PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 08 | 1 |
Tytuł artykułu

Deficiencies of readily plant available water in selected Albeluvisols in central Wielkopolska

Warianty tytułu
PL
Niedobory wody łatwo dostępnej dla roślin w wybranych glebach płowoziemnych centralnej Wielkopolski
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
PL
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
08
Numer
1
Opis fizyczny
http://www.npt.up-poznan.net/pub/art_8_4.pdf
Twórcy
autor
 • Department of Soil Sciences and Waste Land Recultivation, Poznan University of Life Sciences, Piatkowska 94, 60-649 Poznan, Poland
autor
 • Department of Soil Sciences and Waste Land Recultivation, Poznan University of Life Sciences, Piatkowska 94, 60-649 Poznan, Poland
Bibliografia
 • BOUMA J., 1983. Hydrology and soil genesis of soil with aquic moisture regimes. In: Pedogenesis and soil taxonomy. I. Concept and interaction. Eds. L.P. Wilding, N.E. Smeck, G.F. Hall. Dev. Soil Sci. 11 A: 253-281.
 • BOUMA J., 1989. Using soil survey data for quantitative land evaluation. Adv. Soil Sci. 9: 177-213.
 • DZIERŻYC J., 1988. Rolnictwo w warunkach nawadniania. PWN, Warszawa. EITZINGER J., MARINKOVIC D., HÖSCH J., 2002. Sensitivity of different evapotranspiration calculation methods in different crop-weather models. In: Integrated Assessment and Decision Support. Proceeding of the 1st Biennial Meeting of the iEMSs. Eds. A.E. Rizzoli, A.J. Jakeman. Vol. 2. IEMSS, Lugano (Switzerland): 395-400.
 • EITZINGER J., TRNKA M., HÖSCH J., ZALUD Z., DUBROVSKY M., 2004. Comparison of CERES, WOFOST and SWAP models in simulating soil water content during growing season under different soil condition. Ecol. Model. 171: 233-246.
 • FEDDES R.A., KOOPMANS R.W.R., VAN DAM J.C., 1997. Agrohydrology. Department of Environmental Sciences, Wageningen University, Wageningen. GŁAZOWSKA M.A., 1981. Gleby kuli ziemskiej. PWN, Warszawa.
 • KACZOROWSKA Z., 1962. Opady w Polsce w przekroju wieloletnim. Pr. Geogr. Inst. Geogr. Przestrz. Zagosp. PAN 33.
 • KĘDZIORA A., RYSZKOWSKI L., PRZYBYŁA CZ., 2005. Ochrona i kształtowanie zasobów wodnych i ich jakości w krajobrazie rolniczym. In: Gospodarowanie wodą w Wielkopolsce. Ed. K. Kasprzak. Abrys, Poznań: 16-25.
 • KLASYFIKACJA uziarnienia gleb i utworów mineralnych PTG – 2008. 2009. Rocz. Glebozn. 60, 2: 5-16.
 • KLUTE A., 1986. Water retention: laboratory methods. In: Methods of soil analysis. P. 1. Physical and mineralogical methods. Ed. A. Klute. American Society of Agronomy, Madison, WI: 635-660.
 • KOMISAREK J., 2000. Kształtowanie się właściwości gleb płowych i czarnych ziem oraz chemizmu wód gruntowych w katenie falistej moreny dennej Pojezierza Poznańskiego. Rocz. AR Pozn. Rozpr. Nauk. 307.
 • KOMISAREK J., 2008. Zmienność czasowa zawartości wody w strefie korzenienia roślin w glebie płowej zaciekowej opadowo-glejowej. Rocz. Glebozn. 59, 2: 130-138.
 • KOMISAREK J., KOZŁOWSKI M., WIATROWSKA K., 2008. Deficiencies of plant available water in soil catena of undulating ground moraine. Nauka Przyr. Technol. 2, 3, #23.
 • KONDRACKI J., 2001. Geografia regionalna Polski. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa. KOWALCZAK P., 2001. Hierarchia potrzeb obszarowych małej retencji w dorzeczu Warty. IMGW, Warszawa.
 • KOWALCZAK P., FARAT R., KĘPIŃSKA-KASPRZAK M., KUŹNICKA M., MAGER P., 1997. Hierarchia potrzeb obszarowych małej retencji. Mater. Bad. Ser. Gosp. Wod. Ochr. Wód 19.
 • KOZŁOWSKI M., KOMISAREK J., 2011. Dynamika uwilgotnienia w wybranych glebach płowych i czarnych ziemiach na Pojezierzu Poznańskim. Rocz. Glebozn. 62, 2: 226-239.
 • KOZŁOWSKI M., KOMISAREK J., WIATROWSKA K., 2011. Bilans wodny gleb układów katenalnych Pojezierza Poznańskiego w sezonie wegetacyjnym. Nauka Przyr. Technol. 5, 5, #85.
