PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 12 | 2-4 |
Tytuł artykułu

Zastosowanie procesu biosorpcji w uzyskaniu mieszanek mineralnych dla owiec oraz ich wpływ na wybrane parametry fermentacji w żwaczu w warunkach in vitro

Warianty tytułu
EN
Using of biosorption process in obtaining of mineral mixture for sheep and their effecton the selected parameters of the rumen fermentation in in vitro conditions
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Proces biosorpcji zastosowano w celu uzyskania mieszanek mineralnych dla owiec z dodatkiem jonów cynku, manganu, miedzi oraz żelaza. Profil LKT w świeżej treści żwacza charakteryzował się udziałem kwasów etanowego, propanowego i butanowego, we wzajemnych proporcjach 11:2.2:1, co świadczy o prawidłowych procesach fizjologicznych. Nie odnotowano większych zmian we wzajemnym udziale tych kwasów po dodaniu substratów w 4. i 8. godz. fermentacji. Stwierdzono nieznaczne obniżenie poziomu kwasu etanowego dopiero w 24. godz. fermentacji w grupach z zastosowanymi dodatkami otrzymanymi w procesie biosorbcji. Również pozostałe wskaźniki fermentacji liczone na podstawie poziomu LKT wskazują na niewielkie obniżenie udziału kwasu etanowego. Produkcja kwasu izobutanowego i izopentanowego w grupach doświadczalnych oraz w grupie kontrolnej w 8. godz. fermentacji była obniżona. Zaobserwowano wzrost produkcji metanu i wskaźnika NGR w próbach z dodatkiem związków mineralnych. Przeprowadzone badania wykazały, że otrzymane w procesie biosorpcji dodatki mineralne dla owiec nie wpływają negatywnie na produkty fermentacji w żwaczu. Utrzymywanie się fizjologicznej produkcji lotnych kwasów tłuszczowych w 4., 8. godz. fermentacji przemawia za korzystnym wpływem zastosowanych substratów na aktywność mikroorganizmów symbiotycznych biorących udział w fermentacji żwaczowej.
EN
Biosorption process was used for obtaining of mineral mixtures for sheep enriched with zinc, manganese, cooper and iron ions. VFA (volatile fatty acids) profil in rumen chyme consists of etan acid, propan acid, and butan acid in proportion 11:2.2:1, what indicated normal physiological process. There were slight changes in reciprocal influence of these acids after addition of substrates in 4th and 8th hour of fermentation. The results analysis proved slight decrease of ethanoic acid level in 24th hour of fermentation in groups with mixture enriched with supplements after biosorption process. Furthermore others indicators of fermentation, measured based on VFA level revealed small decrease of ethanoic acid concentration. Production of isobutanoic acid and isopentanoic acid in experimental groups as well as in control group at 8th hour of fermentation decreased. Increase of methane production and NGR index were observed in samples enriched with mineral compounds. Conducted experiments showed, that mineral supplements for sheep enriched in biosorption process have no negative influence on rumen fermentation products. The maintenance production of VFA in 4th and 8th hours of fermentation revealed advantageous influence of using substrates in activity of symbiotic microorganisms participating in rumen fermentation.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
12
Numer
2-4
Opis fizyczny
s.5-13,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wrocław
autor
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wrocław
autor
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wrocław
autor
 • Katedra Biostruktury i Fizjologii Zwierząt, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, ul. Norwida 31, 50-375 Wrocław
autor
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wrocław
autor
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wrocław
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wrocław
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wrocław
autor
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wrocław
Bibliografia
 • Abdel Hameed A., Fedel E.L, Seed A.M., Salih A.M., 2013. Growth Performance and Rumen Fermentation of Lambs Fed Untreated or Urea Treated Groundnut Hull with Different Protein Sources J. Anim. Prod. Adv., 3, 86-96.
 • Abrahamse P.A., Vlaeminck B., Tamminga S., Dijkstra J., 2008. The effect of silage and concentrate type on intake behavior, rumen function, and milk production in dairy cows in early and late lactation. J. Dairy Sci., 91, 4778-4792.
 • Abrahamse S., 2009. Feeding and Grazing Management for Dairy Cattle: Opportunities for Improved Production. Dsc Thesis, Wageningen University.
 • Behlke E.J., Sanderson T.G., Klopfenstein T.J., Miner J.L., 2008. Ruminal methane production following the replacement of dietary corn with dried distillers grains. Nebraska Beef Cattle Reports. Paper 50. http://digitalcommons.unl.edu/animalscinbcr/50.
 • Bhatta R., Tajima K., Kurihara M., 2006. Influence of temperature and pH on fermentationpattern and methaneproduction in the rumensimulatingfermenter (RUSITEC). Asian-Aust. J. Anim. Sci., 19, 376-380.
