PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2011 | 18 | 1[192] |
Tytuł artykułu

Wpływ wody uzdatnianej magnetycznie na kiełkowanie nasion grochu i łubinu

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Influence of magnetically treated water on germination of pea and lupine seeds
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Przeprowadzono badania oddziaływania wody uzdatnianej magnetycznie na kiełkowanie i końcowe masy siewek oraz zawartość suchej masy w siewkach grochu odm. “Brutus” i łubinu odm. „Baron”. Uzdatnianie magnetyczne wody przeprowadzono na stanowisku pomiarowym, gdzie woda przepływała przez teflonową rurkę umieszczoną pomiędzy nabiegunnikami elektromagnesu prądu stałego. Wodę przepuszczano pomiędzy nabiegunnikami elektromagnesu 1, 3 i 10 razy dla indukcji stałego pola magnetycznego B = 75 mT, 150 mT, 300 mT, 600 mT i 900 mT. Badania przeprowadzono na płytkach Petriego w komorze klimatycznej, bez dostępu światła w całkowitej ciemności, w temperaturze 20°C. Woda uzdatniana magnetycznie nie posiadała istotnego wpływu na zdolność kiełkowania nasion grochu. Nasiona łubinu najwyższą zdolność kiełkowania osiągnęły dla 3 krotnego przepływu dla indukcji 75 mT oraz dla 10 krotnego i indukcji 300 mT. Najwyższe masy końcowe dla siewek grochu i zawartości suchej masy uzyskano dla indukcji 75 mT i 300 mT dla wszystkich krotności przepływu. Pozytywny wpływ pojawił się również dla niektórych krotności przepływu dla indukcji 150 mT i 900 mT. W przypadku łubinu najwyższe końcowe masy siewek uzyskano dla indukcji 75 mT i 900 mT, dla 3 i 10 krotnego przypływu. Najniższe dla 300 mT, dla wszystkich krotności przepływu. Największą zawartość suchej masy w siewkach łubinu zaobserwowano również dla wody 3 i 10 krotnie uzdatnianej magnetycznie dla indukcji 75 mT i 900 mT.
EN
Studies have been conducted on the impact of magnetically treated water on the germination of seeds and the final mass of seedlings, as well as on the content of dry matter in seed-lings of lupine var. “Baron” and pea var. “Brutus” seeds. The magnetic water treatment was con-ducted by means of a measuring system where the water flowed through a teflon tube placed between direct current electromagnet pole pieces. Water was passed between the electromagnet pole pieces 1, 3 and 10 times, for induction of direct current electromagnet field pieces B = 75 mT, 150 mT, 300 mT, 600 mT and 900 mT. The investigations were conducted on Petri plates in controlled climate chamber without access of light, in total darkness, at temperature of 20°C. Magnetically treated water had no significant influence on the germination capacity of pea seeds. The highest germination capacity of lupine seeds was noted for 3 times flow at induction of 75 mT as well as for 10 times flow and induction of 300 mT. The highest final mass of pea seedlings and content of dry matter were obtained for induction of 75 mT and 300 mT, for all multiplication factors of flow. The positive influence appeared for some multiplication factors of flow for induction 150 mT and 900 mT also. In the case of lupine seedlings the highest final mass was found for induction of 75 mT and 900 mT, for 3 and 10-fold flows; the lowest for 300 mT, for all multiplication factors of flow. The highest content of dry matter of lupine seedlings was observed for water magnetically treated 3 and 10 times, for induction values of 75 mT and 900 mT.
Wydawca
-
Czasopismo
Rocznik
Tom
18
Numer
Opis fizyczny
s.101-110,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
 • Katedra Fizyki, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul.Akademicka 13, 20-950 Lublin
Bibliografia
 • Amiri M. C., Dadkhah A. A., 2006. On reduction in the surface tension of water due to magnetic treatment. Colloids and Surfaces A: Physicochem. Eng. Aspects, 278, 252-255.
 • Assouline S., Cohen S., Meerbach D., Harodi T., Rosner M., 2002. Microdrip irrigation of field crop. Effect on yield, water uptake and drainage of sweet corn. Soil Sci. Soc. Am. J., 66, 228-235.
