PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2006 | 41 | 2 |
Tytuł artykułu

Endangered macrofungi of selected nature reserves in Wielkopolska

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL
Zagrożone macromycetes wybranych rezerwatów przyrody w Wielkopolsce
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The article presents localities of 123 species of endangered macrofungi found between 1955 and 2005 in 25 nature reserves in the Wielkopolska region, where mycocoenological studies were carried out. The distribution of these reserves is shown in the cartogram based on the ATPOL grid.
PL
Praca zawiera stanowiska 123 gatunków zagrożonych grzybów wielkoowocnikowych, znalezionych w Wielkopolsce na terenie 25 rezerwatów przyrody, w których prowadzone były badania mikosocjologiczne w latach 1955 – 2005. Rozmieszczenie tych rezerwatów przedstawiono na kartogramie w siatce kwadratów ATPOL. Jako jedno stanowisko przyjmuje się wszystkie notowania w obrębie jednego małego kwadratu (10x10 km). Wykaz gatunków grzybów uporządkowano według kategorii zagrożenia (Wojewoda, Ławrynowicz 1992). Przy każdym gatunku podano numer rezerwatu (Ryc. 2), skrót nazwy zespołu roślinnego, w którego fitocenozie był notowany, jak również numer kwadratu i nazwisko autora. Wśród odnotowanych w rezerwatach gatunków grzybów Serpula himantioideszostała zaliczona do kategorii Ex – wymarłych i zaginionych. Znaleziono 6 gatunków z kategorii E – wymierających, a wśród nich objęte ścisłą ochroną – Geastrum melanocephalumi G. rufescens. Do kategorii V – narażonych należy 20 gatunków. Niektóre z nich są dość pospolite w Wielkopolsce, jak np. Boletus edulispodawany z 10 badanych rezerwatów. Godne uwagi są gatunki objęte ścisłą ochroną, jak Hericium clathroides, Morchella esculentai Fistulina hepatica. Znaleziono znaczną liczbę – 46 gatunków rzadkich (kategoria R), w tym również ściśle chronione: Sparassis crispa, Ganoderma lucidumi Mutinus caninus(Dz. U. Nr 168). Najbogatsza była kategoria I, zawierająca gatunki macromycetes o nieokreślonym zagrożeniu. Spośród 50, z tej kategorii, gatunków niektóre należą do często spotykanych na badanym terenie, jak np. Cantharellus cibarius, Macrolepiota procera, czy M. rhacodes. Niniejsza praca może stanowić uzupełnienie wiedzy o występowaniu zagrożonych gatunków macromycetes na obszarze Wielkopolski z punktu widzenia ochrony bioróżnorodności gatunków.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Czasopismo
Rocznik
Tom
41
Numer
2
Opis fizyczny
p.241-252,fig.,ref.
Twórcy
autor
 • Department of Plant Ecology and Environmental Protection, Adam Mickiewicz University, Umultowska 89, 61-614 Poznan, Poland
Bibliografia
 • Andrzejewska D. 2004. Udział macromycetes w zbiorowiskach leśnych rezerwatu „Świetlista Dąbrowa” koło Obrzycka (Wielkopolska). Praca magisterska z Zakł. Ekol. Rośl. i Ochr. Środ. UAM. Poznań (msc.).
 • Brzeg A., Gąbka M., Nagengast B. 2005. Szata roślinna rezerwatu przyrody „Jezioro Trzebidzkie”.
 • Biul. Park. Krajobraz. Wielkopolski 11(13): 153-196. Poznań.
 • Brzeg A., Wojterska M. 2001. Zespoły roślinne Wielkopolski, ich stan poznania i zagrożenie. (In:) M.
 • Wojterska (ed.). Szata roślinna Wielkopolski i Pojezierza Południowopomorskiego. Przewodnik sesji terenowych 52. Zjazdu PTB, 24-28 września 2001: 39-110. Poznań.
 • Bujakiewicz A. 1999. Response of macrofungi to mosaic arrangement of biotic microforms in the Ribo nigri-Alnetumin the Olszyny Niezgodzkie reserve. Acta Mycol. 34(2): 267-280.
 • Bujakiewicz A., Fiebich R. 1993. Serpula himantioides(Fr.) Bond. ex Parm. in Poland. Acta Mycol. 28(2): 219-225.
 • Celka D., Lisiewska M. 1996. Wstępne rozpoznanie mikoflory rezerwatu „Meteoryt Morasko” w Poznaniu. Rocz. Nauk. Pol. Tow. Ochr. Przyr. „Salamandra”, 1: 25-45. Poznań.
