PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2018 | 03 |
Tytuł artykułu

Rolnictwo miejskie jako odpowiedź na zmiany urbanizacyjne

Warianty tytułu
EN
Urban agriculture as response to urbanization changes
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Pojęcie „rolnictwo miejskie” nawiązuje do koncepcji, która w krajach anglojęzycznych znana jest jako „Urban agriculture”. Definiuje się je jako wytwarzanie, przetwarzanie i dystrybucję roślinnych produktów żywnościowych, roślinnych produktów nieżywnościowych, chowu zwierząt i upraw leśnych w miastach i na obszarach podmiejskich. Powierzchnia użytków rolnych (UR) na terenach miejskich jest duża. W Krakowie UR stanowią 52%, we Wrocławiu 50%, a w Warszawie 29% ogólnego areału. Rolnictwo miejskie pełni wiele funkcji, w tym funkcje środowiskowe, społeczne, ekonomiczne oraz kulturowe. Celem tego rolnictwa jest nie tylko wytwarzanie, przetwarzanie i dystrybucja produktów żywnościowych i nieżywnościowych, ale również ochrona środowiska naturalnego, tworzenie miejsc dla wypoczynku i rekreacji wśród zieleni, zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców miast, a nawet nawiązanie i umocnienie więzi sąsiedzkich. Formami rolnictwa w mieście są uprawy polowe, uprawy na dachach, balkonach, ogrodach działkowych i wewnątrz budynków. Miejskie ogrodnictwo funkcjonuje w formie różnorodnych ogrodów (przydomowe, działkowe, edukacyjne, terapeutyczne, społecznościowe), a także innych aktywności, mających na celu „zazielenianie” miast - zielone dachy i ściany i miejska partyzantka (ang. Guerilla gardening).
EN
The Polish concept „agriculturolnictwo miejskie” refers to the concept termed in English as urban agriculture. It is defined as production, processing and distribution of plant foodstuffs, planting non-food products, breeding animals and forest plants in towns and areas surrounding the towns. The area of arable land (AL) in urban area is large. In Kraków, AL makes up 52%, 50%, in Warsaw, while in Warsaw it is 29% of the total area. Urban agriculture has many functions, to include: environmental, social, economic and cultural. The aim of this type of agriculture is not only production, processing and distribution of products used as foodstuffs and for other purposes, as well as the protection of the natural environment, creating places for rest and recreation in green areas, increasing environmental awareness of town residents, and even establishing and strengthening relationships between neighbours. Urban agriculture includes plot cultivations, cultivations on roofs, balconies, plot gardens and inside buildings. Urban gardening functions in the form of various gardens (near the houses, gardens in plots, as well as educational and therapeutic ones), and includes other activities aimed at „greening” towns: green roofs and walls, and Guerilla gardening.
Wydawca
-
Czasopismo
Rocznik
Numer
03
Opis fizyczny
s.10-12,tab.,fot.,bibliogr.
Twórcy
 • Katedra Chemii Rolnej i Środowiskowej, Wydział Rolniczo-Ekonomiczny, Uniwersytet Rolniczy im.H. Kołłątaja w Krakowie, Kraków
autor
 • Katedra Chemii Rolnej i Środowiskowej, Wydział Rolniczo-Ekonomiczny, Uniwersytet Rolniczy im.H. Kołłątaja w Krakowie, Kraków
Bibliografia
 • [1 ] Krzyk P., Tokarczuk T., Heczko-Hyłowa E., Ziobrowski Z. 2013, Obszary rolne jako element struktury przestrzennej miast -problemy planistyczne. Instytut Rozwoju Miast, Kraków.
 • [2] Landwirtschaftskammer NRW (2013), Zahlen und Daten zu Landwirtschaft und Gartenbau in der Metropole Ruhr.
 • [3] Mook H. F., Williamson, V. G., Grove J. R., Burry K., Barker S. F., Hamilton A. J. (2014), Strawberry fields forever? Urban agriculture in developed countries: a review. Agronomy for sustainable development, 34(1), 21-43.
 • [4] Mougeot L.J.A., 2000, Urban Agriculture: definition, presence, potential and risks. [w:] Bakker. N. et al. (eds), Growing Cities, growing food: urban agriculture on the policy agenda. A reader on Urban agriculture. Germany. German Foundation for International Development (DSE), Feldafing.
 • [5] Pölling B., Lorleberg W., Mergenthaler M. 2016, Professional urban agriculture and its characteristic business models in Metropolis Ruhr, Germany. Land Use Policy, 58, 366-379.
 • [6] Sroka W. 2014, Definicje oraz formy miejskiej agrokultury - przyczynek do dyskusji. Wieś i Rolnictwo 3, 85-103.
 • [7] Sroka W., Musiał W. 2016, Rolnictwo i gospodarstwa rolne na obszarach miejskich i podmiejskich - konceptualizacja oraz przesłanki rozwoju. Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis, Oeconomica 329(84)3, s.l23-13.
 • [8] UNFPA. 2007, State of world population 2007. Unleashing the Potential of Urban Growth.879 http://unfpa.org/webdav/site/global/shared/documents/publications/2007/695_file880name_sowp2007_eng.pdf
 • [9] Wierzchowski M. 2011, Gospodarowanie gruntami w polskich miastach. Instytut Rozwoju Miast w Krakowie. Kraków.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-44d79cce-ce58-42c2-8992-8af593681f89
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.