PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | 68 | 4 |
Tytuł artykułu

Improvement in anthropometric parameters after rational dietary intervention in women with polycystic ovary syndrome as the best method to support treatment

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Background. Polycystic ovary syndrome (PCOS) is a disorder often occurring in women at reproductive age. An important factor in PCOS pathogenesis is insulin resistance, which pronounces hyperandrogenism and leads to the development of various metabolic disorders. Objectives. The aim of this study is to determine the effect of reduction diet with low glycemic index (GI) on anthropometric parameters of women with PCOS and the assessment of the effectiveness of the diet on body mass and adipose tissue reduction. Material and methods. The study was performed on 24 women with PCOS diagnosed with Rotterdam’s criteria. Anthropometric measurements and bioelectrical impedance were performed. All participants received 7-day diet and recommendations relating to the change in lifestyle. After three months of using the dietary recommendations the measurements were repeated. Results. Statistical significance was observed for body mass (↓on average by 5.93 kg±2.95), BMI (↓2.14 kg/m2±1.2), circumference of: waist (↓7.7 cm±5.9), hip (↓4.8 cm±5.4), arm (↓1.9 cm±3.7) and measurements of skin fold under the shoulder blade (↓4.8 mm±4,6), above iliac crest (↓6.76 mm±5.7) and above triceps brachii muscle (↓5.25 mm±7.4). Considering body composition measurements, statistically significant were differences in the measurements of BCMI (↑18.042±8.8), TBW expressed in percentage (↑2.729±2.75) and in litres (↑0.071±5.15), FM in percentage (↓3.291±5.6) and in kg (3.354 kg±4.9). Conclusions. Body mass reduction using a rational diet with low GI is an effective method to support of PCOS treatment. Using reduction diet for three months together with increased physical activity enables to reduce body weight by on average 5.93 kg, which increases the chances to treat infertility in women. This should be the suggested type of diet in PCOS treatment.
PL
Wprowadzenie. Zespół policystycznych jajników (PCOS) to zaburzenie coraz częściej pojawiające się wśród kobiet w wieku reprodukcyjnym. Ważnym czynnikiem w patogenezie PCOS jest insulinooporność, która nasila hiperandrogenizm oraz prowadzi do rozwoju zaburzeń metabolicznych, w tym zespołu metabolicznego. Cel. Celem badań jest ocena wpływu stosowania diety redukcyjnej o niskim indeksie glikemicznym na parametry antropometryczne kobiet z PCOS oraz ocena skuteczności diety na redukcję masy ciała i tkanki tłuszczowej. Materiał i metody. Badanie przeprowadzono wśród 24 kobiet ze stwierdzonym zespołem policystycznych jajników, według kryteriów Rotterdamskich. Wykonano pomiary antropometryczne metodą bioimpedancji elektrycznej. Każda z uczestniczek badania otrzymała siedmiodniowy jadłospis oraz zalecenia odnoszące się do zmiany stylu życia. Po trzech miesiącach stosowania zaleceń dietetycznych pomiary powtórzono. Wyniki: Statystyczną istotność wykazano w zmianie masy ciała (↓średnio o 5,93 kg ±2,95), BMI (↓2,14 kg/m2± 1,2), obwodach: talii (↓7,7cm ± 5,9), bioder (↓4,8 cm ± 5,4), ramienia (↓1,9 cm ± 3,7) oraz pomiarach fałdów skórno-tłuszczowych pod łopatką (↓4,8 mm ± 4,6), nad grzebieniem kości biodrowej (↓6,76 mm ± 5,7), nad mięśniem trójgłowym ramienia (↓5,25 mm ± 7,4). Z pomiarów składu ciała, statystycznie istotne okazały się różnice w pomiarach BCMI (↑18,042 ± 8,8), TBW w organizmie wyrażonej procentowo (↑2,729 ± 2,75) i w litrach (↑0,071 ± 5,15), odsetka FM (↓3,291 ± 5,6) oraz wyrażonej w kilogramach (3,354kg ± 4,9). Wnioski. Redukcja masy ciała przy zastosowaniu racjonalnej diety opartej na piramidzie zdrowego żywienia i niskim IG jest skuteczną metodą wspomagającą leczenie PCOS. Stosowanie przez okres trzech miesięcy diety redukcyjnej, połączonej ze zwiększoną aktywnością fizyczną, pozwala na redukcję masy ciała średnio o 5,93 kg co zwiększa szansę powodzenia w leczeniu bezpłodności kobiet. Ten typ diety powinien być sugerowany w leczeniu kobiet z PCOS.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
68
Numer
4
Opis fizyczny
p.409-417,ref.
