PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2013 | 07 | 3 |
Tytuł artykułu

Smog elektromagnetyczny a sen

Warianty tytułu
EN
Impact of electromagnetic smog on sleeping
Języki publikacji
PL EN
Abstrakty
PL
Cel pracy. Od czasu kiedy Edison wynalazł żarówkę, a było to w roku 1879 stale wzrasta ilość urządzeń zasilanych prądem elektrycznym. Lawinowo rozwija się system telefonii komórkowej i komputeryzacji. Wszystkie urządzenia zasilane prądem emitują pole elektromagnetyczne określane jako smog elektromagnetyczny, który ma negatywny wpływ na organizm człowieka i uznawany jest za czynnik ryzyka chorób cywilizacyjnych. Ponieważ człowiek 1/3 życia spędza w sypialni, postanowiono zbadać jaka jest świadomość występowania tego zjawiska u osób obu płci w różnym wieku. Materiał i metody badawcze. Przebadano łącznie 115 osób. Metodą badania była ankieta składająca się z pytań dotyczących między innymi: ilości urządzeń w sypialni oraz sposobu ich wyłączania na noc. Wyniki. Na podstawie uzyskanych wyników badań wykazano, że świadomość występowania smogu elektromagnetycznego nie jest powszechna. Wnioski. Badani nie znają sposobów ograniczenia tego niekorzystnego dla zdrowia i dobrego snu czynnika.
EN
The objective of the work. Ever since the time when Edison invented a light bulb, which occurred in 1879, the number of electrically powered devices has been constantly increasing. The system of mobile communications and computer networks has been developing rapidly on a large scale. All devices powered by electricity create electromagnetic field defined as electromagnetic smog, which has a bad impact on human organism and is considered as a risk factor of civilization based diseases. Due to the fact that a human being spends 1/3 of his or her lifetime in the bedroom the research has been conducted regarding the awareness of this phenomenon for persons from both genders and of different age. The material and research methods. The total of 115 persons was examined. The research method was a questionnaire consisting of questions on, among others: the number of devices in the bedroom as well as the way they were normally switched off for the night. Results. On the basis of the obtained research outcome it was shown that the awareness of the existence of electromagnetic smog is not wide spread. Conclusions. The researched persons are not aware of any ways to minimize this unfavorable for health and for good sleep factor.
Wydawca
-
Czasopismo
Rocznik
Tom
07
Numer
3
Opis fizyczny
s.13-26,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
 • Akademia Wychowania Fizycznego im.Bronisława Czecha w Krakowie, Al.Jana Pawła II 78, 31-571 Kraków
autor
 • Akademia Wychowania Fizycznego im.Bronisława Czecha w Krakowie, Al.Jana Pawła II 78, 31-571 Kraków
 • Akademia Wychowania Fizycznego im.Bronisława Czecha w Krakowie, Al.Jana Pawła II 78, 31-571 Kraków
Bibliografia
 • 1. Bańka A. (2002), Promieniowanie i pole elektromagnetyczne. [w:] Społeczna psychologia środowiskowa. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • 2. Borbely A. (1990), Tajemnice snu. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • 3. Electromagnetic Fields and public health. Psychical properties and effects on biological systems. WHO Information, Fact Sheet nr 182, 1998. http://www.who.int/docstore/peh-emf/publications/facts_press/efact/efs182.html
 • 4. Gwóźdź B. (2010), Człowiek w środowisku wielkoprzemysłowym i elementy ergonomii. W: W. Traczyk (red.), Fizjologia człowieka z elementami 􀏐izjologii stosowanej i klinicznej. PZWL, Warszawa – Łódź.
 • 5. Ingot-Siemaszko M. (1997), Człowiek w otoczeniu elektromagnetycznym. O􀏐icyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów.
 • 6. Irwin M., Costlow C., Fortner M., White J., Gillin J.C. (1996), Partial night sleep deprivation reduces natural killer and cellular immune responses in humans. Faseb Journal, tom 10, nr 5
 • 7. Karasek M. (1997), Szyszynka i melatonina. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Łódź.
 • 8. Műller B. (2000), Smog elektromagnetyczny. Wydawnictwo Bis, Warszawa.
 • 9. Okano H. (2008), Effects of static magnetic fields in biology: role of free readicals. Front Biosci, tom 13, nr 1
 • 10. Pociecha M. (2002), Metody statystyczne w zarządzaniu turystyką. ALBIS, Kraków.
 • 11. Pracki P., Pracka D., Ziółkowska-Kochan M., Tafil-Klawe M., Szota A. (2008), Polisomnografia – reguły klasyfikacji stadiów snu. Via Medica sp. z o.o., tom 8, nr 1
 • 12. Staniak D., Sokołowski K., Majcher P. (2009), Oddziaływanie pola elektromagnetycznego wielkiej częstotliwości na organizmy żywe. Zdrowie Publiczne tom 119, nr 4
 • 13. Szmigielski S., Sobiczewska E. (2009), Ryzyko chorób nowotworowych w warunkach narażenia na pola sieciowe — badania epidemiologiczne. Medycyna Pracy, tom 60, nr 3
 • 14. Woldańska-Okońska M., Czernicki J. (2003), Skutki biologiczne oddziaływania pól (elektro)magnetycznych niskiej częstotliwości wywierane przez ich wpływ na wydzielanie hormonów. Przegląd Lekarski, tom 60, nr 10
 • 15. www.lekarstwonaraka.com (data pobrania: 26.03.2013r.)
 • 16. www.zest.bz/zestprotect/pl (data pobrania: 26.03.2013r.)
 • 17. Zmyślony M. (2007), Przegląd aktualnych wyników badań i ocen oddziaływania pól elektromagnetycznych na zdrowie ludności. Raport sporządzony dla Urzędu Miasta Łódź.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-3ad09724-c0c1-4c0e-bda2-8aa51b8f2bbf
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.