PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2014 | 49 | 1 |
Tytuł artykułu

Microfungi of the Tatra Mts. 6. Fungus-like organisms: Albuginales, Peronosporales and Pythiales

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL
Grzyby mikroskopijne Tatr. 6. Organizmy grzybopodobne: Albuginales, Peronosporales i Pythiales
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
A list and the distribution of Oomycota species in the Tatra Mts (Western Carpathian Mts) are presented. Revised herbarium vouchers and literature data were used for analysis. Thirty two species of oomycetes on fifty seven plant species were noted in the area, including two species of the order Albuginales (genera: Albugo and Pustula, on nine plant species), 29 species of the order Peronosporales (genera: Bremia, Hyaloperonospora, Peronospora and Plasmopara, on 49 plant species), and one species of the order Pythiales (genus: Myzocytium, on one species of algae). Twenty nine species were collected on the Polish side of the Tatra Mts and ten species were collected on the Slovak side. The oomycetes were collected at 185 localities.
PL
Masyw Tatr, jeden z najciekawszych pod względem przyrodniczym regionów Europy Środkowej, został dość dobrze poznany pod wieloma względami, np. geologicznym, hydrologicznym, geobotanicznym, florystycznym. W dalszym ciągu jednak nie jest wystarczająco poznany pod względem mykologicznym, zwłaszcza w zakresie grzybów mikroskopijnych oraz organizmów grzybopodobnych. Trwające od kilku lat prace mające na celu podsumowanie dotychczasowego stanu zbadania tej grupy przyczyniły się do opublikowania kilku prac syntetyczno-analitycznych poświęconych kolejnym jednostkom taksonomicznym – rzędom, rodzajom czy gatunkom. W obecnej pracy przygotowano wykaz organizmów grzybopodobnych należących do trzech rzędów w obrębie typu Oomycota – Albuginales, Peronosporales oraz Pythiales, podawanych dotychczas w granicach parków narodowych obu części Tatr – polskiej i słowackiej. Zamieszczono w nim gatunki znane przede wszystkim z literatury, uzupełniając część informacji o dane szczegółowe pochodzące z kolekcji zielnikowych. Pierwsze dane o organizmach grzybopodobnych Tatr pojawiły się pod koniec XIX wieku w pracach Krupy (1886, 1888). Do chwili obecnej, a więc przez okres ponad 120 lat, publikacje dotyczące Oomycota były jednak nieliczne, a informacje na temat ich występowania bardzo ogólne. Na całym obszarze Tatr stwierdzono dotychczas zaledwie 32 gatunki na 57 gatunkach roślin, w tym dwa gatunki z rzędu Albuginales (rodzaje: Albugo i Pustula, na 9 gatunkach roślin), 29 gatunków z rzędu Peronosporales (rodzaje: Bremia, Hyaloperonospora, Peronospora oraz Plasmopara, na 49 gatunkach roślin), a także jeden gatunek z rzędu Pythiales (rodzaj: Myzocytium, na jednym gatunku glonu). Po polskiej stronie Tatr zebrano 29 gatunków, przy czym aż 26 w Tatrach Zachodnich. Po słowackiej stronie Tatr zanotowano zaledwie 10 gatunków, z czego najwięcej – 9 w Tatrach Wysokich (Vysoké Tatry). Wszystkie zebrano na 185 stanowiskach, przy czym 135 przypada na Tatry polskie (73 %), w tym aż 126 na polskie Tatry Zachodnie. Z kolei po stronie słowackiej Tatr najwięcej danych pochodzi z Tatr Wysokich (21 stanowisk). Stan znajomości Oomycota w Tatrach jest więc bardzo słaby, a informacje o ich rozmieszczeniu rozproszone, wręcz przypadkowe. W przyszłości niezbędne są badania znacznie bardziej intensywne, przede wszystkim systematyczne, a obecny syntetyczny wykaz może być punktem wyjścia do ich rozpoczęcia.
Wydawca
-
Czasopismo
Rocznik
Tom
49
Numer
1
Opis fizyczny
p.3-21,ref.
