PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2017 | 33 | 4 |
Tytuł artykułu

The Village Renewal scheme as an element fostering enterpreneurship in rural areas: the case of the Opole Voivodeship

Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The village renewal as a development method is one of the ways to achieve development goals, understood not only as an improvement of the infrastructure quality but broader as improvement of the widely comprehended quality of life, which cannot be achieved without involvement of the inhabitants. The aim of this article is an attempt to present the Village Renewal Scheme (shown by the example of the Opole Voivodeship) as an element stimulating local communities, strengthening social capital and contributing to support of entrepreneurship in rural areas. It was to achieve the aim that the reports of the village administrator's offices (about 600 per year) on the implementation of the Village Renewal Scheme in the years 2010-2015. The most important conclusion resulting from the conducted research is that the village renewal scheme has proved to be an effective concept and method for development of rural areas, in which it was implemented so far. Therefore, it was possible to mobilize numerous rural communities with small amount of funds to many activities, which was reflected in the number of implemented projects, generating significant effects with strong developmental stimulus.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Czasopismo
Rocznik
Tom
33
Numer
4
Opis fizyczny
p.100-110,fig.,ref.
Twórcy
autor
 • Faculty of Economics, University of Opole, Ozimska 46a, 45-058 Opole, Poland
Bibliografia
 • 1. Bański, J. (2014). Rozwój przedsiębiorczości na terenach wiejskich – diagnoza i wyzwania. (Development of entrepreneurship in rural areas: diagnosis and challenges). Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. St. Leszczycki PAN.
 • 2. Błąd, M. (2005). Rozwój przedsiębiorczości na terenach wiejskich – diagnoza i wyzwania. (Importance of rural renewal schemes in development of rural areas in Poland). In: A. Rosner (eds.), Uwarunkowania i kierunki przemian społeczno-gospodarczych na obszarach wiejskich. (Conditions and directions of socio-economic changes in rural areas). Warszawa: IRWiR PAN.
 • 3. Chądzyński, J. (2007). Nowe koncepcje rozwoju – w kierunku rozwoju lokalnego (New concepts of development: towards local development). In: Region i jego rozwój w warunkach globalizacji. (The region and its development during globalization) (s. 63-104). Warszawa: Publishing House CeDEWu.pl,
 • 4. Fedyszak-Radziejowska, B. (2004). Rola elit wiejskich w „kapitalizowaniu” zasobów społecznych wsi. (The role of elites of rural areas in the "capitalization" of village social resources.) Wieś i Rolnictwo (Village and Agriculture), 2(123), 30.
 • 5. Halamska, M. (2008). O kapitale społecznym wsi uwagi systematyzujące. (Comments on the village social capital). Conference materials: Rolnictwo i przemysł spożywczy w cztery lata po rozszerzeniu Unii Europejskiej – czy wykorzystaliśmy szansę. (Agriculture and the food industry four years after the enlargement of the European Union: have we used the opportunity?(9-10). Warszawa: SGGW.
 • 6. Heffner, K. (2007). Fundamenty procesu przemian aktywizacyjnych na obszarach wiejskich, (Foundations of the revival transition process in rural areas), In: M. Kłodziński, M. Błąd, R. Wilczyński (eds.), Odnowa wsi w integrującej się Europie (Village renewal in the integrating Europe), Warszawa: IRWiR PAN.
 • 7. Kłodziński, M. (2006). Kierunki rozwoju obszarów wiejskich założenia do „Strategii zrównoważonego rozwoju wsi i rolnictwa. (The human, social and cultural capital of the Polish rural areas). In: Aktywizacja społeczno-gospodarcza gmin wiejskich i małych miast. (Socioeconomic stimulation of rural communities and small towns) (s. 43-44). Warszawa: Publishing House IRWiR PAN.
 • 8. Bański, J. et al. (2014). Koncepcja systemowego wsparcia przedsiębiorczości, Opracowanie koncepcji systemowego wsparcia przedsiębiorczości na obszarach wiejskich w ramach projektu pn. (The concept of systemic support of entrepreneurship, Development of the concept of systemic support for entrepreneurship in rural areas within the framework of the project). Rozwój przedsiębiorczości na terenach wiejskich - diagnoza, kierunki, rekomendacje dla polityki rozwoju obszarów wiejskich (Development of entrepreneurship in rural areas - diagnosis, directions, recommendations for rural development policy). Warszawa: FDPA, IGiPZ PAN.
 • 9. Malecki, E.J., Moriset, B. (2008). The Digital Economy. Business organization, production processes, and region al development. Oxon: Routledge.
 • 10. Osiecka-Chojnacka, J., Kłos, B. (2010). Kapitał ludzki i kapitał społeczny na obszarach wiejskich (Human and social capital in rural areas). BAS Studies (Parliament Office of Analyzes), 4 (24), 51-84.
 • 11. Pietrzyk, I. (2000). The Regional Policy of the European Union and the regions in the Member States. Warszawa: PWN.
 • 12. Sosenko, B. (2008). Rola kapitału społecznego w zwiększaniu konkurencyjności obszarów wiejskich. (The role of social capital in enhancing competitiveness of rural areas). Yearbook of Sciences. SERIES, X(1), 119-129.
 • 13. Szafraniec, K. (2007). O kapitale społecznym. (About social capital). Nowe Życie Gospodarcze. (New Economic Life). Wyzwanie przed obszarami wiejskimi i rolnictwem w perspektywie 2014-2020. (Challenges faced by rural areas and agriculture in the 2014-2020 perspective) (15-16). Warszawa.
 • 14. Wilczyński, R. (1999). Europejski program odnowy wsi – wykorzystanie w województwie opolskim doświadczeń Nadrenii-Palatynatu i Dolnej Austrii. (The European Village Renewal Scheme: Application of Rhineland-Palatinate and Lower Austria experiences in the Opole Voivodeship), Wieś i Rolnictwo (Village and Agriculture), 3.
 • 15. Wilczyński, R. (2000). Odnowa wsi perspektywą rozwoju obszarów wiejskich – doświadczenia województwa opolskiego. (Village renewal as a chance for development of rural areas: experience of the Opole Voivodeship). Fundacja Fundusz Współpracy. Poznań: Program AGROLINIA 2000.
 • 16. Wilczyński, R. (2002). Odnowa wsi jako metoda wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich, (Village renewal as a method of multifunctional development of rural areas). In: M. Kłodziński and B. Fedyszak-Radziejowska (ed.), Przedsiębiorczość wiejska w Polsce i krajach Unii Europejskiej. (Rural Entrepreneurship in Poland and EU countries). Warszawa: IRWiR, PAN.
 • 17. Wilczyński, R. (2003). Odnowa wsi perspektywą rozwoju obszarów wiejskich w Polsce. (Village renewal as a chance for development of rural areas in Poland) (s. 181–193). Poznań: Fundacja Fundusz Współpracy Program Agro-Info.
 • 18. Wilczyński, R. (2007). Specyfika opolskiego programu odnowy wsi. (Pecularity of the Opole Village Renewal Scheme). In: Odnowa wsi w integrującej się Europie. (Village renewal in the integrating Europe). Problems of Rural and Agricultural Development (s. 181-193). Warszawa: Wydawnictwo IRWiR, PAN.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-7114736d-1c08-404a-9d75-b1a0a2488fd5
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.