter) i Rhizoctonia solani Kühn na bulwach ziemniaków uprawianych na glebie bardzo lekkiej. Acta Acad. Agricult. Techn. Olst., Agricultura 47, 1988, s. 45-54.
 • Sadowski Cz., Korpal W., Lenc L., Kawalec A. Health status of tubers of potato cultivated under organic and integrated conditions. In: Obieg Pierwiastków w Przyrodzie, Gworek, B. andMisiak, J. (eds). Monografia tom II, 2003, s. 682-686.
 • Sadowski Cz., Pańka D., Lenc L. Porównanie zdrowotności bulw i kiełków wybranych odmian ziemniaka uprawianych w systemie ekologicznym. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 500, 2004,s. 373-381.
 • Szutkowska M. Czy można ograniczyć porażenie bulw parchem zwykłym. Ziemn. Pol. 3, 1999, s. 5-9.
 • Wenzel H. Zur Erfassung des Schadenausmasses in flanzenschutzversuchen. Pflanzenschutzberichte 15, 1948, s. 81-84.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-88159a89-9cb9-4394-8630-01129c49b8cf
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.