PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2014 | 49 | 1 |
Tytuł artykułu

Diversity of yeast-like fungi and their selected properties in bioaerosol premises utility

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL
Wybrane właściwości grzybów drożdżopodobnych na tle ich różnorodności w bioaerozolu pomieszczeń użyteczności publicznej
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
A total of 69 isolates of yeasts were recorded in the indoor air of the school buildings: 43 in heated rooms and 26 in unheated rooms. Perfect stages prevailed. Fungi isolated in our study belonged to 39 species. These were mostly monospecific isolates although five two-species isolates were noted. Differences in the properties of physiological characters of fungi isolated in both study seasons were observed. As indoor and outdoor air does not mix during the heating season, a specific substrate for prototrophic, non-fermenting yeastlike fungi forms. Acid production allows fungi to dissolve inorganic compounds in building structures and to release needed microcomponents. Abilities to produce carotenoid pigments are clearly promoted in yeast-like fungi living indoor. This may be related to the accumulation of compounds that are indirect stages in the cycle of biosynthesis of carotenoids or a surplus of oxidizing compounds.
PL
Znaczną część biocenozy budynków stanowią trudno wykrywalne grzyby z różnych grup taksonomicznych. U podstawy niepowodzeń w hodowli i izolacji drożdżaków z bioaerozolu wewnętrznego leży zbyt mała wiedza dotycząca ekofizjologii izolatów bytujących w pomieszczeniach. Dlatego celem badań było poznanie niektórych właściwości drożdżaków, ułatwiających im przeżywanie w środowisku pomieszczeń. Materiałem do badań były grzyby drożdżopodobne uzyskane z bioaerozolu 26 pomieszczeń szkolnych o różnym sposobie użytkowania poddanych częściowej modernizacji. Próby pobierano w okresie grzewczym (listopad) i po wyłączeniu ogrzewania (maj). Określano morfologię uzyskanych izolatów grzybów, stadium rozwojowe, zdolności strzępkowania i wytwarzania chlamydospor oraz wybrane cechy biochemiczne: zdolności fermentacyjne, źródła węgla i azotu, przyswajanie witamin, wytwarzanie kwasów oraz zdolności syntezowania barwników. Ogólna liczba grzybów w bioaerozolu badanych pomieszczeń wynosiła wiosną od 314 do 3577 jtk/m 3, natomiast jesienią od 79 do 1533 jtk/m 3 . Z powietrza wewnętrznego w badanych budynkach uzyskano łącznie 69 izolatów drożdży: 43 z pomieszczeń ogrzewanych i 26 z nieogrzewanych. Dominowały stadia doskonałe. Wyizolowane grzyby należały do 39 gatunków. Na ogół izolaty były jednogatunkowe, natomiast w pięciu przypadkach stwierdzono izolaty dwugatunkowe. Zaobserwowano różnice w cechach fizjologicznych grzybów izolowanych w obu sezonach badawczych. Nie mieszanie się powietrza zewnętrznego i wewnętrznego pomieszczeń w okresie grzewczym stwarza specyficzne siedlisko dla prototroficznych, nie fermentujących grzybów droż-dżopodobnych. Produkcja kwasu umożliwia grzybom rozpuszczanie związków nieorganicznych w konstrukcjach budowlanych i uwalnianie potrzebnych mikroskładników. Zdolności wytwarzania barwników karotenoidowych, są wyraźnie promowane u drożdżaków bytujących w pomieszczeniach, co być może wiąże się z nagromadzeniem związków będących pośrednimi etapami w cyklu biosyntezy karotenoidów oraz nadmiarem związków utleniających.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Czasopismo
Rocznik
Tom
49
Numer
1
Opis fizyczny
p.23-30,fig.,ref.