 • Chojnacka K., 2007. Biosorption and bioaccumulation of microelements by Ricca fluitans in single and multimetal system. Bioresour. Technol., 98, 2919-2925.
 • Chojnacka K., 2010. Biosorption and bioaccumulation prospect for practical applications. Environ. Inter., 36, 299-307.
 • dos Santos Pedreira M., de Oliveira S.G., Primavesi O., de Lima M.A., Frighetto R.T.S., Berchielli T.T., 2013. Methane emissions and estimates of ruminal fermentation parameters in beef cattle fed different dietary concentrate levels. R. Bras. Zootec., 42, 592-598.
 • Getachew G., Robinson P.H., DePeters E.J., Taylor S.J., 2004. Relationships between chemical composition, dry matter degradation and in vitro gas production of several ruminant feeds. Anim. Feed Sci. Technol., 111, 57-71.
 • Grochowska S., Nowak W., Mikuła R., Kasprowicz-Potocka M., 2012. The effect of Saccharomyces cerevisiae on ruminal fermentation in sheep fed high- or low-NDF rations. J. Anim Feed Scie., 21, 276-284.
 • Janeczek M., Chojnacka K., Yasar Toker N., Pecka E., Czerski A., Witecka Z., Chrószcz A., Zawadzki W., Opaliński S., 2012. The Effect of Dietary Zinc (II) Chelate and Zinc (II) Enriched Soybean Meal on Selected Parameters of in vitro Caecal Fermentation of Laying Hens. J. Anim. Vet. Adv., 11, 4051-4057.
 • Janeczek M., Chojnacka K., Yasar Toker N., Pecka E., Czerski A., Witecka Z., Chrószcz A., Zawadzki W., Korczyński M., 2012a. The Effect of Cu2+, Fe2+ and Cr3+ in Mineral Additives Enriched with Biosorption Process Form on Chosen Parameters of in vitro Caecal Fermentation in Laying Hens (Lohmann Brown). J. Anim. Vet. Adv., 11, 3991-3998.
 • Krizova L., Richter M., Trinacty J., Riha J., Kumprechtova D., 2011. The effect of feeding live yeast cultures on ruminal pH and redox potential in dry cows as continuously measured by a new wireless device. Czech J. Anim. Sci., 56, 37-45.
 • Matsuo K., 2013. Updates on rickets and osteomalacia: mechanism and regulation of bone mineralization. Clin. Calcium., 23, 1463-1467.
 • McDougall E.I., 1948. Studies on Ruminant Saliva. 1. The composition and output of sheep's saliva. Biochem. J., 43, 99-109.
 • Miśta D., Króliczewska B., Zawadzki W., Pecka E., Steininger M., Sieradzka S., 2011. The effect of Linola and W92/72 transgenic flax seed on the rabbit caecal fermentation at in vitro study. Polish J. Vet. Sci., 14, 557-564.
 • Morvay Y., Bannink A., France J., Kebreab E., Dijkstra J., 2011. Evaluation of models to predict the stoichiometry of volatile fatty acid profiles in rumen fluid of lactating Holstein cows. J. Dairy Sci., 94, 3063-3080.
 • Normy żywienia bydła, owiec i kóz, 1998. Wartość pokarmowa pasz dla przeżuwaczy. Instytut Zootechniki Kraków.
 • Sawicka J., Janich-Kilian A., Cejner-Mania W., Urbańczyk G., 2004. Tablice chemiczne. Wydawnictwo Podkowa, Gdańsk.
 • Skibiniewska E.M., Kosla T., Skibniewski M., Węgrzyn E., Madyniak R., Oyrzanowska D., 2011. Zawartość Cu, Zn, Mn w wątrobie i nerkach krów z rejonu woj. mazowieckiego. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych, 47, 104-111.
 • Veth M.J., Kolver E.S., 2011. Digestion of Ryegrass Pasture in Response to Change in pH in Continuous Culture, J. Dairy Sci., 84, 1449-1457.
 • Villalba J.J., Provenza F.D., Olson K.C., 2006. Terpenes and carbohydrate source influence rumen fermentation, digestibility, intake and preference in sheep J. Anim. Sci., 84, 2463-2473.
 • Wang J., Chen C., 2009. Biosorbents for heavy metals removal and their future. Biotechnol. Adv., 27, 195-226.
 • Zawadzki W., 1993. The influence of some nonconventional feed additives on the course of rumen fermentation in sheep. Postdoctoral dissertation, Wrocław University of Environmental and Life Sciences.
 • Zhou Y.W., McSweeney C.S., Wang J.K., Liu J.X., 2012. Effects of disodium fumarate on ruminal fermentation and microbial communities in sheep fed on high-forage diets. Animal, 6, 815-823.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-45e4406f-96a3-4079-ae92-5821013c821f
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.