PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | 09 | 1 |
Tytuł artykułu

Mapy parcelacji (regulacji) majątków ziemskich z okresu lat 40. XX wieku i ich znaczenie dla synchronizacji zapisów w księgach wieczystych i ewidencji gruntów i budynków dotyczących prawa własności nieruchomości skarbu państwa

Autorzy
Warianty tytułu
EN
Country property allotment (regulation) maps from the 40's of the 20th century and their importance for synchronisation of entries in cadastre with the entries in land and property registers concerning the ownership rights of the state treasury
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Założenie ewidencji gruntów w latach 60. XX wieku było procesem nieza­leżnym od funkcjonowania ksiąg wieczystych. Księgi hipoteczne, zbiory dokumentów oraz księgi wieczyste stanowiły wiarygodne zbiory danych o nieruchomościach. Wpisy doty­czące oznaczeń parcel i działek ewidencyjnych pochodziły z różnych okresów, czasem od­woływały się do map sporządzonych przed 1939 r., niekiedy był to tylko opis granic nieru­chomości, w wielu przypadkach był to rejestr pomiarowy i mapa regulacji gruntów zgodnie z Dekretem o reformie rolnej. Nowoczesne techniki komputerowej budowy warstw map wektorowych i rastrowych ułatwiają pracę dochodzeniową granic nieruchomości. Doku­mentacja pomiarowa sporządzona w latach 40. jest obecnie nieaktualna w treści podmiotu, jak i granic przedmiotu władania.
EN
Creation of cadastre in the 60's of the 20th century was a process independent from the operation of land and mortgage registers. Mortgage registers, collections of docu­ments and land registers were reliable sources of information concerning real estate. The entries concerning designation of allotments were created in various periods, they some­times referred to maps created before the year 1939, sometimes they only described the borders of the real estate and, in many cases, it was a measurement register and country property regulation map in compliance with the Decree on agrarian reform. The modern computer methods of constructing vector and raster maps simplify the analysis of real es­tate borders. Measurement documentation from the 40's is, at present, outdated both in the context of the objects as well as the subjects of ownership.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
09
Numer
1
Opis fizyczny
s.15-22,rys.,fot.,bibliogr.
Twórcy
autor
  • Katedra Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, ul.Grunwaldzka 53, 50-357 Wrocław
Bibliografia
  • Bończak-Kucharska E., Wypych P., 2009. Ustawa o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego. Komentarz. Minigo Książki.
  • Dale P., McLaughlin J., 2003. Land administration. Oxford University Press.
  • Dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej, Dz.U. z 1945 r. Nr 3, poz. 13.
  • Dekret z dnia 8 sierpnia 1946 r. o wpisywaniu w księgach hipotecznych (gruntowych) prawa własności nieruchomości przejętych na cele reformy rolnej, Dz.U. z 1945 r. Nr 34, poz. 204 ze zmianami.
  • Pessel R., 2008. Nieruchomości Skarbu Państwa. LexisNexis.
  • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 1 marca 1945 r. w sprawie wykonania dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej, Dz. U. z 1945 r. Nr 10, poz. 51.
  • Stelmachowski A. (red.), 2009. Prawo rolne. Wyd. 5., LexisNexis.
  • Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego, Dz. U. z 2007 r. Nr 191, poz. 1365 ze zmianami.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-3055951e-5a05-425c-8167-a7529b1720be
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.