PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2013 | 20 | 1 |
Tytuł artykułu

Charakterystyka właściwości fizycznych nasion marchwi i pietruszki po zbiorze kombajnowym

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Physical characteristics of carrot and parsley seeds after combine harvest
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Przygotowanie wartościowego i kwalifikowanego materiału siewnego marchwi i pietruszki wymaga wiedzy z zakresu podstawowych właściwości fizycznych nasion gatunku podstawowego oraz pozostałych komponentów mieszaniny ziarnistej (zanieczyszczenia, nasiona innych gatunków roślin itp.). Znajomość cech fizycznych nasion wymagana jest ponadto przy doborze i ustalaniu parametrów techniczno-technologicznych procesów czyszczenia i separacji czy innych zabiegów ukierunkowanych na uszlachetnianie materiału siewnego. W pracy zestawiono i porównano wybraną grupę właściwości fizycznych oraz skład granulometryczny nasion marchwi i pietruszki pozyskanych w zbiorze kombajnowym. Wykazano zróżnicowanie niektórych cech fizycznych nasion marchwi i pietruszki, przy czym dotyczyło to głównie charakterystyk masowych (gęstość w stanie zsypu i gęstość utrzęsiona) oraz wymiarów geometrycznych najbardziej licznych i reprezentatywnych frakcji wymiarowych. Analiza składu granulometrycznego nasion obu warzyw, przeprowadzona równolegle na przesiewaczu sitowym i wibracyjnym, wykazała, że najbardziej liczną i reprezentacyjną z punktu widzenia wartości siewnej grupą były nasiona marchwi o wymiarach 1,3, 1,5 i 1,7 mm. Łączna ilość tych trzech frakcji stanowiła około 78% ogółu oczyszczonych wcześniej nasion. W przypadku nasion pietruszki najbardziej liczną grupę stanowiły nasiona o wymiarach. 1,1 i 1,3 mm, a ich sumaryczny udział w ogólnej masie nasion wyniósł około 84,46.
EN
Preparation of valuable and certified carrot and parsley seed material requires the knowledge of basic physical properties of seeds of the basic species components and of the other components of a mixture (dirt, seeds of other plant species, etc.). Knowledge of the physical charac-teristics of the seeds is also required in the selection and setting of technical and technological pa-rameters of cleaning and separation or other treatments aimed at refining seed. This paper summa-rizes and compares selected group of physical properties and particle size distribution of carrot and parsley seeds obtained in combine harvest. A variation was demonstrated in certain physical charac-teristics of the carrot and parsley seeds, and the characteristics are mainly related to the mass (bulk density and shaken density) and the geometric dimensions of the most numerous and representative dimensional fractions. Particle size distribution analysis of both vegetable seeds, carried out in parallel on a sifter and a vibrating sieve, showed that the largest and the most representative from the viewpoint of sowing value group of seeds were carrot seeds in the sizes of: 1.3, 1.5 and 1.7 mm. The total amount of these three sizes accounted for approximately 78% of pre-treated seeds. In the case of seeds of parsley were most numerous group were seeds of the two sizes of 1.1 and 1.3 mm, and their combined share in the total weight of the seeds was approximately 84,46%..
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Czasopismo
Rocznik
Tom
20
Numer
1
Opis fizyczny
s.137-146,rys.,tab.,fot.,bibliogr.
Twórcy
 • Katedra Inżynierii i Maszyn Spożywczych, Wydział Inżynierii Produkcji, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul.Doświadczalna 44, 20-236 Lublin
autor
 • Katedra Inżynierii i Maszyn Spożywczych, Wydział Inżynierii Produkcji, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul.Doświadczalna 44, 20-236 Lublin
autor
 • Katedra Inżynierii i Maszyn Spożywczych, Wydział Inżynierii Produkcji, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul.Doświadczalna 44, 20-236 Lublin
autor
 • Katedra Inżynierii i Maszyn Spożywczych, Wydział Inżynierii Produkcji, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul.Doświadczalna 44, 20-236 Lublin
autor
 • Katedra Inżynierii i Maszyn Spożywczych, Wydział Inżynierii Produkcji, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul.Doświadczalna 44, 20-236 Lublin
Bibliografia
 • Bakier. S., Miastkowski. K., 2010. Analiza składu granulometrycznego glukozy krystalicznej. Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego, 1, 36-40.