Twórcy
autor
 • Department of Botany and Mycology, Institute of Biology and Biochemistry, Maria Curie-Sklodowska University, Akademicka 19, 20-033 Lublin, Poland
autor
 • Department of Botany and Mycology, Institute of Biology and Biochemistry, Maria Curie-Sklodowska University, Akademicka 19, 20-033 Lublin, Poland
 • Institute of Botany, Slovak Academy of Sciences, Dubravska cesta 9, 845 23 Bratislava 4, Slovakia
 • Department of Botany and Mycology, Institute of Biology and Biochemistry, Maria Curie-Sklodowska University, Akademicka 19, 20-033 Lublin, Poland
 • Department of Botany and Mycology, Institute of Biology and Biochemistry, Maria Curie-Sklodowska University, Akademicka 19, 20-033 Lublin, Poland
Bibliografia
 • Adamska I. 2001. Microscopic fungus-like organisms and fungi of the Słowiński National Park (NW Poland). II. Acta Mycol. 36 (1): 31-65.
 • Bacigálová K. 1999. Microscopic phytopathogenic fungi in High Tatra Mts. I. Štúdie o Tatranskom Národnom Parku 4 (37): 4170 (in Slovak with English summary).
 • Bacigálová K., Mułenko W., Wołczańska A. 2005. Parasitic microfungi of the Tatra Mts. 1. Taphrinales. Pol. Bot. J. 50 (2): 185-207.
 • Choi Y.J., Thines M., Piątek M., Shin H.D. 2012. Morphological evidence supports the existence of multiple species in Pustula (Albuginaceae, Oomycota). Nova Hedwigia 94: 181-192. http://dx.doi.org/10.1127/0029-5035/2012/0094-0181
 • Constantinescu M. 1991. An annotated list of Peronospora names. Thunbergia 15:1-110.
 • Danilkiewicz M. 1987. Parasitic fungi of river Bug valley. Acta Mycol. 23 (2): 37-80 (in Polish with English abstract and summary).
 • Hazslinszky F. 1864. Beiträge zur Kenntnis der Karpathenflora IX. Brandpilze. Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien 14: 169-190.
 • Holmgren P. K., Holmgren N. H., Barnett L. C. 1990. Index Herbariorum. Part I: The herbaria of the world. Ed. 8. Regnum Veg. 120: 1-693.
 • Index Fungorum, retrieved 2013-04-17 from http://www.indexfungorum.org/.
 • Kadłubowska J. 1999. Rare species of fungi parasiting on algae. II. Parasites of Desmidiaceae. Acta Mycol. 34 (1): 51-54.
 • Kirk P.M., Cannon P.F., Minter D.W., Stalpers J.A. 2008. Ainsworth, Bisby’s Dictionary of the Fungi. 10th Edition. CABI International.
 • Kochman J., Majewski T. 1970. Glonowce (Phycomycetes), wroślikowe (Peronosporales). (In:) J. Kochman, A. Skirgiełło (eds). Flora polska, Grzyby (Mycota) 4. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 • Krupa J. 1886. Zapiski mykologiczne przeważnie z okolic Lwowa i z Tatr. Kosmos 11: 370-399.
 • Krupa J. 1888. Zapiski mykologiczne z okolic Lwowa i z Podtatrza. Spraw. Kom. Fizjogr. 22: 12-47.
 • Kućmierz J. 1968. A contribution to the knowledge of parasitic fungi of the Tatra Mts. Fragm. Florist. Geobot. 14 (2): 243-250 (in Polish with English summary).
 • Kućmierz J. 1973. The parasitic fungi in the Ojców National Park. Ochrona Przyrody 38: 155-211 (in Polish with English summary).
 • Kućmierz J. 1977. Investigation on the parasitic fungi from the Pieniny Mts. Zesz. Nauk. AR w Krakowie, Rozprawy 52: 1-142 (in Polish with English and Russian summary).
 • Ławrynowicz M., Bujakiewicz A., Mułenko W. 2004. Mycocoenological studies in Poland. 1952-2002. Monogr. Bot. 93: 1-102.
 • Majewski T. 1967. Contribution to the mycoflora of parasiting fungi in the Kampinos Forests. Acta Mycol. 3: 115-151 (in Polish with English summary).