Twórcy
autor
 • Department of Mycology, Faculty of Biology and Biotechnology, University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Oczapowskiego 1A, 10-917 Olsztyn, Poland
autor
 • Department of Mycology, Faculty of Biology and Biotechnology, University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Oczapowskiego 1A, 10-917 Olsztyn, Poland
 • Department of Mycology, Faculty of Biology and Biotechnology, University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Oczapowskiego 1A, 10-917 Olsztyn, Poland
 • Department of Mycology, Faculty of Biology and Biotechnology, University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Oczapowskiego 1A, 10-917 Olsztyn, Poland
Bibliografia
 • Amann R.I., Ludwig W., Schleifer K.H. 1995. Phylogenetic identification and in situ detection of individual microbial cells without cultivation. Microbiol. Rev. 59: 143-169.
 • Awad A.H., Elmorsy T.H., Tarwater P., Green C.F., Gibbs S.G. 2010. Air biocontamination in a variety of agricultural industry environments in Egypt: a pilot study. Aerobiologia, 26 (3): 223-232.
 • Biedunkiewicz A. 2001. Dynamics of human respiratory system mycoflora. Acta Mycol. 36 (2): 211-239.
 • Biedunkiewicz A., Barańska E. 2011. Yeast and yeast-like fungi as an element of purity assessment of surface waters. Polish J. Environ. Stud. 20 (2): 267-274.
 • Dynowska M., Ejdys E. 2000. Fungi isolated from the oral cavity, nose and throat of healthy children. Acta Mycol. 35 (1): 47-52.
 • Dynowska M., Góralska K., Szewczyk T., Buczyńska E. 2008. Godne uwagi gatunki grzybów izolowane z przewodu pokarmowego osób poddanych endoskopii – badania rekonesansowe. Mikol. Lek. 15 (2): 80-83.
 • Ejdys E. 2011. Badanie mikobioty pomieszczeń. (In:) M. Dynowska, E. Ejdys (eds). Mikologia laboratoryjna. Przygotowanie materiału badawczego i diagnostyka. Wydawnictwo UWM w Olsztynie, Olsztyn.
 • Ejdys E., Dynowska M., Biedunkiewicz A. 2011. Zalecenia ogólne i szczegółowe dotyczące pracy w laboratorium mikologicznym. (In:) M. Dynowska, E. Ejdys (eds). Mikologia laboratoryjna. Przygotowanie materiału badawczego i diagnostyka. Wydawnictwo UWM w Olsztynie, Olsztyn.
 • Ejdys E., Michalak J., Szewczyk M. 2009. Yeast-like fungi isolated from indoor air in school buildings and the surrounding outdoor air. Acta Mycol. 44 (1): 95-106.
 • Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C., Oksiejczuk E., Gniadek A., Macura AB., Lewka J., Niczyporuk W., Cieślak W., Wojewodko A. 2002. Indoor air studies of fungi contamination of social welfare homes in Białystok and the surrounding area during summer and autumn. Mikol. Lek. 9 (2): 59-66.
 • Kurtzman C.P., Fell J.W. 2000. The yeasts, a taxonomic study. ELSEVIER, Fourth edition, Amsterdam.
 • Kurtzman C.P., Fell J.W., Boekhout T. 2010. The yeasts, a taxonomic study. ELSEVIER, Fifth edition, Amsterdam.
 • Latha B.V., Jeevaratnam K. 2010. Purification and characterization of the pigments from Rhodotorula glutinisDFR-PDY isolated from natural source. Global Journal of Biotechnology & Biochemistry 5 (3): 166-174.
 • Meklin T., Husman T., Vepsäläinen A., Vahteristo M., Koivisto J., Halla-Aho J., Hyvärinen A., Moschanderas D., Nevalainen A. 2002. Indoor air microbes and respiratory symptoms of children in moisture damaged and reference schools. Indoor Air 12: 175-183.
 • Pawłowska B. 2009. Biotechnologiczne źródła barwników spożywczych. Inżynieria i Aparatura Chemiczna48 (3): 79-80.
 • Polish Standard PN-89/Z-04111/03. Air purity protection. Microbiological tests. Determination of the number of microscopic fungi in the air (imission) the sampling method of aspiration and sedimentation.
 • Stachowiak B., Czarnecki Z. 2006. Drożdże Phaffia rhodozymajako potencjalne źródło naturalnej astaksantyny. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość 2 (47): 17-28
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-87eeb7de-f356-45b8-b3c9-aadca04fa500
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.