Twórcy
autor
 • Department of Biochemistry and Human Nutrition, Faculty of Health Sciences, Pomeranian Medical University, 24 Broniewskiego str., 71-460 Szczecin, Poland
autor
 • Department of Biochemistry and Human Nutrition, Faculty of Health Sciences, Pomeranian Medical University, 24 Broniewskiego str., 71-460 Szczecin, Poland
 • Clinic of Gynecology and Urogynecology, Pomeranian Medical University in Szczecin, Broniewskiego 24, 71-460 Szczecin, Poland
Bibliografia
 • 1. Barber T.M., McCarthy M.I., Wass J.A.H., Franks S.: Obesity and polycystic ovary syndrome. Clinical Endocrinology 2006; 65:137–145
 • 2. Bednarek-Tupikowska G., Bucyk B.: The metabolic effects of polycystic ovary syndrome. Family Medicine & Primary Care Review 2008;10(3):769–774.
 • 3. Beręsewicz A., Kurzelewski M.: Patofizjologia ostrych zespołów wieńcowych. [Pathophysiology of acute coronary syndromes]. Medipress Kardiologia 2001; 8: 3-11.
 • 4. Białek A.: Sprzężone dieny kwasu linolowego jako potencjalny czynnik prewencyjny w profilaktyce nowotworów piersi. [Conjugated linoleic acid as a potential protective factor in prevention of breast cancer]. Postępy Hig Med Dosw. 2013;67:6-14.
 • 5. Busetto L., Marangon M., de Stefano F.: High-protein low-carbohydrate diets: what is the rationale?. Diabetes Metab Res Rev. 2011; 27(3): 230-232.
 • 6. Canetti L., Bachar E., Bonne O.: Deterioration of mental health in bariatric surgery after 10 years despite successful weight loss. European J Clin Nutr. 2016; 70: 17–22, doi:10.1038/ejcn.2015.112
 • 7. Cha M.C., Johnson J.A., Hsu C.Y., Boozer C.N.: Highfat hypocaloric diet modifies carbohydrate utilization of obese rats during weight loss. Am. J. Physiol Endocrinol Metab. 2001; 280: 797-803.
 • 8. Dniak-Nikolajew A.: Zespół policystycznych jajników jako przyczyna niepłodności kobiecej [Polycystic ovary syndrome as a cause of female infertility]. Położna. Nauka i Praktyka 2012; 1(17):14-17.
 • 9. Fung T.T., Dam van R.M., Hankinson S.E., Stampfer M., Willett W.C., Hu F.B.: Low-carbohydrate diets and all cause and cause-specific mortality. The cohort studies. Ann Intern Med. 2010; 153(5): 289–298.
 • 10. Guerre-Millo M.: Adipose tissue and adipokines: for better or worse. Diabetes Metab. 2004; 30: 13–19.
 • 11. Guzick D.S., Wing R., Smith D., Berga S.L., Winters S.J.: Endocrine consequences of weight loss in obese, hyperandrogenic, anovulatory women. Fertil Steril. 1994; 61: 598–604.
 • 12. Hautanen A.: Synthesis and regulation of sex hormonebinding globulin in obesity. Intern J Obes. 2000; 24 (supl. 2): 64–70.
 • 13. Kasim-Karakas S.E., Almario R.U., Gregory B.L., Wong R., Todd H., Lasley B.L.: Metabolic and Endocrine Effects of a Polyunsaturated Fatty Acid-Rich Diet in Polycystic Ovary Syndrome. J Clin Endocrinol Metab. 2004; 89(2): 615–620.
 • 14. Kiddy D.S., Hamilton-Fairley D., Bush A., Short F., Anyaoku V., Reed M.J.: Improvement in endocrine and ovarian function during dietary treatment without dietary restriction. Int J Obes. 1999; 23: 1016–1024.
 • 15. Klosiewicz-Latoszek L.: Charakterystyka i efektywność diet odchudzających. [Characteristics and effectiveness of weight loss diets]. Żyw Człow Metab. 2010; 37(3): 188–194.
 • 16. Kochan Z., Karbowska J., Babicz-Zielińska E.: Transkwasy tłuszczowe w diecie – rola w rozwoju zespołu metabolicznego. Postępy Hig Med Dośw. 2010; 64: 650-658.
 • 17. Malara M., Lutosławska G.: Physical activity, dietary habits and plasma lipoproteins in young men and women. Rocz Panstw Zakl Hig 2010; 61(4):405-412
 • 18. Marsh K.A., Steinbeck K.S., Atkinson F.S., Petocz P., Brand-Miller J.C.: Effect of a low glycemic index compared with a conventional healthy diet on polycystic ovary syndrome. Am J Clin Nutr. 2010; 92: 83–92.
 • 19. Marszalek B., Lacinski M., Babych N., Capla E., Biernacka-Lukanty J., Warenik-Szymankiewicz A., Trzeciak W.H.: Investigations on the genetic polymorphism in the region of CYP17 gene encoding 5’-UTR in patients with polycystic ovarian syndrome. Gynecol Endocrinol. 2001; 15: 123-128.
