PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 15 | 6 |
Tytuł artykułu

Effect of a mycorrhizal inoculum on the yielding and chemical composition of fruit four cultivars of tomato

Warianty tytułu
PL
Wpływ szczepionki mikoryzowej na plonowanie i skład chemiczny owoców czterech odmian pomidora
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The objective of the study was to determine the yield and chemical composition of the fruits of four tomato cultivars‘Growdena F1 ’, ‘Torero F1 ’, ‘Listell F1 ’ and ‘Mamirio F1 ’ grown in coir fibre inoculated with mycorrhizal fungi of the genus Glomus. The mycorrhizal inoculum was applied directly to the coir fibre, at 20 g per m2 . The content of dry matter, total sugars, reducing sugars, L-ascorbic acid and organic acids (expressed as malic acid) in tomato fruit was determined. The total and marketable yields of tomato fruits were influenced by the cultivar the highest yields were abtained from plants of ‘Torrero F1 ’ cv. and lowest yields produceal plants of‘Mamirio F1 ’ cv. Tomato plants that received the mycorrhizal inoculum, except cv. ‘Torero F1 ’, produced higher yields than control plants. The fruit of cv. ‘Mamirio F1 ’ had the highest content of dry matter, total sugars, reducing sugars and L-ascorbic acid, nitrates and the lewest weight of fruit.
PL
Celem badań było określenie plonowania i składu chemicznego owoców czterech odmian pomidora: ‘Growdena F1 ’, ‘Torero F1 ’, ‘Listell F1 ’ i ‘Mamirio F1 ’ uprawianego we włóknie kokosowym z zastosowaniem grzybów mikoryzowych z rodzaju Glomus. Inokulum mikoryzowe zastosowano bezpośrednio do podłoża kokosowego w dawce 20 g/m2 . W owocach pomidora określono zawartość suchej masy, cukrów ogółem, cukrów redukujących, kwasu L-askorbinowego i kwasów organicznych (wyrażone w przeliczeniu na kwas jabłkowy). Rośliny poszczególnych odmian różniły się wysokością plonów. Największy plon ogółem i handlowy otrzymano z roślin odmiany ‘Torero F1 ’, a najmniejszy z ‘Mamirio F1 ’. Pomidory z zastosowaną szczepionką mikoryzową, z wyjątkiem odmiany Torero F1 ’, plonowały lepiej niż rośliny kontrolne. Owoce odmiany Mamirio F1 ’ miały największą zawartość suchej masy, cukrów ogółem, cukrów redukujących, kwasu L-askorbinowego, azotanów (V) i najmniejszą masę owoców.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
15
Numer
6
Opis fizyczny
p.61-68,ref.
Twórcy
 • Department of Horticulture, University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Prawochenskiego 21, 10-957 Olsztyn, Poland
 • University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Olsztyn, Poland
 • University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Olsztyn, Poland
Bibliografia
 • Borowski, E., Nurzyński, J. (2012). Effect of different growing substrates on the photosynthesis parameters and fruit yield of greenhouse-grown tomato. Acta Sci. Pol. Hortorum Cultus, 11(6), 95–105.
 • Chohura, P., Komosa, A. (1999). Wpływ podłoży inertnych na plonowanie pomidora szklarniowego. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., 466, 471–477.
 • Chudzik, A. (2014). Koszty i dochodowość produkcji pomidorów pod osłonami w zależności od technologii produkcji. Annales UMCS, 24(4), 43–50.
 • Commission Regulation (EU) No 1258/2011 of 2 December 2011 amending Regulation (EC) No 1881/2006 as regards maximum levels for nitrates in foodstuffs.
 • Dzida, K., Jarosz, Z. (2005). Effect of different levels of nitrogen fertilization and additional foliage feeding on the yield and some elements in leaves and fruits of tomato. Annales UMCS, Sect. EEE, 55(2), 51–58.
 • Dz.U. 2005 nr 2 poz. 9. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie maksymalnych poziomów zanieczyszczeń chemicznych i biologicznych, które mogą znajdować się w żywności, składnikach żywności, dozwolonych substancjach dodatkowych pomagających przetwarzaniu albo na powierzchni żywności.
