PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1999 | 467 | 2 |
Tytuł artykułu

Zawartość podstawowych składników pokarmowych w runi zmeliorowanych łąk w zależnosci od ich składu botanicznego i niektórych właściwości chemicznych gleby

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Badania prowadzono na zmeliorowanych łąkach dolinowych Zamojszczyzny o glebach murszowo-mułowych węglanowych o obojętnym odczynie, wysokiej zawartości rozpuszczalnych w roztworze HCl o stężeniu 0,5 mol·dm⁻³: P, często także Mg i niskiej K. Na podstawie analiz botaniczno-wagowych badane łąki zakwalifikowano do 3 grup: ziołowych, trawiastych i turzycowych. Ruń łąk ziołowych wyróżniała się najwyższą zawartością fosforu, wapnia i magnezu, a najniższą potasu. Niezależnie od składu botanicznego, zawartość P w runi badanych łąk była zwykle niższa od wymaganej w paszy, a K, Ca, Mg i N - zróżnicowana. Stwierdzono dodatnią korelację pomiędzy zawartością P, K i Mg w glebie i runi. Niedostatek składników mineralnych w runi badanych obiektów łąkowych świadczy o pogarszaniu się składu chemicznego roślinności łąkowej jako podstawowej paszy dla przeżuwaczy.
EN
The study was carried out on the drained valley meadows of Zamość province and was localized on the much-mud soil of neutral reaction. The contents of soluble P and Mg in soils were high, while the content of K was very low. On the basis of botanical (by-weight) analysis the meadows were classified into three groups: herbal, grassy and sedgeous. Meadow sward of the herbal meadows distinguished oneself by the highest P, Ca and Mg, and lowest K contents. The content of P was too low in all samples while the contents of K, Ca, Mg and N were very different. The positive correlation was stated between the contents of P, K and Mg soils and plants. The composition of meadow sward of Zamość province valley meadows appeared to be insufficient as a basic fodder for ruminants.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
467
Numer
2
Opis fizyczny
s.689-696,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
autor
autor
Bibliografia
 • Borowiec J., Urban D. 1995. Próba określenia kierunków degradacji chemicznej torfowisk regionu lubelskiego. Mat. Semin. IMUZ 34: 168 - 177.
 • Borowiec J., Urban D. 1997. Łąki. Cz. II. Kondycja geochemiczna siedlisk łąkowych Lubelszczyzny. Lubelskie Towarzystwo Naukowe: 152 ss.
 • Falkowski M,. Kozłowski S., Kukułka J. 1990. Właściwości chemiczne roślin łąkowych. Wyd. AR Poznań: 110 ss.
 • Gajda J. 1997. Zmiany w składzie florystycznym łąk pobagiennych użytkowanych ekstensywnie na torfowisku Krowie Bagno. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 453: 81 - 87.
 • Guz T. 1995. Zróżnicowanie trofizmu dolinowych gleb łąkowych wytworzonych z torfu niskiego na Polesiu Lubelskim i Wyżynie Lubelskiej. Mat. Semin. IMUZ 34:
 • Kozłowski S. 1996. Wartość pokarmowa runi łąk trwałych. Rocz. AR w Poznaniu, Rolnictwo CCLXXXIV: 29 - 43.
 • Malicki L. 1967. Tablice krytyczne wartości współczynników korelacji. Rocz. Nauk Rol., Ser. A. 93(2): 339 - 402
 • Okruszko H., Gotkiewicz J., Szuniewicz J. 1993. Zmiany zawartości mineralnych składników gleby torfowej pod wpływem wieloletniego użytkowania. Wiad. IMUZ XVII(3): 139 - 151.
 • Ostrowska E. P. 1997. Jakość paszy z łąk Żuławskich i Wielkopolskich na tle warunków glebowych. Mat. Semin. IMUZ 38: 188 - 196.
 • Trąba Cz. 1994. Florystyczna i rolnicza charakterystyka łąk i pastwisk w dorzeczu Łabuńki. Rozpr. Nauk. 163, AR Lublin: 102 ss.
 • Zalecenia nawozowe. 1985. Liczby graniczne do wyceny zawartości w glebach makro- i mikroelementów. Cz. I. P. 29, IUNG Puławy: 34 ss.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-82025327-85d5-47b2-a8cc-cf5755630f82
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.