 • Majewski T. 1971. Parasitic fungi of the Białowieża National Park against the background of the mycoflora of Poland (Peronosporales, Erysiphales, Uredinales, Ustilaginales). Acta Mycol. 7: 299-388 (in Polish with English summary).
 • Marhold K., Hindák F. (eds). 1998. Zoznam nižších a vyšších rastlín Slovenska, pp. 687. Veda, Bratislava, 687 pp.
 • Mirek Z., Głowaciński Z., Klimek K., Piękoś-Mirkowa H. (eds) 1996. Nature of the Tatra National Park. Tatry i Podtatrze 3: 787 pp. Wyd. Tatrzański Park Narodowy, Kraków-Zakopane (in Polish with English summaries).
 • Mirek Z., Piękoś-Mirkowa H., Zając A., Zając M. 2002. Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków.
 • Moesz G. 1930. Pilze aus dem Norden Ungarns. Folia Cryptog. 1 (7): 795-816.
 • Müller J. 1980. Contribution towards the knowlwdge of rusts, smuts and downy mildew in High Tatras. Biologia (Bratislava) 35 (7): 497-504 (in Czech with Russian summary and English abstract).
 • Mułenko W. 1988a. The microscopic pathogenic fungi of the Łęczna-Włodawa Lake District. I. The occurrence of pathogenic fungi in plant communities and theirs phenology. Acta Mycol. 24 (1): 3-49 (in Polish with English summary).
 • Mułenko W. 1988b. The microscopic pathogenic fungi of the Łęczna-Włodawa Lake District. II. Acta Mycol. 24 (2): 125-171 (in Polish with English summary).
 • Mułenko W., Bacigálová K. 2005. Parasitic microfungi of the Tatra Mts. 2. Pseudocercosporella tatrensis sp. nov. on Aconitum firmum subsp. firmum from Poland. Pol. Bot. J. 50 (2): 209-212.
 • Mułenko W., Bacigálová K., Kozłowska M. 2005. Parasitic microfungi of the Tatra Mts. 4. Melampsoridium hiratsukanum (Urediniomycetes). Pol. Bot. Stud. 22: 399-405.
 • Mułenko W., Bacigálová K., Wołczańska A., Świderska U., Mamczarz M. 2008. Parasitic microfungi of the Tatra Mts. 5. Plasmopara representatives on the species of Geranium. Biologia (Bratislava) 63(3): 302-306.
 • Mułenko W., Kozłowska M., Sałata B. 2004. Microfungi of the Tatra National Park. A checklist. Biodiversity of the Tatra National Park. Vol. 1: pp. 68. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków.
 • Mułenko W., Sałata B., Wołczańska A. 1995. Mycological notes from the Tatra National Park. II. Acta Mycol. 30 (1): 65-79.
 • Mułenko W., Wołczańska A., Bacigálová K. 2006. Taphrinales (Ascomycota) in the Tatra Mountains. Analysis of occurrence. (In:) Z. Mirek, B. Godzik (eds). Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a Człowiek. 2005. Tatrzański Park Narodowy na tle innych górskich terenów chronionych. Vol. II. Nauki Biologiczne. Kraków-Zakopane 2006: 29-33. Wyd. Tatrzańskiego Parku Narodowego (in Polish with English summary).
 • Namysłowski B. 1914. Śluzowce i grzyby Galicyi i Bukowiny. Pam. Fizjogr. 22: 1-151.
 • Radwańska-Paryska Z., Paryski W. H. 2004. Wielka Encyklopedia Tatrzańska. Wydawnictwo Górskie, Poronin, 1555 pp.
 • Picbauer R. 1933. Addenda ad floram Čechoslovakiae mycologicam. VII. Práce Morav. Přír. Společn. 8 (8): 1-20.
 • Plaats-Nitterink, A.J.Van Der.1981. Monograph of the Genus Pythium. Stud. Mycol., 21: 1-244. Centraalbureau voor Schimmelcultures, Utrecht, Nederlands.
 • Romaszewska-Sałata J., Sałata B., Mułenko W. 1986. On some interesting representatives of Peronosporales and Erysiphales collected recently in Poland. Folia Soc. Sci. Lubl., Biologia 28 (1): 11-18 (in Polish with English and Russian summaries).
