PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2002 | 487 |
Tytuł artykułu

Rola upraw topolowych w planowaniu ochrony gruntów rolnych przed erozją: studium przypadku - gmina Rodziczno

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
The role of poplar plantations as a measure for planning mitigation against erosion in rural areas: case study Grodziczno Country
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Erozja zwiększa ryzyko w produkcji rolnej i jest przyczyną powstawania problemów środowiskowych. Rolnik traci część nakładów na produkcję, zaś po latach jego najważniejszy kapitał, tj. produktywność gleby, spada. Nasadzenia drzew stanowią dobre i sprawdzone rozwiązanie ograniczające erozję. Z uwagi na konieczność pobudzenia przepływu pieniądza w gospodarstwie rolnym, z reguły dysponującym niedużym obszarem, najodpowiedniejsze są topole. Celem pracy było określenie ryzyka erozji wywołanego naturalnymi i antropogennymi czynnikami na terenie gminy Grodziczno, a także zaproponowanie plantacji topolowych mających na celu jej ograniczenie w siedliskach, w których plon drewna mógłby rekompensować straty powstałe w rolnictwie na skutek erozji. Wykazano, że na gruntach gminy Grodziczno występuje kilka typów siedlisk, które spełniają warunki dla wprowadzenia plantacji topolowych. Są to przede wszystkim siedliska na gruntach III i IV klasy, położonych na krawędziach wysoczyzny oraz w środkowej i dolnej partii lokalnych obniżeń gruntu, jak również siedliska V i VI klasy w dolinach z przepływem gruntowym żyznych wód z. wysoczyzny. Występowanie tych siedlisk przedstawiono na mapie krajobrazowej. Zajmują one ok. 5% powierzchni gminy. Koncepcja wprowadzenia nowego rodzaju plonu w gospodarstwie rolnym, rozwiązującego problem erozji wodnej, wzbudza wśród mieszkańców gminy ogromne zainteresowanie.
EN
Erosion increasis the risk in food production and is the main factor involving environmental problems in rural landscape. The farmers lose part of the substances applied to soil as input for production and in the long-term his most important capital i.e. the reduction of soil productivity. The tree cultivation is the proper and effective solution for the erosion problem. Considering that to rush money flow is necessary to the farms economy and that size of the farm is relatively small it is evident that poplars are most adequate tree species. The paper intended to define the risk of the erosion caused by natural and land-use factors that occur on the arable lands in Grodziczno county. The next step was to define areas suitable for poplars. Introducing tree plantation was considered as a measure aimed to substantially decrease erosion rate while timber or biomass yield would balance main crop losses. It was shown that on arable lands in Grodziczno there are some types of sites suitable for poplar growing. Among them III and IV class lands situated on the edge of moraine, next in medium and lower parts of moraine lands abatement as well as V and VI class lands situated in valley with underground water flow flowing from moraine. Those parts of land were presented on the thematic map. Approximately 5% of total areas would be successfully converted into poplars plots whilst reducing erosion. Among farmers this concept is very popular and has a good opinion worthy considering.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
487
Opis fizyczny
s.57-66,rys.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Instytut Ekologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul.J.Gagarina 9, 87-100 Toruń
autor
 • Instytut Ekologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul.J.Gagarina 9, 87-100 Toruń
Bibliografia
 • Anderson L.S., Sinclair F.L. 1993. Ecological interactions in agroforestry systems. Agrofor. Abstr. 6(2): 57-91.
 • Anonymus 1988. Setaside regulations booklet. Ministry of Agriculture, Fisheries and Food, London.
 • Anton J.J., Van Rompaey, Govers G., Etienne Van Hecke, Jacobs K. 2001. The impact of land use policy on the soil erosion risk: a case study in central Belgium. Agriculture, Ecosystems & Environment 83: 83-94.
 • Cannell M.G.R., Van Noordwuk M., Ong C.K. 1996. The central agroforestry hypothesis: the trees must acquire resources that the crop would not otherwise acquire. Agrofor. Syst. 34: 27-31.