 • Dz.U.2004.168.1765. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących grzybów objętych ochroną.
 • Endler Z. 1971. Grzyby wyższe lasów bukowych nadl. Kąty. Acta Mycol. 7(2): 279-298.
 • Fiklewicz-Sobstyl G. 1965. Spostrzeżenia fenologiczne nad grzybami wyższymi torfowiska „Bagna” koło Obornik (północna Wielkopolska). PTPN, Prace Kom. Biol., 26 (3): 71-99.
 • Ing B. 1993. Towards a Red List of Endangered European Macrofungi. (In:) D. N. Pegler, L. Boddy, B. Ing, P. M. Kirk (eds). Fungi of Europe: Investigation, Recording and Conservation: 231-137. Royal Botanic Gardens. Kew.
 • Jurek J. 1981. Macromycetes rezerwatu “Uroczysko Grodziszcze” (Nadleśnictwo Świebodzin). Praca magisterska z Zakł. Ekol. Rośl. i Ochr. Środ. UAM. Poznań (msc.).
 • Komorowska H. 2005. Mycenella margaritispora(J. E. Lange) Singer. (In:) W. Wojewoda (ed.). Atlas of the geographical distribution of fungi in Poland, Fasc. 3: 69-72.
 • Kozyra B. 1986. Macromycetes na tle zbiorowisk leśnych rezerwatów Niwa i Majówka w województwie kaliskim. Praca magisterska z Zakł. Ekol. Rośl. i Ochr. Środ. UAM. Poznań (msc.).
 • Krzyżanowska W. 1977. Udział macromycetes w zbiorowiskach leśnych Wyspy Konwaliowej na Jeziorze Radomierskim. Praca magisterska z Zakł. Ekol. Rośl. i Ochr. Środ. UAM. Poznań (msc.).
 • Kucharska I. 1987. Macromycetes rezerwatu Jodły Ostrzeszowskie na tle północnej granicy zasięgu jodły pospolitej w Polsce zachodniej. Praca magisterska z Zakł. Ekol. Rośl. i Ochr. Środ. UAM. Poznań (msc.).
 • Lisiewska M. 1961. Badania nad grzybami wyższymi w grądach Wielkopolskiego Parku Narodowego i Promna pod Poznaniem. PTPN. Prace Monogr. nad Przyrodą WPN pod Poznaniem 5(1): 3-66. Poznań.
 • Lisiewska M., Bujakiewicz A. 1976. Grzyby wyższe na tle zespołów leśnych. (In:) T. Wojterski (ed.). Roślinność rezerwatu „Dębina“ pod Wągrowcem w Wielkopolsce. Bad. Fizjogr. nad Polską Zach. 29, B: 119-134. Warszawa-Poznań.
 • Lisiewska M., Filisiewicz J. 2006. Zróżnicowanie mikocenologiczne zbiorowisk leśnych rezerwatu „Goździk siny w Grzybnie” (centralna Wielkopolska) Bad. Fizjogr. nad Polską Zach. 55, B: 7-28.
 • Lisiewska M., Madeja J. 2003. Rozmieszczenie ściśle chronionych gatunków grzybów w Wielkopolsce. Bad. Fizjogr. nad Polską Zach. B, 52: 7-25.
 • Lisiewska M., Połczyńska M. 1998. Changes in macromycetes of the oak-hornbeam forests in the „Dębina” reserve (Northern Wielkopolska). Acta Mycol. 33 (2): 191-230.
 • Lisiewska M., Sekuła-Woźniak W. 1998. Udział macromycetes w lasach dębowych rezerwatu „Uroczysko Obiszów” (Nadleśnictwo Głogów). Bad. Fizjogr. nad Polską Zach., B, 47: 45-81. Poznań.
 • Łuszczyński J. 2002. Preliminary red list of Basidiomycetes in the Góry Świętokrzyskie Mts. (Poland). Polish Bot. J. 47 (2): 183-193.
 • Molska S. 1982. Badania nad udziałem macromycetes w grądach rezerwatu „Dąbrowa Smoszew” w Nadleśnictwie Krotoszyn. Praca magisterska z Zakł. Ekol. Rośl. i Ochr. Środ. UAM. Poznań (msc.).
 • Nowacka K. 1978. Grzyby wyższe rezerwatu modrzewiowego „Czerwona Róża” (woj. Leszczyńskie). Praca magisterska z Zakł. Ekol. Rośl. i Ochr. Środ. UAM. Poznań (msc.).
