PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2004 | 01 | 1-2 |
Tytuł artykułu

Wspomaganie procesów rewitalizacji – nowy kierunek poszukiwań

Autorzy
Warianty tytułu
EN
Supporting regeneration processes: a new direction of research
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Jednym z zagadnień zarządzania miastami jest problem rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich. Ponieważ współczesne rozumienie rewitalizacji wymaga kompleksowego ujęcia wielu różnorodnych dziedzin, składających się na funkcjonowanie organizmu miejskiego (są to między innymi sfery: ekonomiczna, społeczna, ekologiczna, ale również prawna, finansowa i planistyczna) ważnym zadaniem jest stworzenie nowych i nowoczesnych systemów wspomagających kierowanie procesem rewitalizacji. Próbą stworzenia takiego systemu wspomagania zarządzania procesami rewitalizacji miast jest wykorzystanie „modelu zorientowanej na czas polityki zarządzania miastami". W ramach projektu SURE (a time oriented Sustainable Urban REgeneration) zespół reprezentujący pięć krajów (Włochy, Francja, Niemcy, Hiszpania i Polska) przygotowuje taką metodę. Zorientowana na czas polityka zarządzania miastami jest ukierunkowana na harmonizację czasu pracy, czasu nauki, czasu funkcjonowania handlu i usług, funkcjonowania usług publicznych, czasu odpoczynku, czy też czasu „traconego” na przemieszczanie się itp. W różnym zakresie i w różny sposób polityka ta odnosi się do wpływania na czas funkcjonowania zakładów produkcyjnych, urzędów, czy też szkół i uczelni wyższych, handlu itp., sterowania „rozkładem zajęć w mieście”. Celem decyzji związanych z rewitalizacją wybranych obszarów jest uzyskanie pozytywnego efektu końcowego, który oznacza podniesienie jakości życia i/lub produktywności przestrzeni miejskiej. W związku z zastosowaniem zorientowanego na czas podejścia, cel ten winno uzyskać się poprzez optymalizację wykorzystania przestrzeni w czasie z jednej strony i/lub minimalizację czasu traconego przez różnych użytkowników przestrzeni z drugiej. Decydentem, w przypadku zarządzania procesem rewitalizacji, jest samorząd gminny. Przedmiotem decyzji jest proces rewitalizacji. Analiza decyzyjna obejmuje pomiar/zbadanie i ocenę wybranych parametrów przestrzeni i procesu rewitalizacji. Parametry te ujmowane są w rozumieniu zorientowanym czasowo - „rytmów miasta” (godzina, doba, tydzień, miesiąc, pory roku, rok, lata...). Zasady wspomagania decyzji to mechanizm, dzięki któremu można dokonać ocen cząstkowych i sprowadzić te oceny do oceny globalnej wariantów decyzji oraz wybrać możliwie najlepszy. W projekcie SURE materiałem służącym do podejmowania decyzji będą chronomapy, a ich treść będzie odpowiadać kryteriom decyzyjnym. Reguły stanowić będą zbiór zasad, które posłużą do przekształcenia parametrów miasta na chronomapy oraz zbiór zasad wnioskowania na podstawie chronomap. Narzędziem, które powstanie w wyniku realizacji projektu będzie chronograficzna Biblioteka Obiektów (TOOL).
EN
One of the municipal management issues is the problem of regeneration of degraded areas. Since the present-day understanding of regeneration requires a comprehensive approach to many matters that contribute to the operation of municipal systems (including e.g. economic, social, ecological, legal, financial and physical solutions), an important task is to create new and modern systems for supporting regeneration process management. An attempt towards that goal has been the application of the a "Time-oriented Sustainable Urban Regeneration Policy Model". As part of the SURE Project, a team representing five countries (Italy, France, Germany, Spain and Poland) has been working on such a method. A time-oriented municipal management policy is directed towards harmonisation of the time of work, study, operation of commerce, services, public services, rest and the time "lost" for e.g. mobility etc. In various ways and scopes, the policy affects the operating times of production plants, offices, schools, colleges, shopping centres etc., as it controls the "town timetable." The objectives of the decisions related to the regeneration of selected areas is to obtain positive results reflected in increased quality of life and/or productivity of municipal space. Based on time-oriented policies, such objectives should be achieved by optimisation of the use of space on the one hand and/or the reduction of time lost by various space users on the other hand. In the case of regeneration processes, the decision maker is the local government. The decision analysis comprises the measurement or examination and evaluation of selected space and regeneration parameters. Such parameters are placed in time-oriented "rhythms of the town" (hour, day, week, month, season, year, decade...). The principle of decision support is a mechanism owing to which we may provide partial evaluations and reduce them to a global evaluation of decision options, followed by selection of possibly the best ones. In the SURE Project, the material on which decisions were based are chronomaps whose contents correspond to decision criteria. Rules are a set of principles used for converting the town parameters into chronomaps, as well as the principles of drawing conclusions based on chronomaps. The tool which will result from the Project implementation will be a Chronographic Object Library (TOOL).
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
01
Numer
1-2
Opis fizyczny
s.109-118,rys.
Twórcy
autor
  • Instytut Rozwoju Miast, Kraków
Bibliografia
Uwagi
Rekord w opracowaniu
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-8238659f-50c0-4cd6-bb44-73a0893ac80e
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.