PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 52 | 4 |
Tytuł artykułu

The influence of herbicide dose differentiation on the yield height and structure of yield spring barley cultivars

Autorzy
Warianty tytułu
PL
Oddziaływanie zróżnicowanych dawek herbicydów na wysokość i strukturę plonów odmian jęczmienia jarego
Języki publikacji
PL
Abstrakty
EN
The aim of performed field experiments was to assess the effect of both recommended and reduced does of herbicides on weed controlling, spring barley yielding as well as grain structure and quality. The field strict experiments laid out with strip plot design in 3 replications were conducted in 2009–2011 at the Experimental Station of Cultivar Testing in Krościna Mała. Two spring barley cultivars Stratus and Mauritia were treated with the following herbicides: Starane 250 EC at the doses 0.4 and 0.8 l/ha, and Chwastox Turbo 340 SL at the doses 1.0 and 2.0 l/ha at the tillering phase. The results of field experiments showed that both herbicides used at full doses effectively reduced the number of weeds by 86.7–89.5% (cultivar Stratus) and 82.1–90.0% (cultivar Mauritia), while the application of the same herbicides at a reduce dose by half resulted in 59.5–72.5% (cultivar Stratus) and 60.2–66.8% (cultivar Mauritia) of weed reduction. In both varieties showed significant differences in yield between the combinations. Significantly lowest yields were obtained on the control plots and the highest yield was harvested from plots treated with the herbicide Chwastox Turbo 340 SL at a dose of 2.0 l/ha. Both cultivars showed a significant difference in the number of plants between the combinations. Significant differences in 1 000 grain weight were only stated for the combinations with the cultivar Mauritia.
PL
Celem doświadczeń ścisłych, założonych metodą pasów prostopadłych w 3 powtórzeniach, które przeprowadzono w latach 2009–2011, w Zakładzie Doświadczalnym Oceny Odmian w Krościnie Małej było określenie, jak odmiany jęczmienia jarego zareagują na zalecane i o połowę zmniejszone dawki herbicydów na redukcję zachwaszczenia, wysokość plonów ziarna i jego strukturę. Badanymi odmianami jęczmienia jarego były Stratus i Mauritia, które opryskiwano herbicydem Starane 250 EC w dawkach 0,4 i 0,8 l/ha i herbicydem Chwastox Turbo 340 SL w dawkach 1,0 i 2,0 l/ha w fazie krzewienia zboża. Zastosowane herbicydy w dawkach pełnych redukowały zachwaszczenie u odmiany Stratus w 86,7–89,5%, a u odmiany Mauritia w 82,1–90,0%, natomiast w dawkach zmniejszonych o połowę odpowiednio dla odmian w 59,5–72,5 i 60,2–66,8%. W obu odmianach wykazano istotne różnice w wysokości plonu pomiędzy poszczególnymi kombinacjami. Istotnie najniższe plony zanotowano na obiektach kontrolnych, natomiast największy plon zebrano z poletek opryskiwanych herbicydem Chwastox Turbo 340 SL w dawce 2,0 l/ha. W obu odmianach wykazano istotne zróżnicowanie w obsadzie roślin na poszczególnych obiektach, natomiast masa 1 000 ziaren różnicowała się istotnie pomiędzy kombinacjami tylko na odmianie Mauritia.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
52
Numer
4
Opis fizyczny
s.927-932,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy, Terenowa Stacja Doświadczalna, ul.Milicka 21, 55-100 Trzebnica
autor
 • Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy, Terenowa Stacja Doświadczalna, ul.Milicka 21, 55-100 Trzebnica
Bibliografia
 • Adamczewski K., Augiewicz U., Urban M. 1995. Reakcje odmian jęczmienia jarego na herbicydy. Materiały 35. Sesji Nauk. Inst. Ochr. Roślin, cz. 2: 321–323.
 • Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych 2011. Wyniki porejestrowych doświadczeń odmianowych. Zboża jare 2010 (jęczmień, owies, pszenica, pszenżyto) 81: 1–44.
 • Christensen S. 1995. Weed suppression ability of spring barley varieties. Weed Res. 35: 241–247.
 • Didon U.M.E. 2002. Variation between barley cultivars in early response to weed competition. J. Agron. Crop Sci. 188: 176–184.
