PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 18 | 3 |
Tytuł artykułu

Miejsce ekologicznej produkcji rolniczej w polskim rolnictwie

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
The place of the organic farm output in the Polish agriculture
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W latach 2004-2014 udział ogółu gospodarstw ekologicznych w gospodarstwach rolnych w kraju wzrósł 13-rotnie do 1,8%, a udział powierzchni ekologicznych użytków rolnych w użytkach rolnych 8-krotnie, do 3,5%. Wyraźnie wyspecjalizowane w ekologicznej produkcji rolnej są cztery województwa: warmińsko-mazurskie, zachodniopomorskie, mazowieckie i lubelskie. Produkcja ekologiczna poprawia strukturę gospodarstw rolnych w kraju. W Polsce wzrosły powierzchnia najważniejszych ekologicznych upraw oraz ich udział w powierzchni upraw. Istotny udział w krajowej produkcji zajmują mleko owcze i mleko kozie. Pokrywanie się regionów specjalizujących się w danej produkcji ekologicznej z produkcją ogółem widać wyraźnie jedynie w przypadku owoców. Wzrosła w Polsce (we wszystkich województwach) liczba ekologicznych przetwórni. Dominują przetwórnie owoców i warzyw oraz przemiału zbóż. Przetwórnie produktów ekologicznych są skoncentrowane w województwach mazowieckim, lubelskim i wielkopolskim. Województwa specjalizujące się w przetwórstwie ekologicznym mleka oraz owoców i warzyw mają do tego dobrą bazę surowcową, bo specjalizują się również w ich produkcji.
EN
In years 2004-2014 the participation of the generality of organic farms in farms in the country grew up 13-times to 1.8% and the participation of the area of organic corpland in corpland grew up 8-times to 3.5%. There are four provinces clearly specialized in the organic agricultural production: Warmian Masurian, West Pomeranian, Mazovian and Lubelskie. The organic production improves the structure of farms in the country. The area of most important organic cultivations and their participation in the area of cultivations in the country grew up. The essential participation in the country-made occupy the sheep milk and the goat milk. Being covered regions specializing in the given organic production with the production altogether is apparently clearly only in case of fruit. In all provinces in Poland the number of organic processing plants increased. The processing plants of fruit, vegetables and the meal of cereals dominated. The processing plants of organic products are concentrated in voivodships: Mazovian, Lubelskie and Wielkopolskie. The provinces specializing in the organic milk, fruit and vegetables processing have a good raw material base, because they are specializing also in their production.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
18
Numer
3
Opis fizyczny
s.411-418,tab.,bibliogr.
Twórcy
 • Instytut Ekonomii i Zarządzania, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al.Racławickie 14, 20-950 Lublin
autor
 • Katedra Zarządzania i Marketingu, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul.Akademicka 13, 20-950 Lublin
Bibliografia
 • Brodzińska Katarzyna. 2010. „Rozwój rolnictwa ekologicznego w Polsce na tle uwarunkowań przyrodniczych i systemu wsparcia finansowego”. Zeszyty Naukowe SGGW. Problemy Rolnictwa Światowego XXV (2): 12-21.
 • GUS. 2016. Rocznik statystyczny rolnictwa. Warszawa.
 • IJHARS. 2016. Raport o stanie rolnictwa ekologicznego w Polsce. http://www.ijhar-s.gov.pl/index.php/raporty-i-analizy.html, dostęp maj 2016.
 • Kisiel Roman, Natalia Grabowska. 2014. „Rola dopłat unijnych w rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce na przykładzie województwa podlaskiego”. Woda. Środowisko. Obszary Wiejskie 14 (47): 61-73.
 • Komorowska Dorota. 2015. „Znaczenie rolnictwa ekologicznego w Polsce”. Roczniki Naukowe SERiA XVII (2): 119-126.
 • Krasowicz Stanisław. 2009a. „Regionalne zróżnicowanie zmian w rolnictwie polskim”. Studia i Raporty IUNG-PIB 15: 9-36.
 • Krasowicz Stanisław. 2009b. W Polsce powinno dominować rolnictwo zrównoważone. [W] Przyszłość sektora rolno-spożywczego i obszarów wiejskich, red. A. Harasim, 21-38. Puławy: IUNG-PIB.
 • Kwasek Mariola. 2013. Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym. Żywność ekologiczna – regulacje prawne, system kontroli i certyfikacji (80). Warszawa: IERiGŻ-PIB.
 • Runowski Henryk. 2012. Rolnictwo ekologiczne w Polsce – stan i perspektywa. [W] Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym (15), red. J. Zegar, 38-78. Warszawa: IERiGŻ-PIB.
 • Sarapatka Borivij, Jiri Urban. 2012. Rolnictwo ekologiczne w praktyce. Warszawa – Falenty: MRIRW, ITP.
 • Stalenga Jarosław, Jan Kuś. 2007. „Rolnictwo ekologiczne w Europie i Polsce”. Studia i Raporty IUNG-PIB 6: 9-19.
 • Tyburski Józef. 2007. „Żyzność gleby i gospodarka nawozowa w rolnictwie ekologicznym”. Studia i Raporty IUNG-PIB 6: 35-48.
 • Wójcik Grażyna. 2012. „Znaczenie rolnictwa ekologicznego w Polsce w kontekście przemian planowanych na lata 2011-2014”. Wiadomości Zootechniczne 4: 108–116.
 • Zegar Józef Stanisław. 2014. Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym. Alternatywne formy rolnictwa w strategii rozwoju sektora rolno-żywnościowego i obszarów wiejskich. Synteza (27). Warszawa: IERiGŻ-PIB.
 • Zuba Maria. 2011. „Szanse i bariery w integracji łańcucha żywności ekologicznej w Polsce Wschodniej”. Zeszyty Naukowe WSEI. Seria Ekonomia 3 (1) 261-288.
 • Żakowska-Biemans Sylwia. 2011. „Bariery zakupu żywności ekologicznej w kontekście rozwoju rynku żywności ekologicznej”. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering 56 (4): 216-220.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-6bcbd51f-a1a8-4de9-8926-5628b4f93665
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.