PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2008 | 02 |
Tytuł artykułu

Uwarunkowania i stan rozwoju agroturystyki w powiecie pińczowskim

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Conditions and the state of agrotourist development in the Pinczow powiat
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W artykule przedstawiono kompleksową analizę rozwoju agroturystyki na obszarze powiatu pińczowskiego. Przeprowadzona ona została w odniesieniu do opracowanego przez Urząd Marszałkowski „Programu rozwoju turystyki w województwie świętokrzyskim”. Zagadnienie to rozpatrywano na tle współczesnych trendów w światowej turystyce. Autor wskazuje na potencjał przyrodniczy i kulturowo- historyczny powiatu pińczowskiego. Ze względu na udział obszarów chronionych, rangę obszarów wiejskich i obowiązujące trendy we współczesnej turystyce, preferowanym kierunkiem rozwoju turystyki na badanym obszarze jest agroturystyka. Rozbudowa infrastruktury agroturystycznej powinna przebiegać w ujęciu systemowym, a środki finansowe powinny być pozyskiwane między innymi z funduszy Unii Europejskiej. W okresie transformacji gospodarczej polskie rolnictwo traktowane było drugorzędnie. Małe powierzchniowo, podzielone, indywidualne gospodarstwa rolne w połączeniu z niską jakością warunków przyrodniczych wywołały niską efektywność rolnictwa. Głównym sposobem poprawy trudnej sytuacji rolnictwa w chwili obecnej jest przede wszystkim wzrost zatrudnienia w pozarolniczych sektorach gospodarki narodowej. Może to wpłynąć na rozwój regionalny obszarów wiejskich. Województwo świętokrzyskie, w tym również powiat pińczowski, są obszarami, na których obszary wiejskie odgrywają dużą rolę. Corocznie funkcja agroturystyczna odgrywa coraz większe znaczenie w gospodarce zarówno powiatu pińczowskiego, jak i województwa świętokrzyskiego.
EN
The author of this article performs a complex analysis of the tourist development in the Pińczów powiat. This analysis was done on the basis of “The project of the tourist development in the świętokrzyskie voivodship”prepared by the presidential office. The current tendencies in the world-wide tourism have been taken into consideration while discussing this problem. The place and role of tourism both in the state policy and regional policy have been shown in the state and regional documents. The author stresses the natural, historical and cultural potential of the Pińczów powiat. Due to the wealth of historical and cultural artifacts and diversified natural environment, agrotourism should be preferred in the Pińczów powiat owing to a high percentage of the areas protected by law and tendencies in the current tourism. The local and province authorities were obliged to improve and invest in agrotourist infrastructure also using the Europen Union funds. In the period of political transformation Polish agriculture was very neglected. Divided farms in connecting with low quality of soil conducts to serious difficulty in effective farming. This situation seriously determined state agriculture politic. Main items of state to head towards structural changes of country areas are first of all actions in conducting to increase of employment in poseagriculture sectors at agriculture areas, support of consolidate institutions of regional development. The Świętokrzyskie Voivodship and the Pińczów powiat are the areas in which rural areas are of great importance. Every year agrotourist function is more and more important in their economy.
Wydawca
-
Rocznik
Numer
02
Opis fizyczny
s.103-113,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Instytut Geografii, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul.Świętokrzyska 15, 25-406 Kielce
Bibliografia
 • Altkorn J. Marketing w turystyce. PWN, Warszawa 1994.
 • Gołembski G. Przedsiębiorstwo turystyczne w gospodarce wolnorynkowej. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań 1998.
 • Kaczmarek J., Stasiak A., Włodarczyk B. Produkt turystyczny. PWE, Warszawa 2005.
 • Lijewski T., Mikułowski B., Wyrzykowski J. Geografia turystyki Polski. PWE, Warszawa 1998.
 • Middleton V. T. C. Marketing w turystyce. Polska Agencja Promocji Turystyki, Warszawa 1996.
 • Mruk H., Rutkowski I. P. Strategia produktu. PWE, Warszawa 1999.
 • Nowakowska A. Produkt turystyczny [w:] Gołembski G. (red.), Kompedium wiedzy o turystyce. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 • Pałka E. Uwarunkowania i kierunki rozwoju agroturystyki na Kielecczyźnie. Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, Kielce 2004.
 • Pałka E. Diagnoza bazy agroturystycznej w województwie świętokrzyskim w aspekcie procesów integracyjnych. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, Nr 1, PAN, Kraków 2007a.
 • Pałka E., Produkt agroturystyczny powiatu staszowskiego w województwie świętokrzyskim [w:] Zieliński A. (red.) Przeobrażenia środowiska geograficznego w południowo-wschodniej części regionu świętokrzyskiego. Tom VII, Instytut Geografii Akademii Świętokrzyskiej,Kielce 2007b.
 • Przybyszewska-Gudelis R., Grabiszewski M., Iwicki S. Problematyka waloryzacji i zagospodarowania miejscowości krajoznawczych w Polsce. Instytut Turystyki, Warszawa 1997.
 • Witek T. Waloryzacja rolniczej przestrzeni produkcyjnej Polski. IUNG, Puławy 1980.
 • Wysocka, Koźmińska I. Bariery i możliwości wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich. Wieś i Rolnictwo, 1995, nr 3.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-3ae89c39-32fb-4333-b5da-0905951c3633
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.