PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2014 | 46 | 10 |
Tytuł artykułu

Flexicurity a jakość w miejscu pracy

Autorzy
Warianty tytułu
EN
Flexicurity and quality in workplace
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Celem niniejszego opracowania była próba określenia zależności między modelowym rozwiązaniem flexicurity, którego założenia implementowane są wśród przedsiębiorstw, ubiegających się o status elastycznego pracodawcy, a jakością w miejscu pracy. Potrzeba wdrażania modelu flexicurity w przedsiębiorstwach wynika z konieczności doskonalenia organizacji i stworzenia lepszych warunków pracy w niestabilnym otoczeniu. Poszukiwanie przytoczonej w tytule publikacji zależności jest próbą szerszego spojrzenia na koncepcję flexicuńty w przedsiębiorstwie.
EN
In the publication a dependence between flexicurity and quality in enterprises was fixed. Flexicurity is a model of pro-active employers. Enterprises use the principles of flexicurity to develop organizations and create better conditions of workplaces in changeable environment. Possibilities of its implementation in enterprises were presented in the paper.
Wydawca
-
Czasopismo
Rocznik
Tom
46
Numer
10
Opis fizyczny
s.11-15,rys.,fot.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Katedra Inżynierii Produkcji, Politechnika Śląska, Gliwice
Bibliografia
 • 1. Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, A Wolters Kluwer business, Kraków 2007.
 • 2. Cascio W.F., Kalkulacja kosztów zasobów ludzkich Dom Wydawniczy ABC, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2001.
 • 3. Drucker P.F., Praktyka zarządzania, AE, Kraków 1994.
 • 4. Foltys J. , Wieloaspektowy model outsourcingu na przykładzie sektora hutnictwa żelaza i stali, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2007.
 • 5. Gajdzik B., Budowanie zaangażowania pracowniczego w przedsiębiorstwie - analiza przypadku, „Zarządzanie Zaso­bami Ludzkimi”, Nr 2 (85), 2012, s. 68-88.
 • 6. Gajdzik B., Wyciślik A. , Crossing stanowiskowy w chemicz­nych laboratoriach badawczych, „Przemysł Chemiczny”, nr 7 (92), 2013, s. 1000-1003.
 • 7. Gmurczyk J., Nordycki model konkurencyjności, SGH, War­szawa 2011.
 • 8. Gmurczyk J., Flexicurity w Polsce i Dani. Wnioski i rekomen­dacje, Instytut Obywatelski, 2012, wersja Online: http:// www.instytutobywatelski.pl.
 • 9. Hopej M., Szeloch M., Lean Management - Nowa koncepcja zarządzania, „Przegląd Organizacji”, 1994, Nr 2.
 • 10. Komisja Wspólnot Europejskich, Bruksela, dnia 27.6.2007 KOM(2007) 359 wersja ostateczna Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów. Wspól­ne zasady wdrażania modelu jlexicurity, {SEK(2007) 861},{SEK(2007) 862}, s. 3-4, wersja dostępna online: wspolne_zasady_wdrazania_modelu_flexicurity_COM_ 2007_359 ( PDF).
 • 11. Kostrzewski L., Mączyński P., Więcej ochrony przed przejściem na emeryturę, Wyborcza, biz, 22.06.2012 r., wersja online: http://wyborcza. biz/Emerytura/1,124711, 11987844,Wie- cej_ochrony_przed_przejsciem_na_emeryture.html.
 • 12. Kotler P., Marketing, Wydawnictwo Rebis, Poznań 2005.
 • 13. Kozioł L. , Piechnik-Kurdziel A. , Kopeć }. , Zarządzanie zasobami ludzkimi w firmie. Teona i praktyka, Biblioteczka Pracownicza, Warszawa 2000.
 • 14. Kryńska E. (red.), Flexicurity w Polsce - diagnoza i rekomen­dacje, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2009, wersja online: http://innowacje.aps.edu.pl/index.php/ biblioteka/category/9-badania?download=18%3Aflexicurity- w-polscediagnoza-i-rekomendacj e-pod-redakcja-naukowa- elzbiety-krynskiej.
 • 15. Lisiecka K, Kreowanie jakości, Akademia Ekonomiczna, Katowice 2002.
 • 16. Szałkowski A. (red.), Rozwój pracowników. Przesłanki, cele, instrumenty, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2002.
 • 17. Trocki M., Outsourcing. Metoda restrukturyzacji działalności przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2001.
 • 18. Zimniewicz K., Współczesne koncepcje i metody zarządza­nia, PWE, Warszawa 1999.
 • 19. Materiały bezpośrednie - publikacje w gazetce zakładowej ArcelorMittal Poland; V. Kałużny, Tytuł elastycznego pra­codawcy, „Jedynka”, listopad 2013, s.ll; Fundacja Droga, „Jedynka”, miesięcznik ArcelorMittal Poland, styczeń 2014, s. 12; E. Oczkowicz, Łączy nas różnorodność. Karta Różno­rodności, Jedynka, listopad 2013, s. 11; Raport: Społecznie Odpowiedzialny Biznes - SR, ArcelorMittal Poland, Dąbrowa Górnicza, 2012, s. 21.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-457c24f2-9061-4c53-9be1-cb7742a451bf
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.