PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 3/I |
Tytuł artykułu

Problematyka zachowania tradycyjnej zabudowy wiejskiej, świadectwa tożsamości regionalnej na przykładzie Małopolski. Wybrane zagadnienia i problemy

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Issues of preservation of traditional rural housing, evidences of regional identity, based on the example of Malopolska. Chosen issues and problems
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Tradycyjna polska architektura drewniana zanika. Przyczyny tego zjawiska są różne, największe jednak zagrożenie spowodowane było (zanik tradycyjnej zabudowy ludowej trwa od dziesięcioleci) i jest, czynnikami o ekonomicznospołecznym charakterze. Praca podejmuje problematykę zasad wyodrębniania regionów architektonicznych, charakterystycznych dla obszaru Małopolski. Autor podjął próbę syntetycznego wyodrębnienia cech związanych z tutejszą architekturą drewnianą. Ukazano wybrane przykłady obiektów z analizowanego obszaru, istniejące czy to w formie chronionych obiektów w muzeach na wolnym powietrzu, czy jako przykład nowego osiedla, powstałego w oparciu o tradycyjne wzory. Zarówno jedna, jak i druga forma ochrony jest bardzo cenna z punktu widzenia możliwości przekazania następnym pokoleniom tradycji budowlanych omawianego obszaru. Wnioski sformułowane na końcu dotyczą zarówno legislacji, której zasady muszą być stale doprecyzowywane, by straty pozostałych jeszcze In situ obiektów były jak najmniejsze, jak też innych, równie ważnych problemów, z których wymienić należy: propagowanie, badanie, inwentaryzowanie tradycyjnej, ludowej architektury drewnianej Małopolski.
EN
The traditional Polish wooden architecture is disappearing. The causes of this phenomenon are different. However, the biggest threat has been (the disappearance of traditional folk housing has been lasting for decades) and is caused by the factors of the economic and social nature. This thesis deals with issues of the rules of isolating architectural regions characteristic for Malopolska areas. The author made an attempt of a synthetic separation of the features connected with the local wooden architecture. Chosen examples of buildings from the analyzed area were shown, existing in forms of outdoor museums or as an example of a new housing estate which was built based on the traditional design. Both, the first and the second form of protection is very valuable from the point of view of the possibility of passing the constructional tradition of the discussed area to further generations. The conclusions at the end concern both the legislation, which rules have to be elaborated constantly so that the losses of the remaining In situ buildings were as small as possible, and other, just as important problems, from which we should mention: propagation, examination, and cataloguing of folk wooden architecture of Malopolska.
Wydawca
-
Rocznik
Numer
3/I
Opis fizyczny
s.125-133,rys.,bibliogr.
Twórcy
autor
  • Katedra Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, ul.Balicka 253c, 30-198 Kraków
Bibliografia
  • Bach A, Uruszczak M. 2005, Zachowanie drewnianych domów wiejskich metodą in situ na obszarze Jury Krakowsko-Częstochowskiej, [w:] Architektura Krajobrazu nr 3-4, str.45-49,Wrocław.
  • Bogdanowski J. 2000, Polskie ogrody ozdobne, Arkady, Warszawa
  • Chrzanowski T., Kornecki M. 1982, Sztuka ziemi krakowskiej, Wydawnictwo Literackie, Kraków.
  • Ciołek G. 1984, Regionalizm w budownictwie wiejskim w Polsce, (przedruk pracy archiwalnej), t.I, Politechnika Krakowska, Kraków
  • Fryś-Pietraszkowa E., Kunczyńska-Iracka A., Pokropek M.,1988, Sztuka ludowa w Polsce, Arkady, Warszawa.
  • Łuczyńska-Bruzda M., Myczkowski Z., Sadowska E., Środulska-Wielgus J.1988, Katalog form budownictwa w obszarze zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych. Teka Komisji Urbanistyki i Architektury, t.XXII. Polska Akademia Nauk, Kraków.
  • Myczkowski Z. 1990, Współczesne przeobrażenie krajobrazu [w:] Jurajskie Parki Krajobrazowe województwa krakowskiego. Praca zbiorowa pod redakcją Józefa Partyki, Wydawnictwo Karpaty, Kraków.
  • Pokropek M. 1976, Budownictwo ludowe w Polsce, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa. Tłoczek M. 1958, Chałupy polskie, Arkady, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-4161ce31-c4ba-4775-a4cf-74c18d4c9f47
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.