PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 19 | 3 |
Tytuł artykułu

Past obstetric history and risk of ovarian cancer

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Introduction: Early age at menarche and late age at last menstrual period, as well as other reproductive factors, may be the cause of development of some types of cancer concerning the female reproductive organs. It has been estimated that late menopause may be responsible for the occurrence of even 16% of cases of ovarian cancer in the population. The incidence of ovarian cancer is also higher among nulliparous women, and among those who rarely become pregnant. Objective: The objective of the study was analysis of the effect of reproductive factors on the risk of ovarian cancer. Methodology: The study covered healthy women, without the diagnosis of focal lesions in the ovaries, and women with the diagnosis of ovarian cancer. The study was conducted during the period from September 2007 – November 2011, and covered a total number of 1,346 women. Odds ratio was calculated for individual risk factors. Statistical analysis was performed by means of the statistical packages STATISTICA v8, GrafPad Instat v 3.00, Analyse-it v. 2.2, and Cytel Studio StatXact-8. Statistical hypothesis were verified on the level of significance p ≤ 0.05. Results: Among females who began menstruating by the age of 11, the risk of ovarian cancer was 1.6 higher than among those in whom the first period occurred at the age of over 13. Similarly, among women who menstruated at the age of over 55 the risk of development of ovarian cancer was 1.4 times higher. The age at which a woman delivered her first live baby is also of importance. In the group of women who gave birth at the age of over 35, the risk was elevated and remained on the level of OR=1.7; 95%CI 0.66-4.5, compared to those who bore the first baby under the age of 25. If the pregnancy was terminated with miscarriage, the risk of contracting ovarian cancer decreases, and was on the level of OR=0.8; 95%CI 0.53-1.28, compared to the women who have never been pregnant. Among patients who did not breastfeed their babies, ovarian cancer risk was 1.7 times higher, compared to those breastfeeding. Conclusion: Reproductive factors exert a significant effect of the risk of development of ovarian cancer.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
19
Numer
3
Opis fizyczny
p.385-388,fig.,ref.
Twórcy
autor
 • Department of Mother’s and Child’s Health, University of Medical Sciences, Poznan, Poland
 • Department of Mother’s and Child’s Health, University of Medical Sciences, Poznan, Poland
autor
 • Department of Mother’s and Child’s Health, University of Medical Sciences, Poznan, Poland
Bibliografia
 • 1. Markowska J, Mądry R. Ginekologia onkologiczna. (Oncologic gynaecology). MedPharm Polska, 2008, p. 297 (in Polish).
 • 2. Hossfeld DK, Sherman CD, et al. Podręcznik onkologii klinicznej (Handbook of clinical oncology). Wydawnictwo Naukowe PWN, Kraków 1994: p. 37-90 (in Polish).
 • 3. Spaczyński M, Karowicz-Bilińska A, et al. Cost of Population Cervical Cancer Screening Program in Poland between 2007-2009. Ginekol Pol.2010; 81(10): 750-756.
 • 4. Nowakowski A, Kotarski J. Nowoczesna pierwotna profilaktyka raka szyjki macicy. (Modern primary prevention of cervical cancer).Zakażenia 2008; 1: 82-88 (in Polish).
 • 5. Ulman-Włodziarz I, Nowosielski K, Romanik M, Pozowski J, Jurek M. Awareness of cervical cancer prevention among patients of gynecological outpatient clinic. Ginekol Pol. 2011; 82(1): 22-25.
 • 6. Spaczyński M, Karowicz-Bilińska A, et al. Attendance rate in the Polish Cervical Cancer Screening Program in the years 2007-2009. GinekolPol. 2010; 81(9): 655-663.
 • 7. Pięta B, Grodecka-Gazdecka S, Chmaj-Wierzchowska K, Kramer L, Opala T. Analiza ilorazu szans zachorowania na nowotwory złośliwegruczołu piersiowego. (Analysis of odds ratio for developing malignantbreast cancer of malignant). Ginekol Pol. 2011; 82(10): 755-760.
 • 8. Kordek R. (Ed.). Onkologia. Podręcznik dla studentów i lekarzy. (Oncology. Handbook for students and physicians). VIA MEDICA, 2007, p. 390 (in Polish).
 • 9. Markowska J. (Ed.). Onkologia Ginekologiczna (Oncology Gynaecological). Vol. 2. URBAN&PARTNER. 2002, p. 1002 (in Polish).
 • 10. Słomko Z. (Ed.). Ginekologia. (Gynaecology). Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2008, 623-676 (in Polish).
