PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2013 | 20 | 1 |
Tytuł artykułu

Sorption properties of selected powdered instant plant beverages

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL
Właściwości sorpcyjne wybranych roślinnych napojów instant
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The objective of this study was to evaluate sorption properties, to characterise se-lected physicochemical properties, and to conduct instrumental colour analysis during storage of four instant plant beverages purchased on the Czech market. The evaluation was conducted for four powdered instant plant beverages: oat (I), buckwheat (II), rice (III), and corn (IV) ones. The sorption properties of the investigated products were analysed with the static method by determin-ing isotherms of water vapour sorption. The scope of the study included water activity in the range from 0.07 to 0.98 (25°C). The moisture equilibrium of the system settled within 45 days. Based on the initial weight of the product and changes in water content, equilibrium contents of water were computed and water vapour sorption isotherms were plotted. BET equation in water activity range of 0.07≤aw≤0.33 was used for mathematical interpretation of the course of water vapour sorption isotherms. Applicability of the BET model for the description of plotted isotherms was evaluated based on values of determination coefficient (R2) and standard error of estimation (FitStdErr) that were determined with the use of Jandel-Table Curve 2D v 5.01 software. The evaluation of phys-icochemical properties of the analysed instant powdered products was carried out based on the assessment of granulometric composition, loose and tapped bulk density, Hausner ratio (HR), and Carr index (ICarr). Colour parameters L*, a*, and b* were determined in the international CIE system using a Konica-Minolta CR 400 colorimeter for standard observer 2º and illuminant D 65. The conducted analyses demonstrated that differences in the sorption as well as physicochemical prop-erties of the investigated instant plant beverages were determined, most of all, by the heterogene-ous raw material composition of the analysed products.
PL
Celem podjętych badań była ocena właściwości sorpcyjnych, charaktery-styka wybranych właściwości fizykochemicznych oraz instrumentalna ocena barwy w czasie przechowywania czterech roślinnych napojów instant zakupionych na rynku czeskim. Ocenie poddano roślinne produkty w proszku instant: owsiany (I), gryczany (II), ryżowy (III) oraz kukurydziany (IV).W badanych produktach ocenę właściwości sorpcyjnych dokonano metodą statyczną poprzez wyznaczenie izoterm sorpcji pary wodnej. Zakres badań obejmował aktywność wody od 0,07 do 0,98 (25oC). Czas ustalania równowagi wilgotnościowej układu wynosił 45 dni. Na podstawie początkowej masy produktu oraz zmian zawartości wody obliczono równo-wagowe zawartości wody i wykreślono izotermy sorpcji pary wodnej. Do matematycznej interpretacji przebiegu izoterm sorpcji pary wodnej zastosowano równanie BET w zakresie aktywności wody 0,07≤aw≤0,33. Przydatność modelu BET do opisu uzyskanych izoterm oceniono na podstawie wartości współczynnika determinacji (R2), błędu standardowego estymacji (FitStdErr), wyznaczonych za pomocą programu Jandel-Table Curve 2D v 5.01. Ocenę właściwości fizykochemicznych badanych produktów w proszku instant przeprowadzono w oparciu o ocenę składu granulometrycznego, gęstości luźnej i utrzęsionej, współczynnika Hausnera HR oraz indeksu Carra ICarr. Parametry barwy L*, a*, b* oznaczono w systemie międzynarodowym CIE za pomocą kolorymetru Konica-Minolta CR 400 dla standardowego obserwatora 2º i iluminatu D 65. Na podsta-wie przeprowadzonych badań stwierdzono, że różnice właściwości sorpcyjnych jak również właściwości fizykochemicznych badanych roślinnych napojów instant determinowane były przede wszystkim heterogenicznym składem surowcowym badanych produktów.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Czasopismo
Rocznik
Tom
20
Numer
1
Opis fizyczny
p.147-160,fig.,ref.