 • Rouppert K. 1912. Pilze aus der Tatra und den Westlichen Beskiden. Spraw. Kom. Fizjogr. 46: 80-100 (in Polish with German summary).
 • Ruszkiewicz-Michalska M. 2006. Phytoparasitic micromycetes in plant communities of the Wyżyna Częstochowska Upland. Monogr. Bot. 96: 1-140 (in Polish with English summary).
 • Sałata B., Mułenko W. 1996. Microscopic phytopathogenic fungi. (In:) Z. Mirek, Z. Głowaciński, K. Klimek, H. Piękoś-Mirkowa (eds). Nature of the Tatra National Park. Tatry i Podtatrze 3: 393-404. Tatrzański Park Narodowy, Zakopane-Kraków (in Polish with English summary).
 • Sałata B., Romaszewska-Sałata J., Mułenko W. 1984. Mycological notes from the Polish Tatra National Park. Acta Mycol. 20(1): 13-21 (in Polish with English abstract).
 • Saharan G. S., Verna P. R. Noshaat N. J. 1997. Monograph on downy mildew of crucifers. Technical Bulletin – Agriculture and Agri-Food, Canada, 208 pp.
 • Skalický V. 1983. The revision of species of the genus Peronospora on host plant of the family Rosaceae with respect to Central European species. Folia Geobot. Phytotax. 18: 71-101.
 • Starmachowa B. 1963. Les champignons parasitaires des Tatras. Monogr. Bot. 15: 153-294 (in Polish with French summary).
 • Stec-Rouppertowa W. 1936. Zapiski mikologiczne. Spraw. Kom. Fizjogr. 70: 149-172.
 • Szulczewski J. W. 1930. Die Gallen des polnischen Tatragebriges. Spraw. Kom. Fizjogr. 64: 1-11 (in Polish with German summary).
 • Thines M., Spring O. 2005. A revision of Albugo (Chromista, Peronosporomycetes). Mycotaxon 92: 443-458.
 • Urban Z. 1952. Hrdze a sneti v Temnosmrečinovej doline vo Vysokých Tatrách. Slovenská Akadémie Vied a Umeni, Bratislava (in Czech with Russian summary).
 • Voglmayr H., Fatehi J., Constantinescu O. 2006. Revision of Plasmopara (Chromista, Peronosporales) parasitic on Geraniaceae. Mycol. Res. 110: 633-645. http://dx.doi.org/10.1016/j.mycres.2006.03.005
 • Vološčuk I. (ed.). 1994. Tatranský Národný Park. Biosférická rezervácia. Vyd. GRADUS, Martin.
 • Wołczańska A., Mułenko W., Oklejewicz K., Bacigálová K. 2008. Parasitic microfungi of the Tatra Mts. 3. Spermosporina gymnadeniae – new species for Slovakia and new records in Poland. Biologia 63(1): 50-52.
 • Wróblewski A. 1918. Beitrag zur Kenntnis der Pilzflora Westgaliziens. Spraw. Kom. Fizjogr. 52: 122-127 (in Polish with German summary).
 • Wróblewski A. 1920. Grzyby zbioru Józefa Krupy. Spraw. Kom. Fizjogr. 53-54: 83-94.
 • Wróblewski A. 1922a. Les champignons recueillés par J. Krupa. Kosmos 47 (1-3): 39-51 (in Polish with French summary).
 • Wróblewski A. 1922b. Wykaz grzybów zebranych w latach 1913-1918 z Tatr, Pienin, Beskidów Wschodnich, Podkarpacia, Podola, Roztocza i innych miejscowości. I. Phycomycetes, Ustilaginaceae, Uredinales i Basidiomycetes. Spraw. Kom. Fizjogr. 55-56: 1-50.
 • Wróblewski A. 1925. Champignons recueillis par M. Raciborski dans les environs de Cracovie et dans le Tatra en 1883 et 1890. Acta Soc. Bot. Pol. 3 (1): 29-41 (in Polish with French summary).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-3df5e5fb-3204-4b05-a7c8-1458df4528bc
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.