 • 11. Iwanowicz-Palus G, Lewicka M. Styl życia jednym z czynników ryzyka zachorowania na raka piersi. (Life style as one of breast cancer riskfactors). Wiad Lek. 2004; 57 (supl.1): 108-112 (in Polish).
 • 12. Kuś E, Świerczewski A, Estemberg D, Kowalska- Koprek U, Brzozowska M, Berner-Trąbska M, Grabicka A, Karowicz-Bilińska A. Courseof pregnancy and delivery in a patient with ovarian cancer afterconservative surgical treatment-case report. Ginekol Pol. 2010; 81(1):65-68.
 • 13. Markowska A, Pawałowska M, Markowska J, Litwiniuk M, Mądry R, Dilmaghani-Tabriz D. Influence of oncological treatment on fertilityof women and pregnancy outcome. Ginekol Pol. 2010; 81(6): 446-451.
 • 14. Niwińska A. Hormonalne uwarunkowania raka sutka. (Hormonal conditioning of breast cancer). Ginek Pol. 1997; 68: 558-562 (in Polish).
 • 15. Anastiasiadis P, Koutlaki N, Skaphida P, et al. Ovarian cancer epidemiology In Thrace, Greece. Eur J Gynecol Oncol. 2000; XXI(3): 298.
 • 16. Kędzia H, Kędzia W. Nowotwory narządów płciowych kobiety. Diagnostyka patomorfologiczna, postępowanie kliniczne. (Cancers ofthe female reproductive system. Diagnostics, pathomorphology, clinicalmanagement). MedPharm Polska, Wrocław 2012, p. 281 (in Polish).
 • 17. Jassem J. Rak sutka. Podręcznik dla studentów i lekarzy. (Breast cancer. Handbook for students and physicians). Springer PWN, Warszawa1998.
 • 18. Zadrożny M. Postępowanie w złośliwych i łagodnych schorzeniach sutka. Diagnostyka i terapia wieku menopauzalnego. (Managementof malignant and benign breast diseases. Diagnostics and therapy atmenopausal age) Pertyński T. (Ed.). Urban&Partner, Wrocław, 2004(in Polish).
 • 19. Gabryś MSt, Popiela A, Popiela M, Mazur R. Rak jajnika w aspekcie profilaktyki zagrożeń onkologicznych. (Ovarian cancer from the aspectof oncologic risk). Pol Med Rodz. 2004; 6(3): 837-843 (in Polish).
 • 20. Markowska A. Przegląd teorii rozwoju raka jajnika. Leptyna jako potencjalny czynnik biorący udział w karcynogenezie. (Review oftheories of ovarian cancer development. Leptin as a potential factorparticipating in carcinogenesis). J Oncol. 2007; 57: 518-523 (in Polish).
 • 21. Franceschi S, La Vecchia C, Booth M, et al. Pooled analysis of 3 European Case-control studies of ovarian cancer. Age at menarcheand menopause. Int J Cancer. 1991; 49: 57.
 • 22. Parazzini F, Chatenoud L, Chiantera V, et al. Population attributable risk for ovarian cancer. Eur J Cancer. 2000; 36: 520-524.
 • 23. Kutarska E. Rak jajnika-drogi poprawy efektywności leczenia. (Ovarian cancer – ways towards improvement of the effectiveness of treatment).Onkologia i Radioterapia. (Ovarian cancer 2007; 1(1): 26-38 (in Polish).
 • 24. Bulsa M, Czaja-Bulsa G. Profilaktyka raka jajnika. (Ovarian cancer prevention). Family Medicine&Primary Care Review 2006; 8(2): 375-376 (in Polish).
 • 25. Baker J, Odunuga O, Rodabangh K, et al. Active and passive smoking and risk ovarian cancer. Ovarian cancer: Prevention and detection ofthe disease and its recurrence. Molecular Targers and the ImmuneSystem. Symposium Pittsburgh. 19 May 2005, Abstract.
 • 26. Nowak-Markwitz E, Spaczyński M. Rak jajnika-nowe spojrzenie na pochodzenie i histogenezę (Ovarian cancer – new approach to its origin and histogenesis). Ginecol Pol. 2012; 83: 454-457 (in Polish).
 • 27. Ness RB, Cottreau C. Possible role of ovarian epithelial inflammation in ovarian cancer. Review J Natl Cancer Inst. 1999; 91: 1459-1467.
 • 28. Bednarek W, Mazurek M, Ćwiklińska A, Barczyński B. Expression of select angiogenesis markers and modulators in pre-, peri-, andpostmenopausal women with ovarian cancer. Ginekol Pol. 2009; 80(2):88-92.
Uwagi
rekord w opracowaniu
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-448ff8c1-508e-409e-b43d-97361ae8ae2c
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.