PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 1/III |
Tytuł artykułu

Zmiany konfiguracji użytków gruntowych w działkach pod rzekami

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Configuration changes of arable land in the plots into rivers
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Duże rzeki nieustannie przeistaczają swoje otoczenie, powodując konieczność aktualizacji całej dokumentacji geodezyjnej z nimi związanej. Wywoływane przez nie zmiany w pierwszej kolejności dotyczą użytków gruntowych. Wiąże się to w sposób bezpośredni z definicją gruntów pod wodami powierzchniowymi płynącymi oraz z koniecznością aktualizacji operatu ewidencji gruntów i budynków. Praca zwiera opis analiz przeprowadzonych dla sprawdzenia zachodzących w tej materii zmian na przestrzeni ponad trzech dekad. Przedmiot badań stanowią fragment koryta Wisły o długości ponad 13-stu kilometrów. Odcinek ten usytuowany jest przed Krakowem i posiada wyraźne oznaki silnego meandrowania. Omawiane zagadnienie zostało zrealizowane poprzez porównanie dokumentacji powstałej podczas założenia ewidencji gruntów i budynków pod koniec lat 70-tych XX wieku oraz zdjęć lotniczych wykonanych w celu aktualizacji i modernizacji bazy danych LPIS w 2009 roku.
EN
Large river continuously transform their surroundings, causing the need to update all the documentation geodesic related thereto changes. Caused by them concern arable land in the first place. It is directly connected with the definition of land under surface of flowing water, and the necessity of updating the of land and buildings registry. This paper contains a description of the analysis conducted to verify ongoing changes in this area for over three decades. As the object of research part of the bed of the Vistula River with a length of more than 13-hundred miles was used. This segment is located in front of Krakow and has clearly signs of strong meandering. These issue which has been achieved by comparing the documentation created during the establishment of records of land and buildings in the late 70th of the twentieth century and aerial photographs taken in order to update and modernize the LPIS database in 2009.
Wydawca
-
Rocznik
Numer
Opis fizyczny
s.97-107,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
  • Katedra Geomatyki, Akademia Górniczo-Hutnicza, al.A.Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
Bibliografia
  • Bieda A., Weryfikacja granic administracyjnych prowadzonych wzdłuż rzek w aspekcie aktualizacji katastru – rozprawa doktorska, praca niepublikowana, Kraków 2011
  • Hanus P., Ocena przydatności dokumentacji byłego katastru austriackiego dla potrzeb prac geodezyjnych – rozprawa doktorska, praca niepublikowana, Kraków 2006
  • Kowalski K., Majewska A.: Nowy użytek?, Magazyn Geoinformacyjny Geodeta, nr 1/2010 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 rokuw sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2001 r., nr 38, poz. 454)
  • Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku – prawo wodne (Dz. U. z 2001 r., nr 115, poz. 1229, z póz. zm.)
  • Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku – prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 1989 r., nr 30, poz. 163, z póz. zm.)
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-441aba5f-6346-4d87-b597-4267c18cd9d4
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.