PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | 3[45] |
Tytuł artykułu

The agri-environmental program in the development of agricultural and rural areas of the Pomorze region

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL
Program rolnośrodowiskowy w rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich Pomorza
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Polish accession to the European Union resulted in the emergence of new instruments of supporting the development of sustainable agriculture and rural areas. The aim of this paper is to show the implementation of agri-environmental program in Pomerania region (Pomeranian and West Pomeranian voivodeships) in 2004–2015. This article presents the current state of structure and spatial diversity of agri-environmental program implementation by district and in region. Studies have shown that Pomerania region is one of the largest areas in Poland where agri-environmental program was implemented. Taking into account the financial support of the surveyed rural areas, significant intraregional variation is evident. The smallest number of beneficiaries and the lowest amounts of realized payments are characterized by districts with the highest agro-ecological potential in the region. Similarly, most applications for agri-environment payments filed users farms located in the counties of potentially the least favorable conditions for the development of high-productive agriculture. At the same time, they received the highest financial support. For the purposes of analysis source material was used – The Central Statistical Office (CSO) data, the reports on activities of the Agency for Restructuring and Modernisation of Agriculture (ARMA) data as well as the literature on research issues taken. The study method used descriptive statistics and comparative analysis. The results are presented in graphical and tabular form.
PL
Akcesja Polski do Unii Europejskiej spowodowała, że pojawiły się nowe instrumenty wsparcia rozwoju zrównoważonego rolnictwa i obszarów wiejskich. Celem pracy było ukazanie poziomu realizacji programu rolnośrodowiskowego na Pomorzu (w województwach pomorskim i zachodniopomorskim) w latach 2004–2015. Zaprezentowano dotychczasowy stan, strukturę i zróżnicowanie przestrzenne wdrażania programu rolnośrodowiskowego w ujęciu lokalnym (powiaty). Badania dowiodły, że Pomorze należy do największych obszarów w skali kraju, na których realizowany był program rolnośrodowiskowy. Analiza wsparcia finansowego badanych obszarów wiejskich uwidacznia znaczne zróżnicowanie wewnątrzregionalne. Najmniejsza liczba beneficjentów, a zarazem najniższe kwoty zrealizowanych płatności charakteryzują powiaty o najwyższym potencjale agroekologicznym w regionie. Analogicznie najwięcej wniosków o płatności rolnośrodowiskowe składali użytkownicy gospodarstw zlokalizowanych na terenie powiatów o potencjalnie najmniej korzystnych warunkach dla rozwoju rolnictwa wysokotowarowego i to do nich trafiło największe wsparcie finansowe. Do analizy wykorzystano wtórny materiał źródłowy – dane statystyczne Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), sprawozdania z działalności Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) oraz literaturę poświęconą podjętej problematyce badawczej. W pracy zastosowano metodę statystyki opisowej oraz analizę porównawczą, a uzyskane wyniki zaprezentowano w formie graficznej i tabelarycznej.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Numer
Opis fizyczny
p.519–529,fig.,ref.
Twórcy
Bibliografia
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-39d1c34c-c373-47db-8155-786b85de4068
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.