PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | 2(25) |
Tytuł artykułu

Uwarunkowania ekonomiczne uprawy i przetwórstwa owoców borówki wysokiej w Polsce

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Economic conditions of cultivation and processing of highbush blueberry in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Celem pracy było przedstawienie aktualnego stanu wiedzy na temat perspektyw uprawy borówki wysokiej w Polsce z punktu widzenia uwarunkowań ekonomicznych oraz walorów żywieniowo-zdrowotnych tych owoców i możliwości ich wykorzystania w przetwórstwie. W Polsce występują korzystne dla uprawy borówki wysokiej warunki klimatyczne oraz glebowe. Jagody borówki wysokiej budzą coraz większe zainteresowanie wśród klientów ze względu na ich cenne składniki odżywcze (witamina C) oraz te, które decydują o jej właściwościach antyoksydacyjnych. Spożywanie owoców borówki wysokiej opóźnia procesy starzenia, poprawia pamięć i koncentrację, chroni przed chorobami nowotworowymi, zwiększa odporność organizmu na infekcje oraz poprawia funkcjonowanie układu zarówno krążenia, jak i moczowego. Owoce, jak na razie, stanowią przede wszystkim produkt delikatesowy, ale już na skalę przemysłową produkuje się nalewki z tego surowca, a sądząc po zwiększającym się z roku na rok areale uprawy borówki wysokiej, można mieć nadzieję, że wkrótce znajdzie ona swoje zastosowanie w produkcji dżemów. Aby jednak tak się stało, konieczne jest określenie efektywności plantacji borówki wysokiej i czasu zwrotu nakładów poniesionych w tym zakresie. Dlatego opracowano symulację efektu ekonomicznego uprawy borówki wysokiej na 4-hektarowej działce. Z przeprowadzonej autorskiej analizy wynika, że trzeba ponieść znaczne wydatki, zanim inwestycja zacznie przynosić spore zyski. Inwestycja zwraca się w 10-11 roku prowadzonej działalności.
EN
The aim of the paper was to present the current state of knowledge about the prospects of high blueberry growing in Poland from the point of view of economic conditions, nutritional and health benefits of these fruit and the possibilities of their use in processing. In Poland there are favorable climate and soil conditions for growing blueberries. High blueberry fruit are more and more popular among customers due to their valuable nutrients (vitamin C) and those that determine their antioxidant properties. The consumption of blueberry fruit delays the aging process, improves memory and concentration, protects against cancer, increases the body’s resistance to infections and improves the functioning of the circulatory and urinary systems. Fruit, for now, are primarily deli product, but on the industrial scale, tinctures from this raw material are produced, and judging from the growing area of highbush blueberry cultivation each year, one can hope that soon its use in the production of jams will be found. However, in order for this to happen, it is necessary to determine the effectiveness of blueberry plantation and the payback time incurred in this respect. Therefore, a simulation of the economic effect of high blueberry growing on a 4 ha. plot was developed. The author’s analysis shows that much money should be spent before the investment starts to bring significant profits. The investment returns in the 10-11th year of the business.
Wydawca
-
Rocznik
Numer
Opis fizyczny
s.46-68,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław
autor
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław
autor
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław
Bibliografia
 • Bryk H. (red.), 2013, Metodyka Integrowanej Ochrony Borówki Wysokiej dla Producentów, Instytut Ogrodniczy, Skierniewice, http://www.inhort.pl/files/FAPA/sadownictwo/Producent/BOROWKA-PRODUCENT%20II%20K%20A.pdf.
 • Carroll J. (red.), 2013, Production Guide for Organic Blueberries, New York State Department of Agriculture and Markets, http://extension.missouri.edu/blueberry/documents/Shared_Documents/MOBBSchool/Resources/2013%20Production%20Guide%20for%20Organic%20Blueberries%20-CORNELL%20UNIV%20.pdf.
 • Demchak K., Harper J.K., Kime L.F., 2014, Highbush Blueberry Production, Agricultural Alternatives, The Pennsylvania State University.
 • ENVIRON Poland, 2004, Najlepsze dostępne techniki (BAT) – wytyczne dla branży spożywczej: owocowo-warzywnej (soki i nektary, przetwory, mrożonki), Warszawa, http://ippc.mos.gov.pl/ippc/custom/BAT_owoc_warz.pdf.
 • Gasik A., Mitek M., 2012, Przydatność technologiczna owoców do produkcji soków. Przetwórstwo owoców na poziomie gospodarstwa, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Radom.
 • Gawęcki J. (red.), 2017, Żywienie człowieka. Podstawy nauki o żywieniu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • http://aqua-matic.pl/cennik-nawadnianie.html (dostęp 2.01.2018).
 • http://borowkowepola.pl/ (dostęp 2.01.2018).
 • http://www.ajk-opakowania.eu/sklep/towar.6581.pojemnik.przezroczysty.na.owoce.z.otworami.pet.250g.1500.html (dostęp 2.01.2018).
 • http://www.borowka.biz.pl/pl/borowka-to-zdrowie (dostęp 2.01.2018).