 • Catt J.A., Christian D.G., Goss M.J., Harris G.L., Howse K.R. 1992. Strategies to reduce nitrate leaching by crop rotation, minimal cultivation and straw incorporation in the Brimstone Farm Experiment. Oxfordshire. Aspects Appl. Biol. 30: 255-263.
 • Czarnecki A., Cony D. 1997. Sivoarable forestry as a proposal for the more efficient management of land and water resources in rural northern Poland, w: L'agroforesterie pour un developpement rural durable. Astelier International - Montpellier - France: 127-131.
 • Czarnecki A., Seredyn Z., Barcikowski A. 1994. Zasady konserwacji i ochrony gruntów rolnych czasowo wyłączonych z produkcji. Post. Nauk Rol. 2: 19-36.
 • Dziadowiec H., Jonczak J., Czarnecki A., Kejna M. 2002. Wieloletnia dynamika zawartości węgla organicznego w poziomie ornopróchnicznym gleb intensywnie użytkowanych rolniczo. Sympozjum „Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego”. Szymbark, wrzesień 2002 (w druku).
 • Harding R.J., Hall R.L., Neal C., Roberts J.M. Rosier P.T.W., Kinnburg D.G. 1992.
 • Hydrological impacts of broadleaf woodlands: Implications for water use and water quality. National Rivers Authority Project report 115/03/ST: 5-8.
 • Jaworowski P., Sobków Cz., Czarnecki A., Celmer T., Szabłowski J. 1996. Melioracje wodne, ich wpływ na środowisko przyrodnicze i gospodarkę rolną. Wydawnictwo UMK, Toruń: 214 ss.
 • Józefciuk A., Józefciuk Cz. 1999. Ochrona gruntów przed erozją. IUNG, Puławy. 109 ss.
 • Kaas D.C.L. 1996. Letters to the editor. Agrofor. Syst. 33: 101-106.
 • Kessler J.J., Breman H. 1991. The potential of agroforestry to increase primary production in the Sahelian and Sudanian zones of West Africa. Agrofor. Syst. 13: 41-62.
 • Leakey R. 1996. Definition of agroforestry revisited. Agrofor. Today 8(1): 57.
 • Lobb A., Kachnoski R.G., Miller M.H. 1999. Tillage translocation and tillage erosion in the complex upland landscapes of southwestern Ontario, Canada. Soil & Tillage Research 51: 189-209.
 • Muscutt A.D., Harris G.L., Bailey S.W., Davies D.B. 1993. Buffer zones to improve water quality: a review of their potential use in UK agriculture. Agric. Ecosystems Environ. 45: 59-77.
 • Niewiarowski W., Celmer T., Marciniak K., Pietrucień Cz., Proszek P., Sinkiewicz M. 1992. Przebieg współczesnych procesów denudacyjnych na młodoglacjalnej wysoczyźnie morenowej intensywnie użytkowanej rolniczo, na przykładzie okolic Koniczynki, na północny wschód od Torunia, w: System denudacyjny Polski. Wrocław- Warszawa-Kraków, PAN: 47-67.
 • Ong C.K. 1995. The „dark side” of intercropping: manipulation of soil resources, w: Ecophysiology of tropical intercropping. Sinoquet H., Cruz P. (red.). Institute national de la Recherche Agronomique, Paris: 45-65.
 • Sanchez P.A. 1995. Science in agroforestry. Agrofor. Syst. 30: 5-55.
 • Scroth G., Lehmann J. 1995. Contrasting effects of roots and mulch from three agroforestry tree species on yields of alley cropped maize. Agric. Ecosystems Environ. 54: 89-101.
 • Tyszka J. 1995. Rola i miejsce lasu w kształtowaniu stosunków wodnych w zlewni rzecznej. Sylwan 11: 67-79.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-3bc5cb41-4543-42a3-b01e-86d7a4186ce0
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.