PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | 01[11] |
Tytuł artykułu

Changeability of consumer preferences concerning the methods of fruit production

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL
Zmienność preferencji konsumentów w zakresie metod produkcji owoców
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The purpose of the paper was to establish and compare consumer preferences concerning the methods of fruit production (traditional or organic ones) in the years 2001, 2003 and 2006 and the relations between the preferences and the socio-economic and demographic features of the consumers. The analysis was conducted on the basis of the data from surveys carried out among the inhabitants of Lublin. Results of those surveys point out that certain features of the consumers such as the sex, incomes and the family type significantly differentiated preferences concerning the method of fruit production. Increased incomes were connected with greater acceptance of the organic method, and their decrease was related to greater frequency of indicating the conventional method. Interest in the method of production, while buying the fruit was significantly higher among men than among women. Declaring the willingness to pay more for organic fruit was also correlated with the consumers‘ sex. Besides, in 2006 it was not too strongly related to the incomes of the respondents. In the years 2001 and 2006 changeability of preferences concerning the willingness to pay a higher price for organic fruit and no change in the interest in the technology of fruit production while purchasing the fruit were shown.
PL
Celem pracy było określenie i porównanie preferencji konsumentów dotyczących metody produkcji owoców (konwencjonalnej lub ekologicznej) w latach 2001, 2003 i 2006 oraz związków pomiędzy preferencjami a cechami społeczno-ekonomicznymi i de-mograficznymi konsumentów. Analizę wykonano na podstawie danych z badań ankietowych, przeprowadzonych wśród mieszkańców Lublina. Wyniki badań wskazują na to, że niektóre cechy konsumentów, jak płeć, dochody i typ rodziny, istotnie różnicowały preferencje w zakresie wyboru technologii produkcji owoców. Wzrost dochodów wiązał się z większą akceptacją metody ekologicznej, a ich spadek z większą częstotliwością wskazań na metodę konwencjonalną. Zainteresowanie metodą produkcji podczas zakupu owoców było istotnie wyższe wśród mężczyzn niż kobiet. Deklaracja zapłaty wyższej ceny za owoce ekologiczne była także współzależna z płcią konsumentów, a ponadto w 2006 roku – niezbyt silnie związana z dochodami ankietowanych. W latach 2001 i 2006 wykazano zmien-ność preferencji w zakresie deklaracji zapłaty wyższej ceny za owoce ekologiczne, a nie-zmienność zainteresowania technologią produkcji owoców podczas zakupów.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Numer
Opis fizyczny
p.5-14,fig.,ref.
Twórcy
 • Department of Economics Horticulture, University of Life Sciences in Lublin, Leszczynskiego 58, 20-068 Lublin, Poland
Bibliografia
 • Europejski Plan Działania dla Żywności Ekologicznej i Rolnictwa. 2004. Załącznik do komunika-tu Komisji SEC. 739. Rada Wspólnot Europejskich, Bruksela.
 • Jongen W.M.F., 2000. Food Supply Chains: From Productivity toward Quality. In: Fruit & vege-tables quality. An integrated view. Eds R.L. Shewfelt, B. Bruckner. Technomic Publishing Co, Lancaster Basel, 3-20.
 • Kurzawiński J., 2001. Marketingowe badania konsumentów owoców. In: Materiały IV Ogólno-pol. Konf. Ogrod. „Marketing w ogrodnictwie. Lublin, 12-13.12.2001. AR, Lublin, 97-100.
 • Licznar-Małańczuk M., Szewczuk A., Sosna I., Gudarowska E., 2001. Preferencje konsumentów przy zakupie owoców – dla miasta Wrocławia. In: Materiały IV Ogólnopol. Konf. Ogrod. „Marketing w ogrodnictwie. Lublin, 12-13.12.2001. AR, Lublin, 119-127.
 • Niewiadomski K., 2007. Aspekty rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce. Zag. Ekon. Roln. 1(310), 70-86.
 • Rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych, uchylające rozporządzenie (EWG) nr 2092/91. 2007. Dz. U. L 189, 20.07.2007, 1-23.
 • Rzepecka M., 2004. Stan i tendencje rozwojowe rolnictwa ekologicznego w Polsce i innych krajach członkowskich Unii Europejskiej. In: Materiały seminarium „Rolnictwo ekologiczne – nowe warunki działania wynikające z członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Warszawa, 28.06.2004. IHAR-S, KRIR, Warszawa, 42-51.
 • Smólczyńska K., 2002. Preferencje konsumentów w zakresie owoców dostępnych na rynku przez cały rok w świetle badań ankietowych w Warszawie w 2001 roku. Maszynopis. SGGW, Warszawa.
 • Stan i tendencje rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce. Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych IHAR-S, Wydział Nadzoru Rolnictwa Ekologicznego oraz Produktów Regionalnych. http://www.ijhar-s.gov.pl.
 • Szołtysek K., 2004. Zarys problematyki żywności ekologicznej. Wyd. AE, Wrocław.
 • Wenzel M., 2001: Bezpieczna żywność a integracja europejska – opinie respondentów z niektórych krajów Europy Środkowej i Wschodniej. In: Badanie CBOS „Aktualne problemy i wydarzenia 136. www.cbos.com.pl.
 • Żakowska-Biemans S., 2000. Żywność ekologiczna w zachowaniach konsumentów polskich i krajów Unii Europejskiej. In: Materiały Ogólnopol. Konf. Nauk. „Konsument żywności i jego zachowania rynkowe. Warszawa, 12-13.12.2000. Wyd. SGGW, Warszawa, 503-509.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-838ac177-483e-48fb-9297-0e4d7a88a266
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.