 • https://www.castorama.pl/produkty/ogrod/uprawa-roslin/ziemie-i-podloza/torf/torf-kwasny-opp-ph-3-5-4-5-80-l.html (dostęp 2.01.2018).
 • http://www.e-borowka.pl/oferta.php (dostęp 2.01.2018).
 • https://www.praktiker.pl/produkt,114741,938/kora-sosnowa-80l-golden-garden.html (dostęp 2.01.2018).
 • Jarosz M. (red.), 2012, Normy żywienia dla populacji polskiej – nowelizacja, Instytut Żywności i Żywienia, Warszawa.
 • Kunachowicz H., Przygoda B., Nadolna I., Iwanow K., 2018, Tabele składu i wartości odżywczej żywności, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa.
 • Łączyński A. (red.), 2017, Wyniki produkcji roślinnej w 2016 r., Główny Urząd Statystyczny, Warszawa, https://stat.gov.pl/files/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5509/6/13/1/wyniki_produkcji_roslinnej_w_2016.pdf.
 • Milewski P., 2015, Zyskowne jagody. Zainwestuj w uprawę borówki wysokiej, http://www.sadyogrody.pl/owoce/101/zyskowne_jagody_zainwestuj_w_uprawe_borowki_wysokiej,390.html.
 • Mystkowska I., Grużewska A., Gugała M., Baranowska A., Zarzecka K., Bącik M., 2017, Opłacalność produkcji borówki wysokiej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Seria: Administracja i Zarządzanie, 40(113), s. 95-105, https://repozytorium.uph.edu.pl/bitstream/handle/11331/1410/MystkowskaJ.%20GruzewskaA.%20ZarzeckaK.GugałaM.%20BaranowskaA.%20BacikM.%20Opłacalność%20produkcji%20borówki%20wysokiej.pdf?se-quence=1.
 • Nosecka B., Mierwiński J., Świetlik J., 2016, Owoce. Rynek w UE. Rynek w Polsce. Przetwórstwo, Rynek owoców i warzyw: Stan i perspektywy, IERiGŻ-PIB, Warszawa, 48, s. 8-14, http://www.kups.org.pl/files/?id_plik=2443, dostęp 10.02.2018.
 • Nosecka B., Mierwiński J., Świetlik J., Kraciński P., 2017, Owoce, Rynek owoców i warzyw: Stan i perspektywy, IERiGŻ-PIB, Warszawa, 50, s. 9-13, http://docplayer.pl/20651012-Rynek-owocow-i-warzyw.html, dostęp 10.02.2018.
 • Pliszka K. (red.), 2010, Borówka wysoka, Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa.
 • POLSKA NORMA PN-R-75507 1996: Borówka czernica i borówka wysoka.
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej soków i nektarów owocowych z dnia 12 lipca 2004 r., Dz.U. nr 177, 14.10.2003, poz. 1735.
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lutego 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej soków i nektarów owocowych, Dz.U. 2013, poz. 327.
 • Rynek owoców w Polsce, Agencja Rynku Rolnego, Warszawa 2014, http://docplayer.pl/64192-Rynek-owocow-w-polsce.html.
 • Sikorski Z.E. (red.), 2014, Chemia żywności t. 3. Odżywcze i zdrowotne właściwości składników odżywczych, Wydawnictwo WNT, Warszawa.
 • Sierpińska M., Jachna T., 2018, Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Smolarz K., 2008, Borówka wysoka, Wydawnictwo: Działkowiec, Warszawa.
 • Sokół-Łętowska A., 2013, Związki fenolowe w nalewkach, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Strojewska I., 2017, Owoce. Ceny detaliczne i spożycie, Rynek owoców i warzyw. Stan i perspektywy, 50, 26-29. http://docplayer.pl/20651012-Rynek-owocow-i-warzyw.html, dostęp 10.02.2018.
 • Ścibisz I., Gasik A., Mitek M., Cendrowski A., 2011, Wpływ warunków przechowywania na barwę dżemów z owoców kolorowych, Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 1(74), s. 99-111.
 • Ścibisz I., Mitek M., 2005, Aktywność przeciwutleniająca i zawartość związków fenolowych w dżemach otrzymanych z owoców borówki wysokiej (Vaccinium Corymbosum L.) oraz ich zmiany podczas przechowywania, Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 2(43), s. 56-66.
 • Ścibisz I., Mitek M., Serwinowska K., 2004, Aktywność przeciwutleniająca soków i półkoncentratów otrzymanych z owoców borówki wysokiej (Vaccinium corymbosum L), Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 11, 3 (40) Supl., s. 196-203.
 • Troszyńska A., Honke J., Kozłowska H., 2000, Naturalne substancje nieodżywcze (NSN) pochodzenia roślinnego jako składniki żywności funkcjonalnej, Postępy Fitoterapii, 2, s. 17-22.
 • Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia, Dz.U. 2001 nr 63, poz. 634.
 • Wang S.Y., Chen C.T., 2010, Effect of allyl isothiocyanate on antioxidant enzyme activities, flavonoids and post-harvest fruit quality of blueberries (Vaccinium corymbosum L., cv. Duke), Food Chemistry, 122(4), s. 1153-1158.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-6d211abd-a1da-4a1c-82b4-60c13b4c07eb
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.