PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 3/I |
Tytuł artykułu

Skuteczność oczyszczania ścieków bytowych w filtrach piaskowych o przepływie pionowym z dodatkiem ziarnistego węgla aktywnego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
The effectiveness of domestic wastewater treatment in sand filters vertical flow of granular activated carbon addition
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W artykule przedstawiono ocenę skuteczności oczyszczania ścieków bytowych z zastosowaniem filtrów piaskowych o przepływie pionowym z dodatkiem ziarnistego węgla aktywnego. Badania efektywności usuwania związków organicznych, związków azotowych oraz zawiesiny ogólnej wykonywano w warunkach zwiększającego się obciążenia hydraulicznego. Stwierdzono, że oczyszczanie ścieków bytowych w wielowarstwowym filtrze piaskowym z dodatkiem ziarnistego węgla aktywnego zapewniło odpowiednią jakość filtratu dla obciążenia hydraulicznego wynoszącego 43 mm·d-1 oraz 88 mm·d-1. Ze względu na zmienne warunki panujące wewnątrz poszczególnych warstw złoża, zaobserwowano duże wahania skuteczności zmniejszenia BZT5 (6- 99%), ChZTCr (31- 90%) oraz zawiesiny ogólnej (55- 95%). Wykazano, że jednowarstwowy filtr wypełniony ziarnistym węglem aktywnym był najbardziej odpowiedni do stworzenia w jego wnętrzu korzystnych warunków dla rozwoju zarówno bakterii heterotroficznych, jak i bakterii nitryfikacyjnych. Podczas trzymiesięcznego cyklu oczyszczania ścieków bytowych średnia skuteczność zmniejszania BZT5, ChZTCr oraz zawiesiny ogólnej wyniosła odpowiednio 98%, 97% oraz 87%.
EN
The article presents an assessment of the effectiveness of municipal wastewater treatment using sand filters of vertical flow with granular activated carbon. Research of organic compounds, nitrogen compounds and total suspension removal were performed under increasing hydraulic loading rates. It was found that the treatment of domestic sewage in a multi-layer sand filter with granular activated carbon ensured the quality of the filtrate for hydraulic loading rates 43 mm·d-1 and 88 mm·d-1. Due to the changing conditions within the layers observed large fluctuations reduce the effectiveness of BOD5 (6- 99% ), ChZTCr (31 - 90% ) and total suspension (55 -95%). Tthe effectiveness of removing organic compounds, nitrogen compounds and total suspension was determined. It was shown that the single-layer granular activated carbon filter was adequate to establish in the interior of the optimal conditions for the development of both heterotrophic bacteria and nitrifying bacteria. For 3 month cycle mean effectiveness of BOD5, CODCr and total suspension was respectively 98%, 97% and 87%.
Wydawca
-
Rocznik
Numer
3/I
Opis fizyczny
s.7-17,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Katedra Inżynierii Sanitarnej, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Al.Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków
 • Katedra Inżynierii Sanitarnej, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Al.Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków
Bibliografia
 • Asenizacja indywidualna. Warszawa: Zeszyty Techniczne Francuskiego Ministerstwa Ochrony Środowiska. (1982)
 • Bansal R.Ch., Goyal M. (2009). Adsorpcja na węglu aktywnym. Warszawa: WNT.
 • Çeçen F., Aktaş Ö. (2011). Activated Carbon for Water and Wastewater Treatment: Integration of Adsorption and Biological Treatment. First Edition. WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA.
 • Chaudhary D.S., Vigneswaran S., Ngo H.H, Shim W.G., Moon H. (2003). Biofilter in Water and Wastewater Treatment, Review, Korean J. Chem. Eng. 20(6), s. 1054-1065.
 • Heidrich Z. (1998). Przydomowe oczyszczalnie ścieków – poradnik. Warszawa: COIB.
 • Heidrich Z., Kalenik M., Podedworna J., Stańko G. (2008). Sanitacji wsi. Warszawa: „Seidel-Przywecki” Sp. z o.o.
 • Kowal A.L., Świderska-Bróż M. (1996). Oczyszczanie wody, Warszawa-Wrocław: PWN.
 • Metcalf & Eddy (1991). Wastewater Engineering, Treatment, Disposal, Reuse. 3-d edition, New York.
 • Miksch K.(red.) (2000). Biotechnologia ścieków. Skrypt uczelniany nr 2205, Gliwice: Wydaw. Pol. Śl.
 • Osmulska-Mróz B. (1995). Lokalne systemy unieszkodliwiania ścieków – poradnik. Warszawa: IOŚ.
 • Rattier M., Reungoat J., Gernjak W., Keller J. (2012). Organic Micropollutant Removal by Biological Activated Carbon Filtration: A Review, Urban Water Security Research Alliance Technical Report 53.
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, Dz. U. Nr 137, poz. 984.
 • Wang, J.W., Summers, R. C. and Miltner, R. J. (1995). Biofiltration Performance: Part 1, Relationship to Biomass. J. AWWA 87(12), s. 55-63.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-73d891a0-4c05-4ce6-ae90-c70b0e8d4653
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.