PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2011 | 18 | 1[192] |
Tytuł artykułu

Frakcje azotu i węgla w poziomach próchnicznych ornych gleb brunatnoziemnych Wysoczyzny Siedleckiej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Fractions of nitrogen and carbon in humus horizons of arable luvisols and cambisols located on Siedlce Upland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Celem pracy było zbadanie zawartości i określenie udziału azotu w związkach mineralnych, oraz azotu i węgla we frakcjach, wydzielonych podczas hydrolizy kwaśnej (przy różnym stężeniu jonów wodorowych), z poziomów próchnicznych jedenastu ornych gleb brunatnoziemnych, położonych na Wysoczyźnie Siedleckiej. Podano lokalizację i klasyfikację gleb oraz podstawowe właściwości (zawartości frakcji iłowej, pHKCl, Corg/Nog, Corg/Pog, zawartości próchnicy) badanych poziomów powierzchniowych. Badane gleby zaklasyfikowano do gleb płowych opadowo-glejowych i brunatnych wyługowanych, wytworzonych z glin zwałowych zlodowacenia środkowopolskiego. Poziomy próchniczne charakteryzowały się niewielką zawartością materii organicznej (średnio 14,3 g⋅kg-1 ) w dużym stopniu zhumifikowaną, odczynem lekko kwaśnym oraz typowym dla ornych gleb mineralnych stosunkiem C/N i C/P. Udział form mineralnych azotu stanowił średnio 3,21% całkowitych zasobów tego pierwiastka, przy przewadze formy amonowej (1,94%). Średni udział azotu organicznych związków rozpuszczalnych w roztworze 0,25 mol KCL . dm-3, wynosił 1,09%. Więcej azotu stwierdzono we frakcji trudno hydrolizującej (średnio 35,9% w Nog), niż łatwo hydrolizującej (średnio 28,0%), a azot organiczny nie hydrolizujący stanowił średnio 35% zasobów tego pierwiastka. We frakcji łatwo i trudno hydrolizującej stwierdzono zbliżoną zawartość węgla organicznego (odpowiednio 25,7 i 24,1 g⋅kg-1) oraz wartość stosunków C/N (8,32-6,67). Najwięcej węgla (średnio 50,2% zasobów) oraz najszerszy stosunek C/N (14,9) stwierdzono we frakcji nie ulegającej hydrolizie kwaśnej.
EN
The aim of the study presented in the paper was the determination of the contents and share of nitrogen in minerals as well as nitrogen and carbon in fractions achieved from acidic hydrolysis (at various hydrogen ions concentrations) in humus horizons of 11 brown soil types located in the Siedlce Upland. The location and classification of the soils is presented along with the general properties (clay content, pH KCl, Corg/Ntot, Corg/Ptot, humus content) of studied surface horizons. Investigated soils were classified as Luvisols and Cambisols developed from boulder loams of middle-Polish glaciation. Humus horizons were characterised by low organic matter content (14.3 g kg-1 on average), largely humified, slightly acidic pH, and mineral C/N and C/P ratios typical for arable soils. Percentage of mineral forms of nitrogen was 3.21% of its total resources at ammonium form surplus (1.94%). Mean share of nitrogen in organic forms soluble in 0.25 mol KCL dm-3 amounted to 1.09%. More nitrogen was found in hard-hydrolysing fraction (35.9% in Ntot) rather than in the readily-hydrolysing ones (28.0%, on average), while non-hydrolysing organic nitrogen made up 35% of the element resources. Similar contents of organic carbon were recorded in readily and hard-hydrolysing fractions (25.7 and 24.1 g kg-1, respectively), as well as the following C/N ratios: 8.32-6.67. The largest amounts of carbon (50.2% of resources, on average) and the widest C/N ratio (14.9) were found in the fraction that was resistant to acidic hydrolysis.
Wydawca
-
Czasopismo
Rocznik
Tom
18
Numer
Opis fizyczny
s.7-16,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Katedra Gleboznawstwa i Chemii Rolnej, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, ul.Prusa 14, 08-110 Siedlce
autor
Bibliografia
 • Dziadowiec H., Gonet S.S., 1999. Przewodnik metodyczny do badań materii organicznej gleb. Prace Komisji Naukowych PTG, 120, Warszawa.
 • Fotyma E., Fotyma M., 2004. Podstawy zróżnicowanego nawożenia azotem. W: Diagnostyka gleb o roślin w rolnictwie równoważonym. Pr. zbior. Red. S. Kalembasa: Wydaw. AP, 49-58.
 • Fotyma M., Mercik S., Faber A., 1987. Chemiczne podstawy żyzności gleb i nawożenia. PWRiL, Warszawa.
 • Gonet S.S., 2003. Organiczne związki zawierające azot w glebach i substancjach humusowych. W: Substancje humusowe w glebach i nawozach. PTSH, Wrocław, 121-126.
 • Gonet S.S., 2007. Ochrona zasobów materii organicznej gleb. W: Rola materii organicznej w środowisku. Pr. zbior. Red. S. S. Gonet, M. Markiewicz: PTSH, Wrocław, 7-29.
 • Kalembasa D., Becher M. 2009. Frakcje azotu w glebach torfowo-murszowych w dolinie górnego Liwca. Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie 9 z. 2 (26), 73-82.
 • Kalembasa S. 1991. Quick method of determination of organic carbon in soil. Polish Journal of Soil Science, 24/1, 17-22.
 • Kalembasa S., 1995. Zastosowanie izotopów 15N i 13N w badaniach gleboznawczych i chemiczno- rolniczych. WNT, Warszawa.
 • Mazur T., 1991. Azot w glebach uprawnych. PWN.
 • Paul E. A., Clark F.E., 2000. Mikrobiologia i biochemia gleb. Wyd. UMCS Lublin.
 • Paul J. P., Williams B. L. 2005. Contribution of α-amin N to extractable organic nitrogen (DON) in three soil types the Scottish uplands. Soil Biology and Biochemistry 37, 801-803.
 • Sequi P., De Nobili M., Leita L., Cercignani G. 1986. A new index of humification. Agrochemica, 30, 175-179.
 • Shulten H .R., Shnitzer M., 1998. The chemistry of soil organic nitrogen: a review. 1998. Biology and Fertility of Soils. 26, 1-15.
 • Sowden F. J., Chen Y., Schnitzer M., 1977. The nitrogen distribution in soils formed under widely differing climatic conditions. Geochim. Cosmochim. Acta 41, 1524-1526.
 • Stevenson F.J., 1982. Humus chemistry. Genesis, composition, reaction. Wiley-Intersc. Publ. New York.
 • Systematyka gleb Polski 1989. Rocz. Glebozn., 40, 3/4.
Uwagi
PL
Rekord w opracowaniu
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-30a204b9-02ad-41ec-b547-4e94a583951f
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.