PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 3/I |
Tytuł artykułu

Tendencje zmian termicznych okresów rolniczych w rejonie Bydgoszczy

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Trends of variation in thermal agricultural seasons in the region of Bydgoszcz
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Badania wykonano w celu oceny kierunku, zakresu i stopnia istotności zmian wskaźników charakteryzujących termiczne okresy rolnicze w rejonie Bydgoszczy. W badaniach wykorzystano wyniki pomiarów temperatury powietrza, prowadzonych w sposób standardowy, w Stacji Badawczej Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii UTP Bydgoszcz w Mochełku, położonej około 20 km od Bydgoszczy. Badaniami objęto 30-letni okres normalny 1981-2010. Uwzględniono następujące termiczne okresy rolnicze: gospodarczy, wegetacyjny, aktywnego wzrostu roślin, dojrzewania oraz zimowego spoczynku roślin. W wyniku przeprowadzonych badań nie stwierdzono istotnych trendów zmian wszystkich 15 badanych wskaźników charakteryzujących termiczne okresy rolnicze rejonu Bydgoszczy wraz z upływem lat od 1981 do 2010 roku. W niektórych przypadkach (5 na analizowanych 15) stwierdzono natomiast poszerzenie ich zmienności czasowej w latach 1996-2010, w stosunku do poprzedniego okresu 15-letniego 1981-1995, które ewentualnie można traktować, jako symptom obserwowanych zmian klimatycznych. Średnie wieloletnie w okresie 1981-2010 wartości badanych wskaźników termicznych okresów rolniczych są zgodne z normatywnymi dla rejonu Bydgoszczy, podawanymi w publikacjach charakteryzujących klimat i agroklimat Polski, co świadczy o reprezentatywności punktu pomiarowego w Mochełku. Badania potwierdziły bardzo dużą niestabilność czasową termicznych okresów rolniczych w rejonie Bydgoszczy, charakterystyczną dla umiarkowanego i przejściowego klimatu Polski.
EN
The research was performed to assess the direction, scope and significance of changes of thermal indices in agricultural seasons in the region of Bydgoszcz. Measurements of air temperature were carried out in a standard way, at the’ Mochełek’ Research Centre of the Faculty of Agriculture and Biotechnology UTP Bydgoszcz, located about 20 km from Bydgoszcz. The study included the normal period of years 1981-2010. The following agricultural seasons were taken into consideration: farming, growing, intensive plant growth, plant maturity and plant dormancy. The results of the research showed no significant trends among all 15 indicators characterizing the thermal agricultural seasons in the vicinity of Bydgoszcz over the years 1981- 2010. In some cases (5 of the 15) was confirmed a broadening of their temporal variability in the years 1996-2010, compared to the previous 15-year period 1981-1995. This may possibly be regarded as a symptom of the observed climate change. Long-term average values of the thermal indices in agricultural seasons examined during the period 1981-2010 were consistent with normative values for the region of Bydgoszcz quoted in publications, which characterize the Polish climate and agroclimate. It confirms the representativeness of the measurement point in Mochełek. The research confirmed a very high temporal instability of the thermal agricultural seasons in the region of Bydgoszcz which is characteristic for the moderate and transitory climate in Poland.
Wydawca
-
Rocznik
Numer
3/I
Opis fizyczny
s.7-17,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Katedra Melioracji i Agrometeorologii, Wydział Rolniczy, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, ul.Bernardyńska 6, 85-029 Bydgoszcz
 • Katedra Melioracji i Agrometeorologii, Wydział Rolniczy, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, ul.Bernardyńska 6, 85-029 Bydgoszcz
autor
 • Katedra Melioracji i Agrometeorologii, Wydział Rolniczy, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, ul.Bernardyńska 6, 85-029 Bydgoszcz
Bibliografia
 • Falkowski J., Kostrowicki J. Geografia rolnictwa 􀄞wiata. Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa, 2001, s. 70-88.
 • Garnier B.J. Podstawy klimatologii. IMGW Warszawa, 1996, s. 97-114.
 • IPCC, Climate change 2007: the physical science basis. Cambridge University Press, 2007, 996, ss.
 • Kossowska-Cezak U., Martyn D., Olszewski K., Kopacz-Lembowicz M. Meteorologia i klimatologia. Pomiary, obserwacje, opracowania. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Łódź,2000, s. 88-108.
 • Kozyra J, Doroszewski A., Nieróbca A. Zmiany klimatyczne i ich przewidywany wpływ na rolnictwo w Polsce. Studia i Raporty IUNG-PIB, zeszyt 14, 2009, s.243-257.
 • Koźmiński C., Michalska B. Atlas klimatycznego ryzyka uprawy roślin w Polsce. Akademia Rolnicza w Szczecinie, 2001, 81, ss.
 • Koźmiński Cz., Michalska B. Atlas zasobów i zagrożeń klimatycznych Pomorza. Szczecin 2004, 69, ss.
 • Koźmiński Cz., Michalska B. Agrometeorologia i klimatologia. Akademia Rolnicza w Szczecinie, Szczecin, 2008, s. 78-79.
 • Koźmiński Cz., Michalska B. Niekorzystne zjawiska atmosferyczne w Polsce. Straty w rolnictwie. W: Klimatyczne zagrożenia rolnictwa w Polsce pod red. Cz. Koźmińskiego, B. Michalskiej i J. Leśnego. Uniwersytet Szczeciński, 2010, s. 9-54.
 • Kuchar L. Application of mathematical methods for crop yield estimation under changing climatic conditions. Acta Agrophisica 169 (1) Monografie, 2009, s. 52-62.
 • Kundzewicz Z.W. Zmiany klimatu, ich przyczyny i skutki – obserwacje i projekcje. Landform Analysis, vol. 15, 2011, s. 39-49.
 • Łabędzki L. Przewidywane zmiany klimatyczne a rozwój nawodnień w Polsce. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 3, 2009. s. 7-18.
 • Mager P. Change of air temperature and precipitation in Poland in 1966-2006. Acta Agrophisica 169 (1) Monografie, 2009, s. 19-38.
 • Starkel L., Kundzewicz Z.W. Konsekwencje zmian klimatu dla zagospodarowania przestrzennego kraju. Nauka, nr 1, 2008, s. 85-101.
 • Szwejkowski Z., Dragańska E., Banaszkiewicz B. Scenariusze warunków agroklimatycznych okolic Olsztyna w perspektywie spodziewanego globalnego ocieplenia w roku 2050. ActaAgrophysica, 12(2), 2008, s. 543-552.
 • Woś A. Klimat Polski. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 1999, s. 98-105.
 • Żarski J., Dudek S., Kuśmierek R. Zmienność czasowa okresów rolniczych w rejonie Bydgoszczy w latach 1971-2000. Pr. Komis. Nauk Rol. i Biol. BTN, seria B, nr 52, 2004, s. 393-402.
 • Żarski J., Dudek S., Kuśmierek -Tomaszewska R., Banaszewska D. Charakterystyka okresu wegetatywnego w rejonie Bydgoszczy w latach 1949-2008. Ekologia i Technika, Vol. XVII, nr 3,s. 120-126.
 • Żmudzka E. Współczesne zmiany klimatu Polski. Acta Agrophysica, 13(2), 2009, s. 555-568.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-44d6766e-12b7-4169-a6c8-622e18d31b20
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.