PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 52 | 3 |
Tytuł artykułu

Effect of forecrop on effectiveness of fungicides in integrated crop protection against disease

Warianty tytułu
PL
Wpływ przedplonu na skuteczność fungicydów w integrowanej ochronie przed chorobami
Języki publikacji
PL
Abstrakty
EN
The findings of three-year studies indicate that humidity and lower stand density of rape crop grown after cereal, which resulted in lower plant coverage, did not favor initial infection and growth of fungal diseases. The forecrop had no impact on how effectively fungal diseases were controlled by the different fungicidal programmes. Winter rape plants grown after a cereal forecrop were more sensitive to fungicides applied in the autumn and spring. They also showed a greater decrease of shoot height and a significant increase in pod count. A positive impact of fungicidal control expressed as a significant increase in winter rape seed yield was observed for the plots grown after a cereal forecrop. Despite an effective disease control, due to the poor plant condition, rape grown after rape did not reveal an increase in seed yield caused by fungicidal treatment.
PL
Wyniki trzyletnich badań wskazują, iż warunki wilgotnościowe i słabsze zwarcie łanu rzepaku uprawianego po zbożach, który charakteryzował się niższą obsadą, nie sprzyjały infekcji i rozwojowi chorób grzybowych. Efektywność zwalczania chorób przy zastosowaniu różnych wariantów programu fungicydowego nie zależała od przedplonu. Rośliny rzepaku ozimego uprawiane po przedplonie zbożowym wykazały silniejszą reakcję na zastosowanie fungicydów w terminie jesiennym i wiosennym. Uzyskano większe skrócenie pędów i istotny wzrost liczby łuszczyn. Korzystny wpływ ochrony fungicydowej wyrażony istotnym wzrostem plonu nasion rzepaku ozimego odnotowano po przedplonie zbożowym. Pomimo dobrego zwalczenia chorób, ze względu na słabą kondycję roślin, rzepak uprawiany po rzepaku, nie zareagował wzrostem plonowania na zastosowaną ochronę fungicydową.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
52
Numer
3
Opis fizyczny
s.584-589,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy, Oddział Sośnicowice, ul.Gliwicka 29, 44-153 Sośnicowice
autor
Bibliografia
 • Aly A.A., Latif H.H. 2011. Differential effects of paclobutrazol on water stress alleviation through electrolyte leakage, phytohormones, reduced glutathione and lipidperoxidation in some wheat genotypes (Triticum aestivum L.) grown in-vitro. Romanian Biotechnol. Lett. 16 (6): 6270–6721.
 • Bankina B., Balodius O., Gaile Z. 2010. Advances of fungicide application for winter oilseed rape. p. 157–176. In: „Fungicide” (O. Carisse, ed.). InTech, Rijeka, 538 pp.
 • Balodis O., Gaile Z. 2011. Fungicide as growth regulator application effect on winter oilseed rape (Brasscia napus L.) autumn growth. Agraarteadus J. Agric. Sci. 22 (2): 7–12.
 • Brazauskiene I., Petraitiene E. 2006. The occurrence of alternaria blight (Alternaria spp.) and phoma stem canker (Phoma lingam) on oilseed rape in central Lithuania and pathogenic fungi on harvested seed. J. Plant Prot. Res. 46 (3): 295–311.
 • Christen O., Sieling K. 1995. Effect of different preceding crops and crop rotations on yield of winter oil-seed rape (Brassica napus L.). J. Agron. Crop Sci. 174 (4): 265–271.
 • Davies P., Muncey M. 2004. Prothioconazole for control of Sclerotinia sclerotiorum in oilseed rape/canola. Pflanzenschutz-Nachrichten Bayer 57 (2): 283–293.
 • Dembiński F. 1983. Jak Uprawiać Rzepak i Rzepik. Wyd. II. PWRiL, Warszawa, 140 ss.
 • Diepenbrock W. 2000. Yield analysis of winter oilseed rape (Brassica napus L.): a review. Field Crops Res. 67 (1): 35–49.
 • Fletcher R.A., Gilley A., Davis T.D., Sankhla N. 2000. Triazoles as plant growth regulators and stress protectants. Hort. Rev. 24: 55–138.
 • Jajor E. 2006. Zasiedlenie przez grzyby nasion odmian populacyjnych i mieszańcowych rzepaku pochodzących ze zbioru 2004 roku. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin 46 (2): 572–575.
 • Jajor E., Korbas M., Horoszkiewicz-Janka J., Wójtowicz M. 2010. Wpływ ochrony fungicydowej i warunków meteorologicznych na porażenie odmian rzepaku przez Sclerotinia sclerotiorum. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin 50 (3): 1334–1339.
 • Jajor E., Wickiel G., Horoszkiewicz-Janka J. 2011. Grzyby rodzaju Alternaria i ich toksyczne metabolity występujące w nasionach rzepaku ozimego. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin 51 (4): 1633–1638.
