PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2002 | 487 |
Tytuł artykułu

Strefowość zagrożeń erozyjnych i ochrona pokrywy glebowej Pojezierza Mazurskiego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Wykonywane w latach 1993-1996 prace pozwoliły na uzyskanie szczegółowej charakterystyki warunków siedliskowych Pojezierza Mazurskiego i Równiny Sępopolskiej. Jest to obszar o unikalnych walorach przyrodniczych, dużym stopniu naturalności zbiorowisk roślinnych, zróżnicowanej strukturze użytkowania ziemi oraz stosunkowo małym zanieczyszczeniu. Podczas badań zebrano informacje o najważniejszych czynnikach erozjotwórczych, do których zalicza się budowę i właściwości gleb, a następnie ukształtowanie terenu, strukturę użytkowania i sposób rozmieszczenia użytków w krajobrazie. W pracy przedstawiono ocenę potencjalnych zagrożeń erozyjnych pokrywy glebowej Pojezierza Mazurskiego i Równiny Sępopolskiej. Przeprowadzone badania wykazały, że zagrożenia pokrywy glebowej Pojezierza Mazurskiego i Równiny Sępopolskiej są wyraźnie zróżnicowane w zależności od warunków siedliskowych, których odmienność dobrze wyraża się w dziewięciu rodzajach krajobrazu młodoglacjalnego, a następnie w trzech strefach krajobrazowych. W celu lokalizacji występowania w jednostkach krajobrazowych zjawisk erozyjnych o różnym stopniu natężenia, opracowano syntetyczną mapę obszarów zagrożenia erozją.
EN
The research carried out in the years 1993-1996 resulted in obtainig a detailed characterisation of the site condition in the Mazurian Lake District and Sępopol Plain. It is an area of unique natural values, plant communities of a large degree of naturalness, differentiated structure of land use and relatively small pollution. During the research work the information was gathered on the most important factors causing erosion, including the structure and properties of soils and also site configuration, the structure of use and the arrangement of agricultural land use in the landscape. The paper presents the evaluation of some potential erosion threats of the Mazurian Lake District and Sępopol Plain soil cover. The research revealed that the erosion threats of the Mazurian Lake District and Sępopol Plain soil cover are distinctly differentiated, according to the site conditions, dissimilarity of which is well expressed in the 9 types of young glacial landscapes and also in the 3 landscape zones. In order to locate erosion occurences of various degrees of intensity in the lanscape units, a synthetic map of the areas threatened with erosion was worked out.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
487
Opis fizyczny
s.333-344,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Katedra Gleboznawstwa i Ochrony Gleb, Uniwersytet Warminsko-Mazurski, Olsztyn
 • Katedra Gleboznawstwa i Ochrony Gleb, Uniwersytet Warminsko-Mazurski, Olsztyn
Bibliografia
 • Gotkiewicz J. 1996. Rola pokrywy glebowej Pojezierza Mazurskiego i Równiny Sępopolskiej w zachowaniu równowagi ekologicznej środowiska. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 431: 203-218.
 • Gotkiewicz J., Okruszko H., Smołucha J. 1996. Powstawanie i przeobrażanie się gleb hydrogenicznych w krajobrazie młodoglacjalnym Pojezierza Mazurskiego i Równiny Sępopolskiej. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 431: 181-201.
 • Gotkiewicz J., Smołucha J. 1996. Charakterystyka krajobrazów mlodoglacjalnych Pojezierza Mazurskiego i Równiny Sępopolskiej. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 431: 119-136.
 • Gotkiewicz J., Smołucha J. 1998. Ocena zagrożeń erozyjnych pokrywy glebowej Pojezierza Mazurskiego. Bibl. Frag. Agr. 4B: 199-212.
 • Józefaciuk C., Józefaciuk A. 1987a. Próba klasyfikacji erozji gleb z uwzględnieniem celów utylitarnych. Roczn. Glebozn. 38(1): 27-35.
 • Józefaciuk A., Józefaciuk C. 1987b. Ocena wodnej erozji gleb terenów wyżynnych Polski na tle warunków przyrodniczo-rolniczych. Roczn. Glebozn. 38(1): 51-58.
 • Kondracki J. 1976. Podstawy regionalizacji fizyczno-geograficznej. PWN, Warszawa (wyd. 2): 154 ss.
 • Niewiadomski W., Grabarczyk S. 1977. Struktura użytkowania ziemi jako czynnik ochrony gleby przed erozją wodną. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 193: 135-155.
 • Niewiadomski W., Krzymuski J. 1965. Model zagospodarowania zlewni na przykładzie erodowanych terenów Pojezierza. Międzynarodowe Czasopismo Rolnicze 3: 33-38.
 • Okruszko H., Piaścik H., Gotkiewicz J., Bieniek B. 1991. Zróżnicowanie siedlisk hydrogenicznych w różnych typach krajobrazu młodoglacjalnego. Biul. Inf. ART w Olszt. 31: 77-99.
 • Piaścik H. 1996. Warunki geologiczne i geomorfologiczne Pojezierza Mazurskiego i Równiny Sępopolskiej. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 431: 31-45.
 • Piaścik H., Gotkiewicz J., Smołucha J., Morze A. 1996. Gleby mineralne w krajobrazach mlodoglacjalnych Pojezierza Mazuskiego i Równiny Sępopolskiej. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 431: 137-155.
 • Systematyka Gleb Polski 1989. Wyd. IV. Roczn. Glebozn. 40(3/4): 150 ss.
 • Uggla H. Grabarczyk S., Mirowski Z., Nożyński A., Rytelewski J., Solarski H. 1962. Strefy zagrożenia erozją wodną gleb regionu północno-wschodniego Polski. Zesz. Nauk. WSR w Olszt. 23(565): 225-243.
 • Uggla H., Mirowski Z., Grabarczyk S., Nożyński A., Rytelewski J., Solarski H. 1968. Proces erozji wodnej w terenach pagórkowatych północno-wschodniej części Polski. Roczn. Glebozn. 18(2): 415-447.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-3aec5732-25c3-4743-9474-062c83a03852
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.