PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | 2(17) |
Tytuł artykułu

Pakowanie mięsa drobiowego w modyfikowanej atmosferze

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Modified atmosphere packaging of poultry meat
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Celem pracy było dokonanie przeglądu współczesnego stanu wiedzy o oddziaływaniu modyfikowanej atmosfery na właściwości mięsa drobiowego przechowywanego w warunkach chłodniczych. Omówiono sposoby modyfikowania atmosfery podczas pakowania mięsa (pakowanie próżniowe oraz pakowanie w atmosferze gazów), rodzaje gazów najczęściej stosowanych do modyfikowania atmosfery oraz materiały opakowaniowe. Szczególną uwagę zwrócono na omówienie wpływu pakowania i przechowywania w modyfikowanej atmosferze na zagadnienia mikrobiologiczne, zmiany barwy i utlenianie lipidów mięsa drobiowego.
EN
The aim of this work was to present the current knowledge about the influence of modified atmosphere on the properties of refrigerated poultry meat. The methods of atmosphere modification in packaged meat (vacuum packaging, gas atmosphere packaging), types of gases most commonly used to modify atmosphere and packaging materials were discussed. Special attention was given to describe the influence of modified atmosphere packaging and storage on microbiology issues, colour changes and lipid oxidation of poultry meat.
Wydawca
-
Rocznik
Numer
Opis fizyczny
s.41-50,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław
Bibliografia
 • Acton J.C., Stephens C., Shaver V.A., Dawson P.L., 2007, Packaging of fresh meat and meat products. XVIII Europ. Symposium on the Quality of Poultry Meat, Prague, 2-5, September, s. 142-146.
 • Berruga M.I., Vergara H., Linares M.B., 2004, Quality of rabbit meat under modified atmospheres, 50th Int. Con. of Meat Sci. and Techn., Helsinki, Finland, 8-13 August, s. 354-357.
 • Cegielska-Radziejewska R., Pikul J., 2000, Quality and stability of sliced poultry sausages packed under vacuum and stored in refrigerated conditions, Food Sci. Technol., Scien. Papers of Agricultural University of Poznań, 4, s. 63-72.
 • Cichoń Z., 1996, Nowoczesne opakowalnictwo żywności, Ossolineum, Wrocław.
 • Czerniawski B., 1998, Pakowanie mięsa i przetworów mięsnych próżniowe oraz w mieszaninie gazów, Mięso i Wędliny, 6, s. 26-30.
 • Czerniawski B., Michniewicz J., 1998, Opakowania żywności, Wyd. Agro Food Techn., Czeladź.
 • Dhananjayan R., Han I.Y., Acton J.C., Dawson P.L., 2006, Growth depth effects of bacteria in ground turkey meat patties subjected to high carbon dioxide or high oxygen atmospheres, Poultry Science, 85, s. 1821-1828.
 • Dietrich A., 2004, Die Qual der richtigen Wahl, Fleischwirtschaft, 3, s. 41-44.
 • Fraqueza M.J., Bessa R.J.B., Pereira M.S., Ferreira M.C., Barreto A.S., 2004, Effect of Ar/CO2 modified atmosphere packaging on turkey meat characteristics, 50th Int. Con. of Meat Sci. and Techn., Helsinki, Finland, 8-13 August, s. 610-614.
 • Hotchkiss J.H., 1989, Modified atmosphere packaging of poultry and related products, [w:] A.L. Brody (ed.), Controlled/modified Atmosphere/Vacum Packaging of Foods, Food & Nutrition Press, INC., USA, s. 39-58.
 • Hotchkiss J.H., Langston S.W., 1995, MAP of cooked meat and poultry products, [w:] J.M. Farber, K.L. Dodds (eds.), Principles of Modified-atmosphere and Sousvide Product Packaging, Technomic Publishing Co., Lancaster, s. 137-152.
 • John L., Cornforth D., Carpenter C.E., Sorheim O., Pettee B.C., Whittier D.R., 2005, Color and thiobarbituric acid values of cooked top sirloin steaks packaged in modified atmospheres of 80% oxygen, or 0.4% carbon monoxide, or vacuum, Meat Science, 69, s. 441-449.
 • Kijowski J., Cegielska-Radziejewska R., Krala L., 2001, Shelf-life of meat and its further-processed products stored under modified atmosphere packaging (MAP) – a review, Polish Journal of Food and Nutrition Sciences, 10/51, 4, s. 3-12.
 • Kijowski J., Richardson I.R., 1997, Przetwórcze wykorzystanie mięsa drobiowego, Mięso i Wędliny, 5, s. 56-62.
 • Kondratowicz J., Kościelak E., 2005, Nowe tendencje w systemach pakowania żywności przechowywanej w niskich temperaturach, część 2, Chłodnictwo, XL, 8, s. 54-59.
 • Kondratowicz J., Kuło Ż., Burczyk E., 2007, Trwałość mięsa indyków w warunkach chłodniczych, Chłodnictwo, XLII, 3, s. 46-50.
 • Krala L., 1996, Kontrolowana i modyfikowana atmosfera przedłuża trwałość chłodzonego drobiu. Stan badań i wnioski praktyczne, Chłodnictwo, XXXI, 2, s. 35-40.
 • Krala L., 1999, Oddziaływanie atmosfery kontrolowanej i modyfikowanej na właściwości chłodzonego mięsa kurcząt, Zeszyty Naukowe Politechn. Łódz., 814, z. 255, s. 1-144.
 • Krala L., 2003, Pakowanie mięsa i przetworów w modyfikowanej atmosferze, [w:] Wszystko o opakowaniach i systemach pakowania, Ogólnopolski Informator Masarski, lipiec, s. 11-12, 14-15, 17-18, 20-21.
