PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 104 |
Tytuł artykułu

Wpływ zastosowanej dawki odpadu popieczarkowego na aspekt ogólny muraw trawnikowych

Warianty tytułu
EN
Impact of applied dose of mushroom’s substrate on the general aspect of turf lawn
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Doświadczenie polowe założono w roku 2004 na terenie obiektu rolniczego Uniwersytetu Przy- rodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, w układzie split-plot. W prowadzonym doświadczeniu czynnikami badawczymi były mieszanki trawnikowe: Wembely (M1); Parkowa (M2); Relax (M3); Półcień (M4); dawki podłoża popieczarkowego (0, 2, 4, 6 kg/m2). W badaniach wykorzystano cztery dostępne w handlu mieszanki traw produkowane przez firmę Graminex z Piotrkowa Trybunalskiego o różnym przeznaczeniu i zróżnicowanym udziale procen­towym Lolium perenne: Wembley (80%) - M1; Parkowa (60%) - M2; Relax (40%) - M3 i Półcień (20%) - M4. Na wszystkich obiektach doświadczalnych stosowno nawożenie mineralne w po­staci nawozu Pokon. W każdym roku badań oceniano aspekt ogólny muraw trawnikowych. Oce­ny tej dokonywano według metodyki IHAR. Stosowano 9-stopniową skalę bonitacyjną, w której 9 oznaczało najwyższą wartość tej cechy. Ogólny aspekt muraw trawnikowych był uzależniony od dawki zastosowanego podłoża popieczarkowego. W miarę zwiększania porcji tego odpadu orga­nicznego poprawiała się wartość wizualnego wyglądu muraw. Wygląd muraw oceniany w różnych porach roku (wiosna, lato, jesień), mimo dość dużego zróżnicowania wartości tej cechy, generalnie nie wykazywał istotnych różnic. Jedynie mieszanka Parkowa z 60% udziałem życicy trwałej upra­wiana na obiekcie kontrolnym i zasilanym dawką 2 kg/m2 odpadu popieczarkowego miała istotnie niższą wartość tej cechy we wszystkich porach roku.
EN
The field experiment was established in 2004 on the object of the University of Natural Sciences and Humanities in Siedlce. The experiment was put on in split-plot modul. In the conducted experiment, the following factors were used: type of lawn mixture : Wembely (M1); Parkowa (M2), Relax (M3), Półcień (M4); and doses of mushroom's substrate (0, 2, 4, 6 kg/m 2). In the study mixtures of four commercially available grasses produced by Graminex from Piotrków Trybunalski with different purposes and different percentage of Lolium perenne were used: Wembley (80%) - M1; Parkowa (60%) - M2; Relax (40%) - M3 and Półcień (20%) - M4. On the all experimental objects mineral fertilization in the form of Pokon fertilizer was used. In each year of the study the overall aspect of lawn grasses was evaluated. This evaluation was made according to the IHAR methodology. Valuation used 9-steps scale, where 9 meant the highest value of this feature. The general aspect of turf lawns was depend on the applied dose of mushroom's substrate. With the increase of organic waste dose improved the value of the visual aesthetic appearance of these lawns. General aspect of lawns assessed in different seasons (spring, summer, autumn), despite the relatively large variation of this feature, generally did not show significant differences. Only Parkowa mixture with 60% share of perennial ryegrass cultivated on the control object and supplied with a dose of 2 kg/m2 mushroom's refuse had a significantly lower value of this feature in all seasons of the year.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
104
Opis fizyczny
s.37-46,tab.,wykr.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Katedra Łąkarstwa i Kształtowania Terenów Zieleni, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
 • Katedra Łąkarstwa i Kształtowania Terenów Zieleni, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
autor
 • Pracownia Agrometeorologii i Podstaw Melioracji, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
autor
 • Katedra Łąkarstwa i Kształtowania Terenów Zieleni, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Bibliografia
 • Bac S., Koźmiński C., Rojek M., 1993. Agrometeorologia. PWN, Warszawa: 32-33. Dobrzański B., Zawadzki S., 1995. Gleboznawstwo. PWN, Warszawa.
 • Gapiński M., Woźniak W., 1999. Pieczarka. Technologia uprawy i przetwarzania. PWRiL, Poznań: 212-217.
 • Domański P., 1992. System badań i oceny traw gazonowych w Polsce. Biuletyn IHAR, 183: 251-263.
 • Grabowski K., Grzegorczyk S., Głowacka-Gil A., 2008. The effect of sludge bon initial growth and development of lawn grasses in background of different mix types and sowing times. Polish J. Environ. Stud., 17, 960: 975-980.
 • Jankowski K., Jodełka J., Ciepiela G.A., Kolczarek R., 2001. Ocena bonitacyjna traw gazonowych. Pam. Puł., 125: 343-348.
 • Jankowski K., Ciepiela G.A., Jodełka J., Kolczarek R., 2004. Możliwość wykorzystania kompostu popieczarkowego do nawożenia użytków zielonych. Annales UMCS, Sec., E, 2004, 59, 4: 1763-1770.
 • Jankowski K., Czeluściński W., Jankowska J., Ciepiela G.A., 2010. Wpływ hydrożelu na początko­wy rozwój muraw trawnikowych oraz estetykę ich w latach użytkowania. Journ. Res. Apel. Agric. Eng., 55(2): 36-41.
 • Jankowski K., Sosnowski J., Jankowska J., 2012. Aspekt ogólny muraw trawnikowych założonych na bazie śmiałka darniowego. Fragmenta Agronomica (w druku).
 • Kwietniewski H., 2006. Walory użytkowe odmian gazonowych Festuca ovina wysiewanych w siewie czystym i w mieszankach na trawnikach ozdobnych. Ann. UMCS, LXI, Sec. E: 389-396.
 • Niżewski P., Dach J., Jędruś A., 2006. Zagospodarowanie zużytego podłoża z pieczarkarni metodą kompostowania. Jour. of Res. and Apll. in Agricul. Engineering, 51(1): 24- 27.
 • Loschinkohl C., Boeham M.J., 2001. Composed biosolids incorporation improves turf grass esta­blishment on disturbed urban soil and reduced leaf rust severity. Hort. Science, 36: 790.
 • Prończuk S., 1993. System oceny traw gazonowych. Biuletyn IHAR, 186: 127-132.
 • Rak J., Koc G., Jankowski K., 2001. Zastosowanie kompostu popieczarkowego w regeneracji runi łąkowej zniszczonej pożarem. Pam. Puł., 125: 401-408.
 • Salomez J., De Bolle S., Sleutel S., De Neve S., Hofman G., 2009. Nutrient Legislation in flanders (Belgium). Procedings, More sustainability in agriculture New fertilizers and fertilization management, Rome: 546-551.
 • Szudyga K., 2002. Uprawa pieczarki. Hortpress, Warszawa.
 • Szudyga K., Maszkiewicz J., 1995. Uprawa pieczarek. Hortpress, Warszawa: 114-115.
 • Trętowski J., Wójcik A.R., 1992. Metody doświadczeń rolniczych. WSRP, Siedlce.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-3dde1ae2-34c4-4d87-98c4-6f9bdcdd0f54
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.