PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 3 |
Tytuł artykułu

Kontrola korzystania ze środków unijnych kierowanych na rozwój obszarów wiejskich

Autorzy
Warianty tytułu
EN
Control of the use of EU funds directed to rural development
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Wydawca
-
Rocznik
Numer
3
Opis fizyczny
s.100-109,rys.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa
Bibliografia
 • 1. Glosariusz terminów dotyczących kontroli i audytu w administracji publicznej (Wydawnictwo: Najwyższa Izba Kontroli, lipiec 2005).
 • 2. Narodowe Strategiczne Ramy odniesienia 2007-2013 wspierające wzrost gospodarczy i zatrudnienie - Narodowa Strategia Spójności. (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2007 r.).
 • 3. Ogólna informacja o stanie realizacji poszczególnych działań w ramach PROW 2007­2013 wg stanu na dzień 15 czerwca 2012 r.
 • 4. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
 • 5. PROWieści, sierpień 2012 r.
 • 6. Roczne sprawozdania z realizacji PROW 2007-2013 (lata 2007-2011).
 • 7. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 65/2011 z dnia 27 stycznia 2011 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w odniesieniu do wprowadzenia procedur kontroli oraz do zasady wzajemnej zgodności w za­kresie środków wsparcia rozwoju obszarów wiejskich (Dz. Urz. UE L 25 z 28.01.2011, str.8 i DZ. Urz. UE L 48 z 21.02.2012 r., str. 7).
 • 8. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie warunków, jakie powinny spełniać jednostki organizacyjne, którym można powierzyć wykonywanie czynności kontrolnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiej­skich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 101, poz. 685, z późn. zm.).
 • 9. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 sierpnia 2007 r. w spra­wie szczegółowego sposobu sprawowania nadzoru nad podmiotami, które wykonują jako delegowane zadania instytucji zarządzającej w ramach Programu Rozwoju Ob­szarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 163, poz. 1160, z późn. zm.).
 • 10. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 sierpnia 2007 r. w spra­wie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli na miejscu i wizytacji w miejscu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 168, poz. 1181, z późn. zm.).
 • 11. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 sierpnia 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań instytucji zarządzającej wykonywanych przez niektóre podmioty jako zadania delegowane oraz sposobu ich wykonywania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 150, poz. 1067, z późn. zm.).
 • 12. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wspar­cia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. UE L 277 z 21.10.2005, str. 1, z późn. zm.).
 • 13. Trocki Michał, Gruczy Bartosz (red.): Zarządzanie projektem europejskim. Wyd. Pol­skie Wydawnictwo Ekonomiczne. Warszawa 2007.
 • 14. Ustawa z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz. 427, z późn. zm.).
 • 15. Zbiorcze sprawozdanie bieżące tygodniowe z realizacji PROW 2007-2013 (stan na 12.10.2012 r).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-321514a8-a1a4-4811-8eb8-f5315724486f
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.