PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | 17 | 2 |
Tytuł artykułu

Determinanty zasobowe procesów reprodukcji majątku gospodarstw rolnych prowadzących rachunkowość rolną (FADN)

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Resource determinants of reproduction processes of assets of farms engaged in agricultural accountancy (FADN)
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Głównym celem artykułu było rozpoznanie znaczenia determinant zasobowych dla procesów reprodukcji majątku w gospodarstwach rolnych prowadzących rachunkowość rolną FADN. Stwierdzono, że wyższemu wskaźnikowi reprodukcji w analizowanych grupach towarzyszą większe zasoby ziemi, pracy i kapitału. Zależności te charakteryzowały się relatywnie niewysoką zmiennością. Jednoczesne oddziaływanie wszystkich trzech czynników wytwórczych na procesy produkcyjno-ekonomiczne ujawnia efekty synergii w obszarze modernizacji gospodarstw. Techniczne uzbrojenie pracy ma kluczowe znaczenie w kształtowaniu zasięgu procesów reprodukcji, co związane jest z bezpośrednim wpływem na efekty ekonomiczne gospodarowania w rolnictwie. Dostrzeżono także, że o ile procesy reprodukcji są zależne do warunków koniunkturalnych, o tyle czynniki zasobowe są względnie niezależne od nich.
EN
The main aim of the article was to identify the meaning of resources determinants of reproduction processes of assets in farms engaged in agricultural accountancy of the FADN. One has state, that that a higher ratio of reproduction in the analyzed groups, accompanied a greater resources of land, labor and capital. These relationships are non-linear and characterized by a relatively moderately volatile. The simultaneous influence of all three factors of production for economic processes appear synergies effects in range of the modernization of farms. Labor ratio is critical in shaping the range of reproduction process, which is connected with their direct influence on the economic effects of farming. One has notice also that while the reproduction processes are dependent on business outlook factors, inasmuch resource factors are relatively independent from them.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
17
Numer
2
Opis fizyczny
s.69-74,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
  • Katedra Makroekonomii i Gospodarki Żywnościowej, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Al.Niepodległości 10, 61-875 Poznań
Bibliografia
  • Berbeka T., Szuk T., Kucharska M. 2014: Siła ekonomiczna gospodarstw rolniczych podejmujących inwestycje na Dolnym Śląsku, Rocz. Nauk. SERiA, t. XVI, z. 2, 15-20.
  • Grabowski S. 1991: Procesy reprodukcji w gospodarstwach indywidualnych, Wyd. PWRiL, Warszawa.
  • Grzelak A. 2014: Ocena procesów reprodukcji majątku w świetle wyników gospodarstw rolnych prowadzących rachunkowość rolną (FADN), Zag. Ekon. Rol., nr 3, 45-64.
  • Grzelak A., Seremak-Bulge J. 2014: Porównanie wybranych metod badania koniunktury w rolnictwie w Polsce, Zag. Ekon. Rol., nr 4, 117-130.
  • Isham J., Kaufmann D., Pritchett L. 1997: Civil Liberties, Democracy, and the Performance of Government Projects, The World Bank Economic Review, vol. 11, no 2, 219-242.
  • Józwiak W. (red.) 2009: Sytuacja ekonomiczna, efektywność funkcjonowania i konkurencyjność polskich gospodarstwa rolnych osób fizycznych, Raport PW, nr 132. IERiGŻ-PIB, Warszawa.
  • Leopold A. 1995: Polityka w stosunku do wsi i rolnictwa w okresie transformacji systemowej, [w:] L. Klank (red.), Wieś i rolnictwo w okresie transformacji systemowej, Wyd. IRWiR, Warszawa.
  • Poczta W., Czubak W. 2007: Bariery pozyskiwania środków UE na cele inwestycyjne przez gospodarstwa rolne, [w:] M. Wigier (red.), Identyfikacja i ocena barier administracyjnych realizacji programów rozwojuobszarów wiejskich, Raport PW, nr 66, IERiGŻ-PIB, Warszawa.
  • Sobczyński T. 2011: Ocena możliwości rozwojowych gospodarstw rolniczych Unii Europejskiej na podstawie inwestycji netto w latach 1998-2008, Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis, Oeconomica, 291(65), 145-156.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-26f11d4b-6f9a-435e-9b9c-fb9640a31c73
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.