 • 20. Moran L.J., Noakes M., Clifton P.M., Tomlinson L., Norman R.J.: Dietary Composition in Restoring Reproductive and Metabolic Physiology in Overweight Women with Polycystic Ovary Syndrome. J Clin Endocrinol Metab. 2003; 88(2): 812–819.
 • 21. Morin-Papunen L.C., Vauhkonen I., Koivunen R.M., Ruokonen A., Tapanainen J.S.: Insulin sensitivity, insulin secretion, and metabolic hormonal parameters in healthy women and women with polycystic ovary syndrome. Hum. Reprod. 2000; 15: 1266–1274.
 • 22. Muoio D.M, Newgard C.B.: Mechanisms of disease: molecular and metabolic mechanisms of insulin resistance and beta-cell failure in type 2 diabetes. Nat Rev Mol Cell Biol. 2008; 9: 193-205.
 • 23. Nazarewicz R.: Konsekwencje stosowania wysokotłuszczowych diet ketogennych. [Consequences of using rich in fat ketogenic diets]. Bromat Chem Toksykol. 2007; XL. 4: 371 – 374.
 • 24. Ostrowska L., Karczewski J.: Czy dieta tłuszczowa Kwaśniewskiego może być zalecana w leczeniu otyłości? Ocena składu diety. [Should Kwaśniewski’s fat diet be recommended in obesity treatment? Assessment of diet composition]. Med. Metabol. 2002; 6:69.
 • 25. Palomba S., Falbo A., Giallauria F.: Six weeks of structured exercise training and hypocaloric diet increases the probability of ovulation after clomiphene citrate in overweight and obese patients with polycystic ovary syndrome: a randomized controlled trial. Hum Reprod. 2010; 25(11): 2783-2791.
 • 26. Poretsky L., Cataldo N.A., Rosenwaks Z., Giudice L.C.: The insulin-related ovarian regulatory system in health and disease. Endocr. Rev. 1999; 20: 535–582.
 • 27. Schaffler A., Muller-Ladner U., Scholmerich J., Büchler C.: Role of adipose tissue as an inflammatory organ in human diseases. Endocr Rev. 2006; 27: 449-67.
 • 28. Scheen A.J.: Pathophysiology of type 2 diabetes. Acta Clin Belg. 2003; 58: 335-41.
 • 29. Sekar N., Lavoie H.A., Veldhuis J.D.: Concerted regulation of steroidogenic acute regulatory gene expression by luteinizing hormone and insulin (or insulin-like growth factor I) in primary cultures of porcine granulosa-luteal cells. Endocrinology 2000; 141(11): 3983-3992.
 • 30. Stamets K., Taylor D.S., Kunselman A., Demers L.M., Pelkman Ch.L., Legro R.S.: A randomized trial of the effects of two types of short-term hypocaloric diets on weight loss in women with polycystic ovary syndrome. Fertil Steril. 2004; 81 (3): 630-7.
 • 31. Strychar I.: Diet in the management of weight loss. CMAJ 2006; 174(1): 56–63.
 • 32. Szczuko M, Pieszak N, Jamioł-Milc D, Stachowska E.: Dieta proteinowa w świetle zasad racjonalnego żywienia. Analiza składu jadłospisów. [Protein‑based diet with respect to the principles of rational nutrition]. Menus analysis. Pomeranian J Life Sci. 2016; 62(2): 40-47.
 • 33. Szczuko M., Skowronek M., Zapałowska-Chwyć M., Starczewski A.: Quantitative assessment of nutrition in patients with the polycystic ovary syndrome (PCOS). Rocz Państw Zakł Hig 2016; 67(4): 419-426.
 • 34. Thomson R.L., Buckley J.D., Noakes M., Clifton P.M., Norman R.J., Brinkworth G.D.: The effect of a hypocaloric diet with and without exercise training on body composition, cardiometabolic risk profile, and reproductive function in overweight and obese women with polycystic ovary syndrome. J Clin Endocrinol Metab. 2008; 93(9): 3373-3380.
 • 35. Wertheim K., Sobczyńska-Tomaszewska A., Bal J.: In search of etiopathogenesis of polycystic ovary syndrome (PCOS). Ginekol Pol. 2007; 78: 626-631.
 • 36. Wild R.A., Clifton S., Carmina E.: Lipid levels in polycystic ovary syndrome: systematic review and meta-analysis. Fertil Steril. 2011; 95(3): 1073-1079.
 • 37. Yancy W.S.J., Olsen M.K., Guyton J.R., Bakst R.P., Westman E.C.: A low-carbohydrate, ketogenic diet versus a low-fat diet to treat obesity and hyperlipidemia: a randomized, controlled trial. Ann Intern Med. 2004; 140:769-777.
 • 38. Yildiz B.O., Knochenhauer E.S., Azziz R.: Impact of Obesity on the Risk for Polycystic Ovary Syndrome. J Clin Endocrinol Metab. 2008; 93(1): 162–168.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-443a060d-b2a4-4c2a-9ba6-678eb4dbad65
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.