 • Jędryczka M. 2006. Epidemiologia i szkodliwość suchej zgnilizny kapustnych na rzepaku ozimym w Polsce. Rozprawy i Monografie, IGR PAN 17, 150 ss.
 • Jurke C.J., Fernando W.G.D. 2008. Effects of seeding rate and plant density on sclerotinia stem rot incidence in canola. Arch. Phytopathol. Plant Prot. 41 (2): 142–155.
 • Korbas M., Horoszkiewicz-Janka J., Jajor E. 2008. Uproszczone systemy uprawy a występowanie sprawców chorób. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin 48 (4): 1431–1438.
 • Kruse T., Verrett J.A. 2005. Epidemiological studies on winter oilseed rape (Brassica napus L. var. napus) infected by Phoma lingam (teleomorph Leptosphaeria maculans) and the effects of different fungicide applications with Folicur® (tebuconazole). Z. PflKrankh. PflanSchutz 112 (1): 17–41.
 • Kumar S., Bishnoi U.R., Cebert E. 2007. Impact of rotation on yield and economic performance of summer crops-winter canola cropping systems. Am.-Eurasian J. Sustain. Agric. 1 (1): 68–76.
 • Mączyńska A., Krzyzińska B. 2000. Wpływ fungicydu Horizon 250 EW na zdrowotność, rozwój i plon rzepaku ozimego. Rośliny Oleiste – Oilseed Crops 21 (1): 105–112.
 • Mączyńska A., Głazek M., Krzyzińska B., Banachowska J. 2001a. Porażenie przez grzyby chorobotwórcze rzepaku ozimego w latach 1999 i 2000. Rośliny Oleiste – Oilseed Crops 22 (1): 127–138.
 • Mączyńska A., Krzyzińska B., Drzewiecki S. 2001b. Wpływ różnych terminów stosowania fungicydów na zdrowotność łuszczyn rzepaku ozimego. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin 41 (2): 638–642.
 • Mikšik V., Vašák J. 1999. Rola korzenia w przezimowaniu rzepaku ozimego. Rośliny Oleiste – Oilseed Crops 20 (2): 371–379.
 • Mrówczyński M., Praczyk T., Wachowiak H., Korbas M., Gwiazdowski R., Pruszyński G. 2006. Ochrona rzepaku przed agrofagami w integrowanej produkcji. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin 46 (1): 326–336.
 • Mrugas D., Gwiazdowski R. 1998. Patogeny wyizolowane z nasion rzepaku. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin 38 (2): 461–463.
 • Muśnicki Cz. 1989. Charakterystyka botaniczno-rolnicza rzepaku ozimego i jego plonowanie w zmiennych warunkach środowiskowoagrotechnicznych. Rocz. AR Poznań, Rozprawy Naukowe 191: 93–97, 110–112.
 • Rathke G.W., Christen O., Diepenbrock W. 2005. Effects of nitrogen source and rate on productivity and quality of winter oilseed rape (Brassica napus L.) grown in different crop rotations. Field Crops Res. 94 (2–3): 103–113.
 • Sadowski C., Muśnicki Cz., Lemańczyk G. 1995. Zdrowotność rzepaku ozimego uprawianego bez zwalczania szkodników w warunkach rejonu poznańskiego. Rośliny Oleiste – Oilseed Crops 16 (2): 221–228.
 • Sieling L., Christen O., Nemati B., Hanus H. 1997. Effect of previous cropping on seed yield and yield components of oil-seed rape (Brassica napus). Eur. J. Agron. 6 (3): 215–223.
 • Sprague S.J., Kirkegaard J.A., Howlett B.J., Graham J. 2010. Effect of root rot and stem canker caused by Leptosphaeria maculans on yield of Brassica napus and measures for control in the field. Crop Pasture Sci. 61 (1): 50–58.
 • Tys J., Piekarski W., Jackowska I., Kaczor A., Zając G., Starobrat P. 2003. Technologiczne i ekonomiczne uwarunkowania produkcji biopaliw z rzepaku. Instytut Agrofizyki PAN, Acta Agrophys. 99, 162 ss.
 • Weber Z., Karolewski Z. 2001. Wpływ wybranych fungicydów triazolowych na wzrost roślin rzepaku ozimego oraz na ich ochronę przed chorobotwórczymi grzybami. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin 41 (2): 773–775.
 • West J.S., Kharbanda P.D., Barbetti M.J., Fitt B.D.L. 2001. Epidemiology and management of Leptosphaeria maculans (phoma stem canker) on oilseed rape in Australia, Canada and Europe. Plant Pathol. 50 (1): 10–27.
Uwagi
PL
Rekord w opracowaniu
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-7966df85-89e4-47fa-a372-9036b6858fe4
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.