Twórcy
 • Department of Organization of Tourist and Hotel Services, Maritime Academy, Morska 83, 81-225 Gdynia, Poland
Bibliografia
 • Ahmed J., 2004. Rheological behaviour and colour changes of ginger paste during storage. Int. J. Food Sci. Tech., 39, 325-330.
 • Atkins P.W., 2003. Physical chemistry (in Polish). PWN, Warsaw.
 • Domian E, Poszytek K. 2004. Flowability of wheat flour affected by water activity and consolidation (in Polish). Acta Agrophysica, 4(2), 259-268.
 • Domian E., M. Janowicz M., Lenart A. 2005. Flowability of protein mixtures carbonate agglomerated food powders in a fluidised bed. SGGW, Warszawa.
 • Domian E., Mielczarski Ł., 2003. Flow properties of food particulate materials. Acta Sci. Pol., Technol. Aliment., 2 (2), 37-46.
 • Erbas M., Ertugay M.F., Certel M., 2005. Moisture adsorption behaviour of semolina and farina. J. Food Engin., 69, 1191-198.
 • Hausner H.H., 1967. Friction conditions in mass of metal powder. International Journal of Powder Metallurgy, 3, 7-13.
 • ISO 8460-1999. Instant coffee. Determination of the bulk density of the free and compacted bulk density (in Polish).
 • Kowalska J., Majewska E., Lenart A., 2011. Water activity of powdered cocoa beverage with a modified composition of raw materials (in Polish). Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 4 (77), 57-65.
 • Krełowska-Kułas M., 1993. Research of food quality (in Polish). PWE, Warszawa.
 • Nowak D., Krzywoszyński P., 2007. The influence of raw product and method of conducting the process on the physical properties of the obtained dried material (in Polish). Inżynieria Rolnicza, 5(93), S, 305-312.
 • Ocieczek A. Ruszkowska M. 2012. Selected physicochemical properties of instant puddings. Milk Science International V.66 No 4, 401-405.
 • Ocieczek, A. 2007. Sorption properties of soluble coffee in terms of the BET model (in Polish). Inżynieria i Aparatura Chemiczna, 46 (38), 99-101.
 • Ościk J., 1979. Adsorption (in Polish). PWN, Warszawa.
 • Paderewski M., 1999. Processes of adsorption in chemical engineering (in Polish). WNT, Warszawa.
 • Palich P., Ocieczek A., Ruszkowska M., 2004. Evaluation of the method of staticdesiccators. Sorption kinetics studies (in Polish). Zesz. Nauk. Akademii Morskiej w Gdyni, 52.
 • Peng G., Chen X., Wu W., 2007. Modeling of water sorption isotherm for corn starch. J. Food Engin., 80, 562-567.
 • Sikorski Z. E., 1994. Food Chemistry (in Polish). WNT, Warszawa.
 • Szulc K. Lenart A. 2007. Influence of agglomeration on useful properties of powdered model nutrients for children (in Polish). Żywność. Nauka. Technologia. Jakość. 54, 312-320.
 • Szulc K., Estkowski J., Suwalski A, Lenart A., 2012. Effect of water activity on flowability of infant milk powders of various raw material composition (in Polish). Acta Agrophysica, 19(1), 195-202.
 • Świtka J., 1992. Impact of selected technological factors on sorption properties of dried creamery products (in Polish). Scientific WSM work in Gdynia. Gdynia.
 • Tomaszewska M., Neryng A. 2007. The influence of thermal treatment environment and storage conditions on colour of ready potato products prepared according to cook-chill method (in Polish). Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 3 (52), 173-183.
 • Tyszkiewicz S., 1987. Water activity of foodstuffs. Definition. Method of absolute measure-ment. Patterns (in Polish). Przemysł Spożywczy, 51-53
Uwagi
PL
Rekord w opracowaniu
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-48db9870-727f-4c0a-ac54-29bce4b1d76d
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.