PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2017 | 33 | 4 |
Tytuł artykułu

Analysis of food security in Poland in relation to sustainable development of agricultural production

Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The objective of the article is to define food security and the means of measuring it and to analyze the state of agricultural production and food self-sufficiency in Poland. The country currently ranks 60th in the world and fifth in the European Union in agricultural land area. The balance of trade in agri-food products in 2010-2014 was negative, i.e. imports dominated over exports, despite a considerable surplus in the production of commodities such as milk, poultry meat, beef, vegetables and fruits (particularly apples). Pork production was insufficient; Poland imported in order to meet demand. In 2015, Poland has achieved a positive balance of foreign trade. Nevertheless, in 2010-2015 Poland was predominantly food self-sufficient, as evidenced by the volume of production and consumption of certain agricultural products. Economic access to food, defined as the proportion of expenditures for food and non-alcoholic drinks in total consumer spending, remained stable. There are, however, population groups in Poland which are unable to afford a meal with red meat, poultry or fish every other day. This deprivation in Polish households affected on average 17.7% to 6.75% of families in the years 2008-2016.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Czasopismo
Rocznik
Tom
33
Numer
4
Opis fizyczny
p.41-52,fig.,ref.
Twórcy
autor
 • Department of Economics and Agribusiness, University of Life Sciences in Lublin, 20-950 Lublin, Akademicka 13, Poland
autor
 • Faculty of National Security, War Studies University, Al.gen.A.Chrusciela „Montera” 103, 00-910 Warsaw-Rembertow, Poland
Bibliografia
 • 1. Baranowska-Skimina, A. (2012). Bezpieczeństwo żywności na świecie: Indeks 2012. Pobrane 12 lipca 2012 z: www.egospodarka.pl.
 • 2. Biała Księga o bezpieczeństwie żywności z 12 stycznia 2000 r., COM (1999), 719, def.
 • 3. Chądrzyński, M, (2012). Wspólna Polityka Rolna w perspektywie budżetowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020 – wybrane aspekty. Roczniki Naukowe SERiA, 14(2), 21-26.
 • 4. Dziennik Urzędowy UE C, (2007). Traktat z Lizbony zmieniający Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską. Dz. Urz. UE C 2007, nr 306, poz. 1.
 • 5. Dziennik Ustaw, (2010). Ustawa z dnia 8 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz niektórych innych ustaw. Dz.U. 2010.21.105.
 • 6. Dziennik Ustaw, (2015). Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o Bezpieczeństwie żywności i żywienia - Dział II. Dz.U. 2015, poz. 35.
 • 7. Dziennik Ustaw, (2016). Ustawa z dnia 17 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Dz.U. 2016, poz. 195.
 • 8. European Commission, (2011). A regulation of the European Parliament and the Council, no 1169/2011 October 25, 2011. (in Polish).
 • 9. EU-SILC, (2010-2015). Population and social conditions, Income, Social Inclusion and Living conditions, Material deprivation (ilc_mdes03), Eurostat, 2010-2015, 48.
 • 10. FAO, Rome (1996). Declaration on World Food Security and World Food Summit Plan of Action, 1996, World Food Summit 13-17 November 1996, FAO, Rome.
 • 11. FAO, Rome (2002). Food security, Policy Brief.
 • 12. FAO, Rome (2003). Trade Reforms and Food Security. Conceptualizing the linkages.
 • 13. Grębowiec, M. (2012). Wpływ integracji Polski z Unią Europejską na zmiany w podejściu do zapewnienia jakości produktów żywnościowych. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Problemy Rolnictwa Światowego, 12(27), 63-74.
 • 14. Gulbicka, B., Kwasek, A., Obiedzińska, A. (2015). Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym (33). In: M. Kwasek (eds.), Analiza bezpieczeństwa żywnościowego Polski (s. 139). Warszawa: IERGIŻ.
 • 15. GUS, 2015a. Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej. Dział XVI. Rolnictwo. Warszawa.
 • 16. GUS, 2015b. Produkcja i handel zagraniczny produktami rolnymi w 2014 roku. Informacje i opracowania statystyczne. Warszawa.