 • Dobrzański A., Adamczewski K. 2002. Możliwości ograniczenia chemizacji środowiska w integrowanej ochronie przed chwastami. Ochrona Roślin 3: 4–8.
 • Domaradzki K. 2006. Efektywność regulacji zachwaszczenia zbóż w aspekcie ograniczania dawek herbicydów oraz wybranych czynników agroekologicznych. Monografie i Rozprawy Naukowe, Puławy 17: 5–111.
 • Domaradzki K., Praczyk T., Matysiak K. 2002. System wspomagania decyzji w integrowanej ochronie zbóż przed chwastami. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin 42 (1): 340–348.
 • Domaradzki K., Rola H. 2000. Efektywność stosowania niższych dawek herbicydów w zbożach. Pam. Puł. 120 (1): 53–64.
 • Domaradzki K., Rola H. 2001. Ekologiczno-agronomiczne aspekty stosowania niższych dawek herbicydów w regulacji zachwaszczenia zbóż. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin 41 (1): 229–239.
 • Eisele J.A., Köpke U. 1997. Choice of cultivars in organic farming: New criteria for winter wheat ideotypess. Plantzenbauwissenschaften 1: 19–24.
 • Feledyn-Szewczyk B. 2009. Porównanie konkurencyjności współczesnych i dawnych odmian pszenicy ozimej w stosunku do chwastów. J. Res. Applic. Agric. Eng. 54 (3): 60–67.
 • Haliniarz M., Kapeluszny J. 2010. Wpływ obniżonej dawki herbicydu MCPA + mekoprop + dikamba na zachwaszczenie trzech odmian pszenicy jarej. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin 50 (2): 798–802.
 • Kapeluszny J. 2002. Zachwaszczenie łanu zbóż jarych w warunkach zróżnicowanej gęstości siewu i oszczędnego stosowania herbicydów. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin 42 (2): 483–485.
 • Klimont K. 2007. Wpływ herbicydów na plon ziarna i strukturę plonu zbóż. Biul. IHAR 243 (2): 69–81.
 • Kolbe W. 1975. Untersuchunge über die chemische Unkrautbekämpfung mit Tantizon im Getreidebau unter Berdeksichtigung der Arten und Sorten verträglichkeit. Pflanzenschutz Nachricht. Bayer 28 (2): 256–281.
 • Kraska P. 2007. Wpływ zróżnicowanych dawek herbicydów na zachwaszczenie pszenicy ozimej uprawianej w monokulturze. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin 47 (3): 147–150.
 • Kraska P., Okoń S., Pałys E. 2009. Weed infestation of a winter wheat canopy under the conditions od application of different herbicide doses and foliar fertilization. Acta Agrobot. 62 (2): 193–206.
 • Lemerle D., Verbeek B., Cousens R.D., Coombers N.E. 1996. The potential for selecting wheat varieties strongly competitive against weeds. Weed Res. 36 (2): 505–513.
 • Nowicka B. 1993. Wpływ herbicydów na wysokość i jakość plonu odmian pszenicy ozimej. IUNG, Puławy 302: 1–47.
 • Noworolnik K. 2007. Podstawy optymalnych technologii produkcji zbóż. Post. Nauk Rol. 1 (2): 23–30.
 • O’Donovan J.T., Blackshaw R.E., Harker K.N., Clayton G.W., McKenzie R. 2005. Variable crop plant establishments contributes to differences in competitiveness with wild oat among wheat and barley varieties. Can. J. Plant Sci. 85 (2): 771–776.
 • Praczyk T., Adamczewski K. 1996. Znaczenie adiuwantów w chemicznej ochronie roślin. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin 36 (1): 117–121.
 • Rola J., Domaradzki K., Nowicka B. 1997. Wyniki badań nad redukcją dawek herbicydów do odchwaszczania zbóż. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin 37 (1): 82–87.
 • Salonen J. 1992. Yield responses of spring cereals to reduced herbicide doses. Weed Res. 32 (2): 493–499.
 • Urban M., Adamczewski K. 1999. Redukcja odmian jęczmienia jarego na herbicydy. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin 39 (2): 672–675.
Uwagi
PL
Rekord w opracowaniu
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-48d4deda-9636-4772-8a5f-8af31517042e
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.