 • KRYGOWSKI B., 1961. Geografia fizyczna Niziny Wielkopolskiej. Cz. I. Geomorfologia. Wydz. Mat.-Przyr. Komit. Fizjogr. PTPN, Poznań.
 • MARCINEK J., 1992. Parametryzacja środowiska wodnego w aspekcie gospodarki wodnej gleb. Probl. Agrofiz. 67: 20-52.
 • MARCINEK J., KAŹMIEROWSKI C., KOMISAREK J., 1998. Rozmieszczenie gleb i zróżnicowanie ich właściwości w katenie falistej moreny dennej Pojezierza Poznańskiego. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 460: 53-73.
 • MARCINEK J., KOMISAREK J., 2000. Wpływ naturalnych warunków drenażu gleb na ich reżim wodny. Rocz. AR Pozn. 317, Roln. 56: 79-88.
 • MARCINEK J., SPYCHALSKI M., KOMISAREK J., 1994. Dynamika wody glebowej w glebach autogenicznych i semihydrogenicznych w układzie toposekwencyjnym moreny dennej Pojezierza Poznańskiego. Rocz. AR Pozn. 268, Melior. Inż. Środ. 15, cz. 1: 131-145.
 • MARCINEK J., WIŚLAŃSKA A., 1984. Asocjacje czarnych ziem i gleb płowych falistej moreny dennej Równiny Kościańskiej. Rocz. AR Pozn. 149, Melior. 5: 65-81.
 • PANNATIER Y., 1996. VARIOWIN. Software for Spatial Data Analysis in 2D. Springer, New York.
 • PRZYBYŁA CZ., TYMCZUK Z., 2005. Aktualny stan i program małej retencji dla Wielkopolski. In: Gospodarowanie wodą w Wielkopolsce. Ed. K. Kasprzak. Abrys, Poznań: 7-15.
 • RAO N.H., 1998. Grouping water storage properties of Indian soils for soil water balance model application. Agric. Water Manage. 29: 201-213.
 • RAWLINS S.L., CAMPBELL G.S., 1986. Water potential: thermocouple psychrometry. In: Methods of soil analysis. P. 1. Physical and mineralogical methods. Ed. A. Klute. American Society of Agronomy, Madison, WI: 597-618.
 • RICHI M.S., 1994. Czasowo-przestrzenny rozkład stosunku ewapotranspiracji rzeczywistej do opadów w Wielkopolsce. Rocz. Nauk Roln. Ser. F 83, 3/4: 43-56. RUST R.H., 1983. Alfisols. In: Pedogenesis and soil taxonomy. II. The soil orders. Eds. L.P. Wilding, N.E. Smeck, G.F. Hall. Dev. Soil Sci. 11 A: 253-281.
 • SHARMA B.D., MUKHOPADHYAY S.S., SIDHU P.S., 1998: Microtopographic controls on soil formation in the Punjab region, India. Geoderma 81: 357-368. SOIL taxonomy. 1975. U. S. Dep. Agric. Agric. Handb. 436.
 • SURFER 8. Version 8.01. Surface mapping system. 2002. Golden Software, Colorado.
 • SPYCHALSKI M., 1998. Gospodarka wodna wybranych gleb uprawnych Pojezierzy Poznańskiego i Leszczyńskiego. Rocz. AR Pozn. Rozpr. Nauk. 284.
 • STARKEL L., 1987. Przeglądowa mapa geomorfologiczna Polski (1:500 000). Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa.
 • VAN DAM J.C., HUYGEN J., WESSELING J.G., FEDDES R.A., KABAT P., VAN WALSUM P.E.V., GROENENDIJK P., VAN DIEPEN C.A., 1997. Theory of SWAP version 2.0. Simulation of water flow, solute transport and plant growth in the Soil-Water-Atmosphere-Plant environment. Rep. 71, Tech. Doc. 45. Wageningen Agricultural University, Alterra Green World Research, Wageningen.
 • VAN GENUCHTEN M.TH., 1980. A closed-form equation for predicting the hydraulic conductivity of unsaturated soil. Soil Sci. Soc. Am. J. 44: 892-898.
 • VAN GENUCHTEN M.TH., LEIJ F.J., YATES S.R., 1991. The RETC code for quantifying the hydraulic function of unsaturated soil. EPA/600/2-91/065. WARRICK A.W., MYERS D.E., NIELSEN D.R., 1986. Geostatistical methods applied to soil science. In: Methods of soil analysis. P. 1. Physical and mineralogical methods. Ed. A. Klute. American Society of Agronomy, Madison, WI: 53-82.
 • WIERCIOCH T., 1994. Rozkład przestrzenny rolniczo-klimatycznych bilansów wodnych w dorzeczach Warty i środkowej Odry. Rocz. AR Pozn. 257, Melior. Inż. Środ. 13: 205-213.
 • YAALON D.H., 1997. Soil in the Mediterranean region: what makes them different? Catena 28: 157-169.
Uwagi
PL
Rekord w opracowaniu.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-7153aa4c-3565-4cff-b61b-6ad4ab57f40b
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.