PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 100 |
Tytuł artykułu

Występowanie gatunków z rodzaju Solidago sp. na odłogach zlokalizowanych w okolicach miasta Wrocławia

Warianty tytułu
EN
The occurrence of species from genus Solidago sp. on fallows near Wrocław
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Badania nad udziałem gatunków z rodzaju Solidago spp. w zbiorowiskach roślinnych zasiedlają¬cych użytki porolne na terenie powiatu wrocławskiego prowadzono w latach 2004-2010. Materiał wyjściowy stanowiło 147 zdjęć fitosocjologicznych wykonanych w 21 stanowiskach różniących się czasem, jaki upłynął od zaniechania uprawy. Wyróżniono tereny odłogowane do 5 lat, od 5-10 i powyżej 10 lat. W badanych zbiorowiskach oznaczono łącznie 97 gatunków należących do 25 rodzin. Nie¬zależnie od wieku odłogu najliczniej występowały gatunki należące do rodziny Asteraceae (24 gatunki). Wśród wszystkich gatunków oznaczono 3 należące do rodzaju Solidago sp. Były to Solidago canadensis, S. gigantea i S. virgaurea, z których największy udział w pokryciu miała Solidago gigantea. Stwierdzono, że wraz z czasem trwania odłogowania procentowy udział wszystkich tych gatunków w pokryciu powierzchni odłogów zmniejszał się. Dla Solidago gigantea na odłogach najmłodszych określono 14,5% udział w pokryciu, na odłogach 5-10-letnich 13,3%, a na najstar¬szych 2,9%. Dla Solidago canadensis i Solidago virgaurea wartości te wynosiły odpowiednio: 6,9, 0,8 i 3,0% oraz 4,2, 0 i 0,6%.
EN
The studies on percentage of species from genus Solidago sp. in plant communities on abandoned lands in Wrocław surroundings were conducted in 2004-2010. The basis of research was 147 phi- tosociological pictures taken in 21 measuring points differed in time which past since the abandon¬ment. There were three types of fallow lands: until 5 years, between 5-10 years and over 10 years. In studied communities 98 species were noticed, they belonged to 25 families. Regardless of fallow age the most frequent group made species from Asteraceae family (24 species). From among all the species three of them belonged to genus Solidago spp. They were Solidago canadensis, S. gigantea and S. virgaurea. Solidago gigantea constituted the highest percentage of covering. It was noticed that along with time of fallow age percentage share of all those species in cover of fallows area decreased. On the youngest fallows percentage of Solidago gigantea was 14,5%, on 5-10 year-old fallows 13.3% and on the oldest ones 2.9%. For Solidago canadensis and Solidago virgaurea these percentages were respectively 6,9, 0,8 3,0% and 4,2, 0 i 0,6%.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
100
Opis fizyczny
s.149-157,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Katedra Kształtowania Agroekosystemów i Terenów Zieleni, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wrocław
Bibliografia
 • Dajdok Z., Śliwiński M., 2007. Rośliny inwazyjne Dolnego Śląska. Polski Klub Ekologiczny - Okręg Dolnośląski. Wrocław.
 • Faliński J.B., 2004. Inwazje w świecie roślin. Phytocoenosis vol. 11 (N.S.), Seminarium Geobota- nicum 10.
 • Guzikowa M., Maycock P.F., 1986. The invasion and expansion of Tyree North American species of golden rod (Solidago canadensis L. sensu lato, S. gigantean Ait. and S. graminifolia (L.) Salisb.) in Poland. Acta Soc. Bot. Pol., 55(3): 365-384.
 • Jasiewicz A., 1965. Rośliny naczyniowe Bieszczadów Zachodnich. Monogr. Bot., 20, 1-340.
 • Mirek Z., Piękoś-Mirkowa H., Zając A., Zając M., 2002. Flowering plants and pteridophytes of Poland a checklist. Krytyczna lista roślin naczyniowych Polski. Institute of Botany, Polish Academy Sci. Kraków: 1-442.
 • Rola J., Rola H., 2010. Solidago ssp. biowskaźnikiem występowania odłogów na gruntach rolnych. Fragm. Agron., 27: 122-131.
 • Śliwiński M., 2008. Wybrane antropofity brzegów Bystrzycy na odcinku Krasków-Jarnołtów. Acta Bot. Siles., 3: 121-136.
 • Weber E., 1998. The dynamice of lant invasions: a easy study of tree exotic goldenrod species (Solidago L.) in Europe. J. Biogeogr., 25: 147-154.
 • Zając E.U., Zając A., 1975. Lista archeofitów występujących w Polsce. The list of archeophytes occurring In Poland. Zesz. Nauk. Uniw. Jagiell., Prace Bot., 3: 7-16.
 • Zając M., Zając A., 1992. A tentative list of segetal and ruderal apophytes in Poland. Prowizoryczna lista apofitów segetalnych i ruderalnych w Polsce. Zesz. Nauk. Uniw. Jagiell. 1059, Prace Bot., 24: 7-21.
 • Zając A., Zając M., Tokarka-Guzik B., 1998. Kenophytes In flora of Poland: list, status and origin. Phytocoenosis vol. 10. Supplementum Cartographiae Geobotanicae 9. Warszawa-Białowieża: 107-115.
 • Zarzycki K., Trzcińska-Tacik H., Różański W., Szeląg Z., Wołek J., Korzeniak U., 2002. Ecological indicator values of vascular plants of Poland. Ekologiczne liczby wskaźnikowe roślin naczyniowych Polski. Institute of Botany, Pol. Academy Sci. Kraków: 1-183.
Uwagi
PL
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-43224098-cd2a-4f92-adee-934a33f32e2f
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.