 • Krala L., Mokrosińska K., Michałowski S., 1995, Niektóre aspekty chłodniczego przechowywania żywności w kontrolowanej i modyfikowanej atmosferze, Zeszyty Naukowe Politechn. Łódz., 54, s. 57-75.
 • Lisińska-Kuśnierz M., Ucherek M., 2004, Podstawy opakowalnictwa towarów, Wyd. AE Kraków.
 • Markowska A., Gackowska L., Siwek B., 1997, Badania nad podniesieniem jakości i trwałości wyrobów garmażeryjnych pakowanych w atmosferze modyfikowanej, [w:] Bezpieczeństwo mikrobiologiczne produkcji żywności, Fundacja „Rozwój SGGW”, Warszawa, s. 145.
 • Martinez L., Djenane D., Cilla I., Beltran J.A., Roncales P., 2005, Effect of different concentrations of carbon dioxide and low concentration of carbon monoxide on the shelf – life of fresh pork sausages packed in modified atmosphere, Meat Science, 71, s. 563-570.
 • Northcutt J.K., Friesen R.K., Kartika S., Acton J.C., 2005, Temperature and packaging film effects on colour stability of sliced turkey bologna during lighted display, XVIIth Europ. Symp. on the Quality of Poultry Meat, Doorweth, The Netherlands, 23-26 May, s. 174-178.
 • Orkusz A., 2013, Wpływ barierowości opakowania surowych mięśni udowych indyków pakowanych w modyfikowanej atmosferze na ich cechy sensoryczne po obróbce termicznej, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Nauki Inżynierskie i Technologie, 2 (9), s. 85-93.
 • Orkusz A., 2014, Wpływ barierowości opakowania kulinarnych mięśni udowych indyków pakowanych w modyfikowanej atmosferze na ich cechy sensoryczne, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Nauki Inżynierskie i Technologie, 2 (13), s. 68-76.
 • Orkusz A., Wołoszyn J., Okruszek A., 2011, Characteristics of the thigh muscles colour from turkey packaged under modified atmosphere in different film types, Archiv für Geflügelkunde, 75, 3, s. 196-203.
 • Orkusz A., Wołoszyn J., Okruszek A., 2012, Influence of packaging materials on microbiological quality and odour of turkey thigh muscles packaged under modified atmosphere, Archiv für Geflügelkunde, 76, 3, s. 208-213.
 • Orkusz A., Wołoszyn J., Haraf G., Okruszek A., 2013, Effect of protective atmosphere on color of goose meat, Poultry Science, 92, s. 2188-2194.
 • Ostoja H., 2003, Opakowania i systemy pakowania stosowane w przemyśle mięsnym, [w:] Wszystko o opakowaniach i systemach pakowania, Ogólnopolski Informator Masarski lipiec, s. 3-4, 6-8, 10.
 • Patsias A., Chouliara I., Badeka A., Savvaidis I.N., Kontominas M.G., 2006, Shelf-life of chilled precooked chicken produkt stored in air and under modified atmospheres: microbiological, chemical, sensory attributes, Food Microbiology, 23, s. 423-429.
 • Pettersen M.K., Nissen H., Eie T., Nilsson A., 2004, Effect of packaging materials and storage condictions on bacterial growth, off-odour, ph and colour in chicken breast fillets. Packag. Technol. Sci., 17, s. 165-174.
 • Pexara E.S., Metaxopoulos J., Drosinos E.H., 2002, Evaluation of shelf life of cured, cooked, sliced turkey fillets and cooked poork sausages – “piroski” – stored under vacuum and modified atmospheres at +4 and +10o C, Meat Science, 62, s. 33-43.
 • Phebus R.K., Draughon F.A., Mount J.R., 1991, Survival of Campylobacter jejuni in modified atmosphere packaged turkey roll, Journal of Food Protection, 54, 3, s. 194-199.
 • Phillips C.A., 1996, Review: Modified atmosphere packaging and its effects on the microbiological quality and safety of produce, Inter. Journal of Food Sci. and Technology, 31, s. 463-479.
 • Pikul J., 2001a, Pakowanie i przechowywanie schłodzonego mięsa w modyfikowanej atmosferze, Chłodnictwo, XXXVI, 10, s. 30-36.
 • Pikul J., 2001b, Rola modyfikowanej oraz kontrolowanej atmosfery w przechowywaniu schłodzonego mięsa, Chłodnictwo, XXXVI, 8-9, s. 78-84.
 • Pikul J., 2001c, Przedłużanie okresu trwałości schłodzonego mięsa oraz produktów z mięsa drobiu przez pakowanie w modyfikowanej atmosferze, Chłodnictwo, XXXVI, 11, s. 39-45.
 • Rak L., 2007, Opakowania mięsa i przetworów – wyzwania dla producentów, Gospodarka Mięsna, 8, s. 28-29, 31-32.
 • Saucier L., Gendron C., Gariepy C., 2000, Shelf life of ground poultry meat stored under modified atmosphere, Poultry Science, 79, 12, s. 1851-1856.
 • Seydim A.C., Acton J.C., Hall M.A., Dawson P.L., 2006, Effects of packaging atmospheres on shellife quality of ground ostrich meat, Meat Science, 73, s. 503-510.
 • Veberg A., Sorheim O., Moan J., Iani V., Juzenas P., Nilsen A.N., Wold J.P., 2006, Measurement of lipid oxidation and porphyrins in high oxygen modified atmosphere and vacuum-packed minced turkey and pork meat by fluorescence spectra and images, Meat Science,73, s. 511-520.
 • Zin M., Miazga R., 2004, Najnowszy system pakowania mięsa, Gospodarka Mięsna, 7, s. 34-36.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-36573ffa-1d12-40a9-a27f-704313230dfa
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.