 • Halmann, E., Kobryń, J. (2002). Wpływ rodzaju podłoża na plonowanie pomidora drobnoowocowego (Lycopersicon esculentum var. cerasiforme) w uprawie szklarniowej. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., 485, 117–124.
 • Jarosz, Z., Dzida, K. (2011). Effect of substratum and nutrient solution upon yielding and chemical composition of leaves and fruits of glasshouse tomato grown in prolonged cycle. Acta Sci. Pol. Hortorum Cultus, 10(3), 247–258.
 • Jarosz, Z., Dzida, K., Nurzyńska-Wierdak, R. (2012). Possibility of reusing expanded clay in greenhouse tomato cultivation. Part II. Changes in the composition of nutrients in the root environment and leaves. Acta Sci. Pol. Hortorum Cultus, 11(6), 119–130.
 • Kobryń, J., Kowalczyk, K., Abukhovich, A. (2007). Wysokość i jakość plonu owoców pomidora drobnoowocowego w uprawie na włóknie kokosowym i wełnie mineralnej. Roczn. AR Poznań, 383,523–528.
 • Krauze, A., Domska, D. (1991). Ćwiczenia specjalistyczne z chemii rolnej. Wyd. ART, Olsztyn. Kubiak, J. (2007). Przyszłościowa technologia mikoryzacji masowej produkcji ogrodniczej. Inż. Roln., 9(97), 73–78.
 • Kulka, K., Rejowski, A. (1998). Biochemia. Wyd. ART, Olsztyn. Kunachowicz, H., Nadolna, I., Przygoda, B., Iwanow, K. (2006). Tabele wartości odżywczej produktów spożywczych. Prace Instytutu Żywności i Żywienia, Warszawa.
 • Majkowska-Gadomska, J., Wierzbicka, B. (2013). The effect of the biostimulator Asahi SL on the mineral content of eggplants (Solanum melongenum L.) grown in an unheated plastic tunnel. J. Element., 18(2), 269–276.
 • Martyniak-Przybyszewska, B. (2000). Ocena plonowania i jakości pomidora w uprawie pod osłonami. Zesz. Nauk. AR Kraków, 364(71), 135–138.
 • Nowak, J., Nowak, J. (2013). CO2 enrichment and micorrhizal effect on cutting growth and some physiological traits of cuttings during rooting. Acta Sci. Pol. Hortorum Cultus, 12(6), 67–75.
 • Nurzyński, J. (2002). Plonowanie i skład chemiczny pomidora uprawianego w podłożu z wełny mineralnej oraz słomy. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., 485, 257–262.
 • Nurzyński, J., Kalbarczyk, M., Nowak, L. (2004). Zmiany zawartości N, P, K, Ca, Mg podłożach i w liściach pomidora w okresie wegetacji. Rocz. AR w Poznaniu, 361,167–172.
 • PN-90/A-75101/07.Oznaczanie zawartości cukrów i ekstraktu bezcukrowego.
 • PN-90A-75101/11.Oznaczanie zawartości witaminy C. Piróg, J. (1999). Wpływ podłoży organicznych i mineralnych na wysokość plonu i jakość owoców pomidora szklarniowego. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., 466, 741–491.
 • Sumorok, B., Sas-Paszt, L., Głuszek S., Derkowska, E., Żurawicz, E. (2011). The effect of mycorrhization and mulching of apple trees ‘Gold Millennium’ and blackcurrant bushes ‘Tiben’ on the occurrence of arbuscular mycorrhizal fungi. J. Fruit Ornam. Plant Res., 19(1), 35–49.
 • Winiarska, S., Kołota, E. (2007). Porównanie plonowania wartości odżywczej wybranych odmian pomidora w uprawie przy palikach w tunelu foliowym.Rocz. Akad. Rol. Pozn. 383(41), 655–659.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-43644240-abfc-4584-ac9e-0a5f80f75d2e
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.