 • Bakier. S., Miastkowski. K., 2011. Analiza wybranych czynników technologicznych warunkujących skład granulometryczny glukozy w procesie krystalizacji. Acta Agrophysica, 17(1), 5-16.
 • Foster K.D., Bronlund J.E., Paterson A.H.J., 2005. The prediction of moisture sorption isotherms for dairy powders. International Dairy Journal, 15, 411-418.
 • Gondek E., Lewicki P.P., 2005. Izotermy sorpcji pary wodnej suszonych i kandyzowanych owoców. Acta Scientiarium Polonorum, Technologia Alimentaria 4(1), 63-71.
 • Gondek E., Lewicki P.P., 2008. Ruch wilgoci w mieszankach typu muesli. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 4 (59), 173-180.
 • Grela E.R. 2001. Wpływ mieszanek ziołowych w żywieniu tuczników na wzrost i cechy mięsa. Ann. Uniw. MCS, IX (Suppl.), Sect. EEE, 243-248.
 • Hanczakowska E., 2007. Zioła i preparaty ziołowe w żywieniu świń. Wiadomości Zootechniczne, R. XLV, 3, 19-23.
 • Kędzierska K., Pałacha Z., 2011. Wpływ temperatury na właściwości sorpcyjne suszu pieczarek, Acta Agrophysica, 17(1), 77-88.
 • Kowalska H., Domian E., Janowicz., Lenart A., 2005. Wpływ aglomeracji na adsorpcję pary wodnej przez wieloskładnikową żywność w proszku. Żywność, Nauka, Technologia, Jakość, 4(45) supl., 120-131.
 • Lenart A., 1991. Charakterystyka właściwości sorpcyjnych odwadnianej żywności. Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny, 35, 1-4.
 • Lewicki P.P., 2000. Raoult`s law based food water sorption isotherm. Journal of Food Engineering, 43, 31-40.
 • Lewicki P.P., 2004. Water as the determinant of food engineering properties. A review. Journal of Food Engineering, 61, 483–495.
 • Makała H., Ocieczek A., 2008. Charakterystyka właściwości sorpcyjnych wybranych preparatów błonnika pszennego. Acta Agrophysica, 12(3), 747-754.
 • Mathlouthi M., Roge B, 2003. Water vapour sorption isotherms and the caking of food powders. Food Chemistry, 82, 61-71.
 • Medeiros M. L., Bartolomeu Ayrosa A.M., de Moraes Pitombo R.N., da Silva Lannes S.C., 2006. Sorption isotherms of cocoa and cupuassu products. Journal of Food Engineering, 73, 402-406.
 • Obidziński S., 2010. Ocena właściwości energetycznych odpadów melisy. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., zesz. 546, 253-262.
 • Paschma J., 2004. Effect of using herbs in diets of periparturient sows on the course of parturition and reproductive performance. Annals of Animal Science, Vol. 7, No. 1, 293-295
 • Raghavendra S.N., Ramachandra Swamy S.R., Rastogi N.K., Raghavarao K.S.M.S., Kumar S., Tharanathan R.N., 2006. Grinding characteristics and hydration properties of coconut residue: A source of dietary fiber. Journal of Food Engineering 72, 281-286.
 • Ruszkowska M., Ocieczek A, Palich P., 2008. Właściwości sorpcyjne chrupek kukurydzianych i ryżowych. Acta Agrophysica, 11(1), 183-193.
 • Szlachta J., Podawca T., 2007. Zmiana aktywności wody w mleku w zależności od liczby komórek somatycznych i ogólnej liczby drobnoustrojów. Problemy Inżynierii Rolniczej, 4/2007, 67-77.
 • Szulc K., Lenart A., 2008. Sorpcja pary wodnej przez mieszaniny proszków spożywczych i ich aglomeratów. Acta Agrophysica, 12(2), 535-542.
Uwagi
PL
Rekord w opracowaniu
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-264ebc2d-1418-4835-bf63-0739099fe69c
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.