PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 52 | 3 |
Tytuł artykułu

Evaluation of sowing value and vigor of dressed grain of winter triticale and rye depending on the cultivar and period of storage

Warianty tytułu
PL
Ocena wartości siewnej i wigoru zaprawionego ziarna pszenżyta ozimego i żyta w zależności od odmiany i okresu jego przechowywania
Języki publikacji
PL
Abstrakty
EN
The two, two-factorial laboratory experiments were carried out at the Agronomy Department of Poznan University of Life Sciences. The first factor of first experiment considered were winter triticale cultivars: Fidelio, Woltario, and in the second experiment winter rye cultivars: Arant, Gradan, Nawid. Cereal grain was dressed with fludioxonil (winter triticale) and karboxin + thiram (winter rye). The second experimental factor was a storage period of grain. The grain was evaluated directly after dressing and 180 days after the treatment. The results of the studies revealed that the cultivar Fidelio was characterized by a higher sowing value of grain and vigor than the cultivar Woltario. Six-month storage period of dressed grain of winter triticale caused a significant reduction in grain germination capacity, a simultaneous increase in the number of dead grains as well as a deterioration of grain vigor parameters. In the experiment with rye the best of sowing value showed the cultivar Nawid and the worst one the cultivar Arant. A half year storage period decreased germination capacity of the dressed grain, but did not significantly influence its vigor.
PL
W Katedrze Agronomii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu założono dwa, dwu-czynnikowe doświadczenia laboratoryjne. Pierwszym czynnikiem, pierwszego doświadczenia były odmiany pszenżyta ozimego: Fidelio i Woltario, a drugiego odmiany żyta ozimego: Arant, Gradan, Nawid. Przed założeniem doświadczeń, ziarno było zaprawiane (pszenżyto ozime – fludioksonil, żyto – karboksyna + tiuram). Czynnikiem drugiego rzędu obu doświadczeń był okres przechowywania ziarna. Ziarno było oceniane po zaprawieniu i po 180 dniach od zaprawiania. Na podstawie wykonanych badań stwierdzono, iż odmiana Fidelio charakteryzowała się wyższymi parametrami jakości siewnej oraz wigoru. Półroczny okres przechowywania ziarna pszenżyta ozimego powodował istotne obniżenie zdolności kiełkowania, jednoczesny wzrost liczby ziarniaków martwych oraz pogorszenie parametrów wigoru ziarna. W doświadczeniu z żytem, najlepszą wartość siewną miała odmiana Nawid, a najgorszą Arant. Po pól roku przechowywania, zaprawione ziarno maiło obniżoną zdolność kiełkowania, natomiast wigor nie był istotnie zróżnicowany.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
52
Numer
3
Opis fizyczny
s.651-656,tab.,bibliogr.
Twórcy
 • Katedra Agronomii, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul.Dojazd 11, 60-632 Poznań
autor
Bibliografia
 • Al-Yahya S.A. 2001. Effect of storage conditions on germination in wheat. J. Agron. Crop Sci. 186: 273–279.
 • Chwedorzewska K.J., Puchalski J. 2004. Morfologiczne, cytologiczne i biochemiczne aspekty długotrwałego przechowywania nasion typu „orthodox”. Post. Nauk Rol. 312 (6): 3–15.
 • Faligowska A., Panasiewicz K. 2011. Wartość siewna i wigor ziarna pszenicy ozimej w zależności od okresu przechowywania oraz zastosowanej zaprawy. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin 51 (1): 28–32.
 • Górski M. 2001. Żywotność ziarniaków odmian żyta ozimego w długoterminowym przechowywaniu. Pam. Puł. 128: 91–96.
 • Huynh V.N., Gaur A. 2005. Efficacy of seed treatment in improving seed quality in rice (Oryza sativa L.). Omonrice 13: 53–51.
 • ISTA 2006. Międzynarodowe Przepisy Oceny Nasion. Międzynarodowy Związek Oceny Nasion.
 • Krzyzińska B., Mączyńska A., Doleżych D. 2009. Wpływ zapraw nasiennych na przechowywanie nasion zbóż i ich przydatność siewną. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin 49 (2): 660–664.
 • Kusińska E. 2008. Wpływ warunków przechowywania ziarna pszenicy na zdolność kiełkowania. Inż. Rol. 9 (107): 165–171.
 • Kwiatkowski J., Szczukowski S., Tworkowski J. 1999. Wartość siewna ziarna pszenicy po różnych okresach przechowywania. Pam. Puł. 114: 227–231.
 • Malaker P.K., Mian I.H., Bhuiyan K.A., Akanda A.M., Reza M.M.A. 2008. Effect of storage containers and time on seed quality of wheat. Bangladesh J. Agril. Res. 33 (3): 469–477.
 • Mathew S. 2010. An evaluation on the viability on the post-harvested stored wheat grains. Int. J. Pharm. Bio Sci. 1 (4) B: 192–197.
 • McDonald M.B. 2002. Standardization of Seed Vigor Tests. In: Trade, Production and Technology: 200–208. http://www.seedconsortium.org/PUC/pdf%20files/30Standardization%20of%20Seed%20Vigour%20Tests.pdf), dostęp: 03.02.2012.
 • Moreno-Martinez E., Rivera A., Vazquez Badillo M. 1998. Effect of fungi and fungicides on the preservation of wheat seed stored with high and low moisture content. J. Stored Prod. Res. 34 (4): 231–236.
 • Panasiewicz K., Koziara W., Sulewska H. 2007a. Parametry wigorowe ziarna zbóż w zależności od biologicznych i chemicznych zapraw nasiennych. J. Res. Appli. Agric. Eng. 52 (4): 14–17.
 • Panasiewicz K., Koziara W., Sulewska H. 2007b. Wpływ biologicznych i chemicznych zapraw nasiennych na parametry wigorowe ziarna zbóż. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin 47 (2): 235–239.
 • Panasiewicz K., Koziara W., Sulewska H. 2008. Wpływ zaprawiania nasion niektórych gatunków zbóż na ich wartość siewną w zależności od okresu przechowywania. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin 48 (2): 495–498.
 • Panasiewicz K., Koziara W., Sulewska H. 2009. Wpływ zaprawiania nasion zbóż na ich wigor po rocznym okresie przechowywania. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin 49 (1): 256–259.
 • Rochalska M., Orzeszko-Rywka A. 2004. Nietypowe metody pożniwnej poprawy jakości materiału siewnego. Post. Nauk. Rol. 51 (1): 35–41.
 • Sathya G., Jayas D.S., White N.D.G. 2008. Safe storage guidelines for rye. Can. Biosystems Eng. 50: 3.1–3.8.
 • Siddiqui Z.S., Zaman A.U. 2004. Effects of systemic fungicide (benlate) on germination, seedling growth, biomass and phenolic contents of two different varieties of Zea mays. Pak. J. Bot. 36: 577–582.
 • Sulewska H., Jazic P., Ptaszyńska G. 2005. Ocena wartości siewnej nasion kukurydzy w sześcioletnim okresie przechowywania. Pam. Puł. 140: 287–295.
 • Zalecenia Ochrony Roślin na lata 2008/2009. Cz. I, Rośliny Rolnicze. 2008. Inst. Ochr. Roślin, Poznań: 184–223.
Uwagi
PL
Rekord w opracowaniu
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-5f0e92a5-54cf-49b5-8ae5-12a0a370acc5
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.