 • Biryukov A.S., Gavrikov V.F, Nikiforova L.O., Shcheglov V.A., 2005. New physical methods of disinfection of water. Journal of Russian Laser Research, Vol. 26, No. 1, 13-25.
 • Carbonell M.W., Martinez E., Diaz J.E., Florez M., 2004. Influence of magnetically treated water on germination of signalgrass seeds. Seeds Sci.& Technol., 32, 617-619.
 • Fathi A., Mohamed T., Claude G., Maurin G., Mohamed B. A., 2006. Effect of a magnetic water treatment on homogeneous and heterogeneous precipitation of calcium carbonate. Water Research, 40, 1941-1950.
 • Gabrielli C., Jaouhari R., Maurin G., Keddam M., 2001. Magnetic water treatment for scale prevention. Water Research, 35, No. 13, 3249-3259.
 • Galland P., Pazur A., 2005. Magnetoreception in plants. J. Plant. Res. 118, 371-389.
 • Goldsworthy A., Whitney H., Morris E. 1999. Biological effects of physically conditioned water. Wat. Res., Vol. 33, No. 7, 1618-1626.
 • Hilal M.H., Helal M.M., 2003. Application of magnetic technologies in desert agriculture. Seed germination and seedling emergence of some crops in a saline calcareous soil. II Miedzynarodowa Konferencja Naukowa „Oddziaływanie pól elektromagnetycznych na środowisko rolnicze”, Agrolaser 2003, Referaty i doniesienia, Lublin 2003, 112.
 • Kney A. D., Parsons S. A., 2006. A spectrophotometer-based study of magnetic water treatment: Assessment of ionic vs. surface mechanisms. Water Research, 40, 517 - 524.
 • Kornarzyński K., Pietruszewski S., Podleśny J., 2006. Próba oszacowania wpływu namagnesowanej wody na kiełkowanie nasion roślin uprawnych. W: Oddziaływanie pól elektromagnetycznych na środowisko rolnicze. AR Lublin, 131-133.
 • Maheshwari B. L., Rewal H. S., 2009. Magnetic treatment of irrigation water: Its effects on vegetable drop yield and water productivity. Agricultural Water Management, 96, 1229-236.
 • Morejon L.P., Castro Palacio J.C., Velazquez Abad L., Govea A.P., 2007. Simulation of Pinus Tropicalis M. seeds by magnetically treated water. Int. Agrophysics, 21, 173-177.
 • Newman J. R., Watson R. C., 1999. Preliminary observations on the control of algal growth by magnetic treatment of water. Hydrobiologia, 415, 319 - 322.
 • Piacentini M. P., Fraternale D., Piatti E., Ricci D., Vetrano F., Dacha M., Accorsi A., 2001. Senescence delay and change of antioxidant enzyme levels in Cucumis sativus L. etiolated seedlings by ELF magnetic fields. Plant Science, 161, 45-53.
 • Pietruszewski S., Kornarzyński K., Łopucki M., 2007. Woda magnetyczna, jej niektóre właściwości fizyczne i zastosowanie. Przegląd Telekomunikacyjny, LXXX, 8-9, 675-682.
 • Podleśny J., Gendarz M., 2008. Wpływ wody uzdatnianej magnetycznie na wzrost, rozwój i plonowanie dwóch genotypów grochu siewnego. Acta Agrophysica, 12(3), 767-776.
 • Presman A.S., 1971. Pola elektromagnetyczne a żywa przyroda. Warszawa PWN.
 • Rochalska M., 2002. Pole magnetyczne jako środek poprawy wigoru nasion. Acta Agrophysica, 62, 103-111.
 • Rokhinson E., Gak E., Klygina L., 1994. Agricultural magnetic treatment of seeds and water. Int. Agrophysics, 8, 305-310.
 • Strasak L., Vetterl V., Smarda J., 2002. Effects of low-frequency magnetic fields on bacteria Escherichia coli. Bioelectrochemistry, 55, 161-164.
Uwagi
PL
Rekord w opracowaniu
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-4060d240-046b-4a3f-b8f1-742e10dd3bbe
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.