PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 54 | 1 |
Tytuł artykułu

The healthiness of spring triticale in cereal-legume mixtures

Warianty tytułu
PL
Zdrowotność pszenżyta jarego w mieszankach zbożowo-strączkowych
Języki publikacji
PL
Abstrakty
EN
Nowadays, when sustainable agriculture has become meaningful, legume crops, which provide high protein content feed and improve soil properties are of special value. A well-balanced cereal-legume mixtures brings many profits, such as better productivity or ecological benefits as improvement of cereal healthiness. In the aspect of the crop structure in Poland dominated by cereals this issue seems to be of a great importance. The aim of the experiment was to determine the health condition of spring triticale in cereallegume mixtures with diversified share of both components. Spring triticale cultivar Milkaro was sown with two cultivars of yellow lupine – Dukat and Mister. Pure sowing of triticale was compared with 50, 73, 86 and 94 share of triticale in mixture. A positive influence of legume participation in mixtures on spring triticale healthiness was shown. No significant influence on the tested properties of yellow lupine cultivars was stated.
PL
W dobie rolnictwa zrównoważonego szczególnego znaczenia nabiera uprawa roślin strączkowych, które oprócz dostarczania wysokobiałkowej paszy, poprawiają właściwości gleby. Odpowiednio dobrana mieszanka zbożowo-strączkowa może oprócz efektów produkcyjnych przynieść znaczne korzyści ekologiczne, chociażby poprawę zdrowotności roślin zbożowych. Jest to ważne, gdyż od kilku lat udział zbóż w strukturze zasiewów w Polsce stanowi około trzy czwarte całkowitej powierzchni upraw. Celem badań było określenie zdrowotności pszenżyta jarego w mieszankach zbożowo-strączkowych z różnym udziałem obu komponentów. Pszenżyto jare odmiany Milkaro wysiewano z dwoma odmianami łubinu żółtego: Dukat i Mister. Stosowano siew czysty pszenżyta oraz mieszany z 50, 73, 86 i 94% udziałem pszenżyta. Wykazano korzystne oddziaływanie udziału rośliny strączkowej w mieszance z pszenżytem jarym na jego zdrowotność. Nie wykazano natomiast istotnego wpływu na badane cechy odmiany łubinu żółtego.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
54
Numer
1
Opis fizyczny
s.9-13,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Katedra Szczegółowej Uprawy Roślin, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Pl.Grunwaldzki 24A , 50-363 Wrocław
 • Katedra Kształtowania Agroekosystemów i Terenów Zieleni, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Pl.Grunwaldzki 24A, 50-363 Wrocław
 • Katedra Szczegółowej Uprawy Roślin, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Pl.Grunwaldzki 24A , 50-363 Wrocław
 • Katedra Szczegółowej Uprawy Roślin, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Pl.Grunwaldzki 24A , 50-363 Wrocław
Bibliografia
 • Bartkowiak A. 1978. Analiza wariancji dla układów ortogonalnych. Program awa. s. 43–60. W: „Opis merytoryczny programów statystycznych opracowanych w Instytucie Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego” (A. Bartkowiak, red.). Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, 168 ss.
 • Boligłowa E., Klima K. 2010. Zdrowotność pszenżyta jarego w uprawie ekologicznej i konwencjonalnej. [Healthiness of spring triticale in ecological and conventional systems]. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin 50 (2): 615–619.
 • GUS 2012. Roczniki statystyczne rolnictwa. Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 • Kostrzewska M.K., Wanic M., Kurowski T.P., Okorski A., Nowicki J. 2009. Zdrowotność jęczmienia jarego w siewie czystym i mieszanym z grochem siewnym. Fragm. Agron. 26 (3): 68–75.
 • Małecka I., Blecharczyk A., Sawinska Z., Hagedorn M. 2010. Wpływ przedplonu i nawożenia na zdrowotność pszenżyta ozimego w doświadczeniu wieloletnim. [Impact of previous crop and fertilization on health of winter triticale in long-term experiment]. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin 50 (2): 935–938.
 • Michalski T., Weber Z., Gołębniak B., Osiecka B., Bieliński S. 1996. Uprawa mieszanek jako agrotechniczna metoda ochrony zbóż przed chorobami. [Growing of cereal mixtures as on agrotechnical method of their protection against diseases]. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin 36 (1): 229–235.
 • Michalski T., Weber Z., Gołębniak B. 2000. Occurrence of diseases on triticale and barley plants grown in pure stands and their mixtures. J. Plant Prot. Res. 40 (3/4): 198–204.
 • Paluch M., Parylak D. 2011. Wpływ zabiegów proekologicznych w monokulturze pszenżyta ozimego na ograniczenie porażenia przez choroby podsuszkowe. [Effect of eco-friendly measures in winter triticale monoculture on the reduction of infection by steam base diseases]. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin 51 (3): 1328–1334.
 • Parylak D., Paluch M., Wojtala-Łozowska L. 2010. Ocena możliwości ograniczania porażenia pszenżyta ozimego uprawianego po sobie przez choroby podstawy źdźbła. [Possibilities of stem base diseases limitation in winter triticale continuous crop]. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin 50 (2): 695–699.
 • Pląskowska E., Kita W., Matkowski K. 2000. Badania zdrowotności jęczmienia jarego (Hordeum vulgare L.) i łubinu wąskolistnego (Lupinus angustifolius L.) uprawianych w siewie czystym i mieszankach. Zesz. Nauk. AR Wrocław 396, Rol. 77: 111–124.
 • Townsend G.R., Heuberger J.V. 1943. Methods for estimating losses caused by diseases in fungicide experiments. Plant Dis. Rep. 27: 340–343.
 • Tratwal A., Wielkopolan B., Bocianowski J. 2012. Znaczenie mieszanek międzyodmianowych w ograniczaniu porażenia pszenicy ozimej przez mączniaka prawdziwego. Pol. J. Agron. 10: 30–35.
 • Wenda-Piesik A., Rudnicki F. 2000. Występowanie niektórych agrofagów pszenżyta jarego uprawianego w siewie czystym i w mieszankach. Folia Univ. Agric. Stetin. 206, Agricultura 82: 303–310.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-47624522-c79a-459e-bcab-511b481b57df
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.