 • 17. GUS, 2015c. Ubóstwo ekonomiczne w Polsce w 2014 r. (na podstawie badania budżetów gospodarstw domowych). Warszawa.
 • 18. GUS, 2016a. Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej. Dział XVI. Rolnictwo. Warszawa.
 • 19. GUS, 2016b. Roczne wskaźniki makroekonomiczne cen towarów i usług konsumpcyjnych od 1950 roku. Warunki życia ludności. Warszawa.
 • 20. GUS, 2016c. Rocznik Demograficzny. Warszawa.
 • 21. GUS, 2016d. Rocznik Statystyczny Rolnictwa: Dział II. Gospodarka żywnościowa. Handel zagraniczny. Warszawa.
 • 22. GUS, 2016e. Rocznik Statystyczny Rolnictwa: Dział III. Przegląd międzynarodowy. Warszawa.
 • 23. GUS, 2017. Mały Rocznik Statystyczny Polski: Dział XXI. Przegląd międzynarodowy. Warszawa.
 • 24. Hałasiewicz, A. (2011). Rozwój obszarów wiejskich w kontekście zróżnicowań przestrzennych w Polsce i budowania spójności terytorialnej kraju. Ekspertyza, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 2011.
 • 25. http://foodsecurityindex.eiu.com/Global Food Security Index (pobrane 10.08.2017).
 • 26. http://www.irinnews.org/Theme/FOO/Food-Security (pobrane 15.08.2017).
 • 27. http://www.unesco.pl/fileadmin/user_upload/pdf/Powszechna_Deklaracja_Praw_Czlowieka.pdf (dalej jako: Deklaracja).
 • 28. Kraciuk, J.( 2016). Bezpieczeństwo żywnościowe w procesie globalizacji sektora rolnego. Journal of Modern Science, 1(28), 251-262.
 • 29. Krajewski, P. (2014). Food Safety and Sustainable Development, Problemy Ekorozwoju - Problems of Sustainable Development, 9(2), 79-86.
 • 30. Kwasek, M. (2012). Wzorce konsumpcji żywności w Polsce. Studia i Monografie 153. Warszawa: IERGiŻ,.
 • 31. Leśkiewicz, K. (2012). Bezpieczeństwo żywnościowe i bezpieczeństwo żywności – aspekty prawne. Przegląd prawa rolnego, 1(10), 179-198.
 • 32. Małysz, J. (2009). Ekonomiczna interpretacja bezpieczeństwa żywnościowego. In: S. Kowalczyk (eds.), Bezpieczeństwo żywności w erze globalizacji (s.79-85). Warszawa.
 • 33. Michna, W. (1988). Bezpieczeństwo żywnościowe. In: Encyklopedia agrobiznesu, Fundacja Innowacja, Warszawa, 63-64.
 • 34. Mikuła, A. (2012). Bezpieczeństwo żywnościowe Polski. Roczniki Ekonomii Rolnictwa i Obszarów Wiejskich, 99(4), 38-48.
 • 35. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, (2008). Sektorowa strategia bezpieczeństwa w działach administracji rządowej rolnictwo, rozwój wsi, rynki rolne, rybołówstwo. Warszawa.
 • 36. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, (2015). Wspólna Polityka Rolna na lata 2014-2020. Pobrane 13 października 2015 z: www.minrol.gov.pl.
 • 37. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 1169/2011 z 25 października 2011 r.
 • 38. Siwiak, K. (eds) (2016). Sytuacja gospodarstw domowych w 2014 r. w świetle wyników badania budżetów gospodarstw domowych. Notatka informacyjna. GUS 2015.
 • 39. Skrzypczyńska, J. (2011). Międzynarodowe aspekty reform Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej. Przegląd Prawa Rolnego, 1(8), 89-108.
 • 40. Sobiecki, R. (2007). Globalizacja a funkcje polskiego rolnictwa. Warszawa: SGH.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-37a75adf-e091-4ffd-b10b-8da99a4cffc6
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.