PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | 14 | 1 |
Tytuł artykułu

Inwentaryzacja dendrologiczna oraz stan zachowania historycznej alei lipowej w Dratowie

Warianty tytułu
EN
Dendrological inventory and condition of the historic avenue of lime trees in Dratow
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W pracy podjęto temat inwentaryzacji dendrologicznej oraz stanu zachowania historycznej alei lipowej położonej w Dratowie gm. Ludwin, powiat łęczyński, województwo lubelskie. Aleja jest dawną drogą dojazdową do prawosławnej cerkwi parafialnej pod wezwaniem św. Mikołaja, wybudowanej w 1889 r. w stylu bizantyjsko-rosyjskim. W 2013 r. na terenie wokół cerkwi i w alei dojazdowej zinwentaryzowano ogółem 42 drzewa z gatunków: Tilia cordata Mill. (31 szt.), Robinia pseudoacacia L. (5), Acer platanoides L. (4) oraz po jednym egzemplarzu Fraxinus excelsior L. i Salix alba L.
EN
The subject of dendrological inventory and the state of preservation of historical lime avenue situated in Dratów, Ludwin municipality, Łęczna county, lubelskie voivodship. The avenue is the former access road to the Eastern Orthodox Church dedicated to saint Nicholas, which was built in the year 1889 in Byzantine-Ruthenian style. In 2013 in the territory around the church and access avenue 42 trees in total were marked: Tilia cordata Mill. (31 pcs), Robinia pseudoacacia L. (5), Acer platanoides L. (4) and one by one Fraxinus excelsior L. and Salix alba L.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
14
Numer
1
Opis fizyczny
s.27-33,tab.,fot.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Lublin
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Lublin
autor
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Lublin
autor
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Lublin
Bibliografia
 • Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie, Dokumenty Pergaminowe, AGAD DP 6737.
 • Archiwum Państwowe w Lublinie, Chełmski Konsystorz Greckokatolicki, sygn. 566, sygn. 778, k. 294–295, sygn. 798, k. 6v, sygn. 799, k. 250v–252 [APL ChKG 566, 778, 798, 799].
 • Archiwum Państwowe w Lublinie, Chełmski Zarząd Duchowny, sygn. 1934 [APL ChZD 1934].
 • Archiwum Państwowe w Lublinie, Księgi Grodzkie Lubelskie RMO, sygn. 512/21676, 1017 [APL KGL RMO].
 • Archiwum Państwowe w Lublinie, Rząd Gubernialny Lubelski Adm., sygn. 269, k. 27, sygn. 270, k. 164 [APL RzGL Adm. 269, 270].
 • Archiwum Państwowe w Lublinie, Rząd Gubernialny Lubelski, sygn. 127 [APL RzGL 127].
 • Dudkiewicz, M. (2014). Rys historyczny i inwentaryzacja dendrologiczna alei lipowej w Nadrybiu gm. Puchaczów. Acta Sci. Pol., Formatio Circumiectus, 13(1), 19–30.
 • Historia: Dratów – św. Mikołaja Cudotwórcy, http://lublin.cerkiew.pl/parafie.php?id_n=1&id=190&type=history (13.08.2014).
 • Kasprzak, K. (2011). Drzewa – pomniki przyrody i pamiątki kultury. Turystyka kulturowa, 4:17-38.
 • Kontowski, Ł., Nowak, T. (2006). Ochrona środowiska leśnego na łamach Sylwana w latach 1820–1939. CILP, Warszawa.
 • Księga dochodów beneficjów diecezji krakowskiej z roku 1529 (tzw. Liber retaxationum).
 • Kuraś, S. (1983). Dzieje Lubelszczyzny, tom III. Państwowe Wydawnictwo Naukowe Warszawa.
 • Kwestyonaryusz w sprawie ochrony zabytków przyrodniczych kraju (1908). Sylwan 26(4), 165–166.
 • Majdecki, L. (1980–1986). Tabela wiekowa drzew. Rkps, Oddział Architektury Krajobrazu SGGW, Warszawa.
 • Panasiuk, A. (2014). Cerkiew w Dratowie (cykl: Poznajemy naszą małą ojczyznę). Z życia Polesia, 18, 7.
 • Raport Unii Europejskiej „Europa 2000+”, http://aei.pitt.edu/41761/ (25.02.2015).
 • Szczepanowska, H. (2007). Ekologiczne, społeczne i ekonomiczne korzyści z drzew na terenach zurbanizowanych. Człowiek i Środowisko, 31, 5–26.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-43fff033-7d45-4491-8fb6-ae1cd8726616
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.