 • Nowak-Drózd E. 1978. Udział grzybów wyższych w płatach łęgu olszowego Circaeo-Alnetumw rezerwacie „Buki Lutomskie” koło Sierakowa. Praca magisterska z Zakł. Ekol. Rośl. i Ochr. Środ. UAM. Poznań (msc.).
 • Pawlak M. 2003. Udział grzybów w fitocenozach olsu torfowcowego Sphagno squarrosi-Alnetumw rezerwacie Gogulec koło Poznania. Praca magisterska z Zakł. Ekol. Rośl. i Ochr. Środ. UAM. Poznań (msc.).
 • Susicka M. 1994. Udział grzybów (macromycetes) w fitocenozach łęgu Violo odoratae-Ulmetum(Weevers 1940) Doing 1962 i łęgu wiązowego Ficario-Ulmetum campestris(Matuszkiewicz 1982) w rezerwacie Puszczykowskie Góry w Wielkopolskim Parku Narodowym. Praca magisterska z Zakł. Ekol. Rośl. i Ochr. Środ. UAM. Poznań (msc.).
 • Szczudło K. 1979. Badania nad udziałem macromycetes w grądach rezerwatu Bielawy w nadleśnictwie Gniezno. Praca magisterska z Zakł. Ekol. Rośl. i Ochr. Środ. UAM. Poznań (msc.).
 • Wasielewska E. 1999. Udział grup ekologicznych grzybów (macromycetes) w fitocenozach olsu porzeczkowego (Ribo nigri-Alnetum) i łęgu olszowego (Circaeo-Alnetum) na terenie rezerwatu „Źródliska Flinty” w Nadleśnictwie Sarbia (województwo wielkopolskie). Praca magisterska z Zakł. Ekol. Rośl. i Ochr. Środ. UAM. Poznań (msc.).
 • Wilczyńska I. 1994. Udział grzybów w fitocenozie łęgu Astrantio-Fraxinetumw rezerwacie Puszczykowskie Góry w Wielkopolskim Parku Narodowym. Praca magisterska z Zakł. Ekol. Rośl. i Ochr. Środ. UAM. Poznań (msc.).
 • Wojewoda W. 1991. Pierwsza czerwona lista grzybów wielkoowocnikowych (macomycetes) zagrożonych w polskich Karpatach. First red list of threatened macrofungi in the Polish Carpathians. Stud. Ośrod. Dokument. Fizjogr. PAN, 18: 239-261. Kraków.
 • Wojewoda W. 1999. Czerwona lista grzybów wielkoowocnikowych Górnego Śląska. Red list of Upper Silesian Macrofungi. Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska. Raporty, Opinie 4: 8-51. Katowice.
 • Wojewoda W. (ed.). 2000. Atlas of the geographical distribution of fungi in Poland, Fasc. 1, pp. 61. W. Szafer Inst. Bot. Pol. Acad. Sci., Kraków.
 • Wojewoda W. (ed.). 2002. Atlas of the geographical distribution of fungi in Poland, Fasc. 2, pp. 129. W. Szafer Inst. Bot. Pol. Acad. Sci., Kraków.
 • Wojewoda W., Ławrynowicz M. 1992. Red list of threatened macrofungi in Poland. (In:) K. Z a -rzycki, W. Wojewoda, Z. Heinrich (eds). List of threatened plants in Poland. 2 ed.: 27-56. W. Szafer Inst. Bot. Polish Acad. Sci., Kraków.
 • Wojewoda W., Ławrynowicz M. 2006. Red list of the macrofungi in Poland. (In:) Z. Mirek, K. Zarzycki, W. Wojewoda, Z. Szeląg (eds). Red list of plants and fungi in Poland: 53-70. W. Szafer Inst. Bot. Polish Acad. Sci., Kraków.
 • Wróblewska K. 1993. Macromycetes wybranych zbiorowisk leśnych rezerwatu „Kuźnik” koło Piły. Praca magisterska z Zakł. Ekol. Rośl. i Ochr. Środ. UAM. Poznań (msc.).
 • Żukowski W., Celka Z., Chmiel J., Jackowiak B., Latowski K., Szkudlarz P. 2001. Rozmieszczenie wybranych gatunków roślin ginących w Wielkopolsce. Prace Zakł. Taksonomii Roślin UAM w Poznaniu, 12. ss. 68. Bogucki Wyd. Nauk., Poznań.
Uwagi
Rekord w opracowaniu
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-29add4f7-dbc2-4fd2-a3bd-2a3b1cda3c71
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.