PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 12 | 3 |
Tytuł artykułu

Projektowanie nasypów komunikacyjnych zbrojonych geosyntetykami zgodnie z Eurokodem 7

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Reinforced road embankment design according to Eurocode 7
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Prawo nakłada obowiązek sprawdzenia stateczności nasypów komunikacyjnych wyższych niż 3,0 m [Rozporządzenie 2012]. Efektywną kosztowo metodą wzmacniania nasypów o niewystarczającej stateczności jest zbrojenie z geosiatek. Narzucony Rozporządzeniem Ministra [1999] sposób sprawdzania stateczności metodą globalnego współczynnika bezpieczeństwa jest niezgodny z obowiązującą polską normą Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne [PN-EN 1997-1:2008]. W artykule przedstawiono sposób obliczenia stateczności nasypu metodą częściowych współczynników bezpieczeństwa oraz doboru wartości parametrów obliczeniowych i zbrojenia z georusztów dla nasypu komunikacyjnego zaprojektowanego zgodnie z PN-EN EC-7, a także sposób wyznaczania częściowych współczynników redukcyjnych i wymaganej wytrzymałości długoterminowej zbrojenia geosyntetycznego. W części obliczeniowej porównano wyniki obliczeń stateczności nasypu przeprowadzone zgodnie z Rozporządzeniem [1999] oraz Eurokodem 7 [PN-EN 1997-1:2008]. Wyznaczono potencjalne mechanizmy zniszczenia metodą Bishopa w stanie granicznym nośności, w różnej kombinacji współczynników częściowych (DA-1, DA-3) i porównano uzyskane wyniki.
EN
According to existing law regulations the safety factor of road embankment higher then 3.0 m should be calculated. One of the most popular and cost effective method is geosynthetics reinforcement with geogrids. Polish government regulations [1999] referred to global stability safety factor does not meet Polish-European Standard Eurocode 7 “Geotechnical design”. The thesis shows the calculation’s way according to PN-EN Eurocode 7 with partial safety factors option and the geogrid reinforcement selection and describes calculation of reduction factors and long term strength of the geosynthetic reinforcement, too. In the calculation part, with slip circle Bishop’s method, comparison of calculation results safety factor (acc. to polish government regulations) and utilization factor (acc. to EC-7 Design Approach 3 and EC-7 Design Approach 1) was done.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
12
Numer
3
Opis fizyczny
s.73-84,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
 • Geosyntetyki NAUE Sp. z o.o., ul.Rolna 195, 02-729 Warszawa
Bibliografia
 • BN-76/8950-03 Badania hydrologiczne. Obliczanie współczynnika fi ltracji gruntów sypkich na podstawie uziarnienia i porowatości.
 • Grzybińska Z., 2011. Opinia geotechniczna dotycząca warunków gruntowo-wodnych występujących wzdłuż projektowanego nasypu i drogi dojazdowej stanowiącej element wiaduktu drogowego w km 29,042 linii kolejowej E-65 Warszawa – Gdynia w ciąg ulicy Partyzantów w Chotomowie. Drog-Bud, Warszawa.
 • EBGEO – Recommendations for Design and Analysis of Earth Structures using Geosynthetic Reinforcements, 2011. Niemiecki Komitet Geotechniki (wersja angielska), Berlin.
 • Europejska Aprobata Techniczna, 2010. BBA 04/R141 Secugrid Geogrids, Secugrid PET Geogrids for reinforcement soil embankments, British Board of Agreement, Watford.
 • Instrukcja ITB 429, 2008. Projektowanie konstrukcji oporowych, stromych skarp i nasypów z gruntu zbrojonego geosyntetykami. L. Wysokiński, W. Kotlicki, Warszawa.
 • PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Część 1 – Zasady ogólne.
 • PN-EN ISO 10319 Geosyntetyki. Badanie wytrzymałości na rozciąganie metodą szerokich próbek.
 • PN-EN ISO 13431 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wyznaczanie pełzania podczas rozciągania i zniszczenia przy pełzaniu.
 • Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U. z 1999 r. nr 43, poz. 430.
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych. Dz.U. z 2012 r. poz. 463.
 • Ruegger R., Hufenus R., 2003. Bauen mit geokunststoffen. Ein handbuch fur den Geokunststoff- Anwender. Szwajcarskie Stowarzyszenie Geotechniczne SVG.
 • Wesolowski A., Krzywosz Z., Brandyk T., 2000. Geosyntetyki w konstrukcjach inżynierskich. SGGW, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-3ca0cd41-be7f-4025-ad77-667b2061ff9e
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.